SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

6. zasadanie predsedníctva SLA 3D

Vážení členovia SLA 3D!

Rád by som Vás informoval o zasadaní predsedníctva SLA 3D zo dňa 4.6.2020.

Prerokovali sme 8 bodov, medzi najdôležitejšie patrilo prijatie dokumentov, ktoré sú nutné k čerpaniu prostriedkov z dotácie a dodatkového rozpočtu.

Zápisnicu aj všetky prílohy zasadania nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Obsah zasadania:

 1. privítanie, voľba zapisovateľa, overovateľa
 2. prijatie Smernice pre obstarávanie spolu s príslušnými prílohami
  • je nutné ju mať, keďže čerpáme financie z dotácie, ale bude sa podľa nej postupovať aj pri ostatných nákupoch v SLA 3D
  • prijatý postup a príslušné formuláre pre nákup do 300 EUR, do 1000 EUR, do 5000 EUR a nad 5000 EUR.
 3. Zoznam klubov pracujúcich s mládežou so schválenou materiálnou podporou
  • zoznam 10 klubov ktoré dostanú materiálnu pomoc zo SLA 3D za prácu s mládežou
 4. Vykonávací predpis na použitie poukážok pre aktívnych športovcov do 23 rokov
 5. prijatie Smernice výkonnostných tried SLA 3D
  • schválená smernica môže motivovať športovcov k lepším výkonom s cieľom dosiahnutie jednej zo 4 výkonnostných tried
  • smernica nie je reštriktívna, je motivačná
  • výkonnostné triedy bude môcť primárne získať na SP/MSR. 3.výkonnostnú triedu bude možné získať aj na nižších súťažiach (3D West Cup, Južná 5-ka apod.), pokiaľ organizátor splní požadované kritériá, bude to aj pre nich motivácia na usporiadavanie súťaží na požadovanej kvalitatívnej úrovni.
 6. Obstarávanie 3D terčov
  • obstarávanie 10 ks 3D terčov pre účely bezplatného požičiavania pre organizátorov súťaží SP/MSR
  • 6 ks terče veľkostnej triedy 1, 4 ks terče veľkostnej triedy 2
 7. Registrácia domény www.sla3d.sk
  • fungujeme paralelne pod oboma doménami www.archery3d.sk, ako aj www.sla3d.sk
 8. Termín ďalšieho zasadania predsedníctva SLA 3D

Ing. Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité on jún 08, 2020

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba