5.zasadanie predsedníctva v roku 2024.

Milí členovia SLA 3D , rada by som Vás informovala o 6.zasadaní nového predsednícva SLA 3D zo dňa 06.-07.05.2024 (technicky je to 5.zasadanie v roku 2024).

Zápisnicu nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia. alebo aj TU: https://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2024-05-07-zapisnica-z-5-zasadania-predsednictva-sla3d-v-roku-2024.pdf

PROGRAM :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácia o činnosti v SLA 3D od 5. zasadania 03.04.2024
  2.1. Nitriansky samosprávny kraj - dotácie pre športové asociácie - úspešne schválená
  2.2. Stretnutie so zástupcami Rakúskej lukostreleckej asociácie 2.3. Obstaranie nákup terčovníc pre kluby – odmena za aktívni športovci do 23 rokov v klube za rok 2023
  2.4. Online stretnutie organizátorov klubov – sklad a forma zapožičiavania majetku SLA 3D na súťaže Slovenský pohár / Majstrovstvá Slovenska/Grand Prix 2.4. Zverejnenie priebežného poradia SP, JU5,3D WEST CUP, SSP,3D VSP – nový formát
 3. CTM pri SLA 3D 2024 - forma školenie pre rok 2024
 4. Podpora organizátorov SP/ MSR/GP 2024 - čiastočné preplatenie nákladov
 5. Podpora účastníkov Majstrovstiev sveta Moosburg 02.06.9.2024 preplatenie štartovného / preplatenie tímov
 6. Doprovod na trati – súťaž Slovenský pohár 2024 – iba deti do 12 rokov
 7. Vypracovanie súťažných skupín pre na Slovenský pohár 2024 - úprava
 8. Doplnenie do Súťažného poriadku – činnosť hlavného rozhodcu
 9. Súťaž zo dňa 6.4.2024 Bernolákovo – nebezpečná trať a zle zvládnutá organizácia - sťažnosť - vyvodenie zodpovednosti
 10. Ostatné, diskusia

Čo bolo najdôležitejšie?

Ako si môžete sami prečítať v hore uvedenej zápisnici, niektoré témy a udalosti v mesiaci 04/2024 boli príjemnejšie :

 • zoznámenie sa so zástupcami rakúskej lukostreleckej asociácie, pochvala z ich strany, aký máme výborný systém zaznamenávania výsledkov, prepojenie na VT... a rovnako pozvánka na naše súťaže, aby videli v praxi , ako robíme 3D súťaže
 • inventúra skladu, doplnenie o zopár poškodených a zabudnutých vecí ( taška pre hlavného rozhodcu, kde bude mať všetky pomôcky pre kontrolu na trati)
 • na základe výšky dodácie možnosť odmenenia namiesto 5 klubov ( ako bolo zvykom z minulých rokov) až 14 klubov. Záleží nám na budúcnosti 3D lukostreľby a ako najlepšie podporíme jej rozvoj, ako cez podporu našich najmenších. Sú to naši budúci nástupcovia, preto keďže nám to rozpočet tento rok dovoľuje, rozhodli sme sa podporiť každý klub od počtu aktívnych detí z roku 2023 a to presne od počtu 5 detí a viac.

Klub - počet aktívnych športovcov do 23 rokov za rok 2023 počet terčovníc

 • • Lukostrelecký klub Malinovo 5 - 1ks
 • • LK Varín 3D 7 - 1ks
 • • LK BAŠTA Rimavská Sobota 8 - 2ks
 • • Lukostrelecký klub Prešov 8 - 2ks
 • • HORNÉ HÚŠČIE 3D ☯ 12 -2ks
 • • Lukostrelecký klub Stupava 12 -2ks
 • • SLK Spišské Vlachy 12- 2ks
 • • LK 3beč Partizánske 13 -3ks
 • • ŠK Orlík SLIAČ 13 -3ks
 • • Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo 14 -3ks
 • • Ivanská lukostrelecká družina 14 -3ks
 • • Lukostrelecký klub Fityfal 14 -3ks
 • • Lukostrelecký klub Topoľ 14 -3ks
 • • LK Epirus 17 -4ks

346321116_206116912186023_6202559179889204946_n.jpg

-samozrejme najprv bolo treba urobiť obstaranie , výber dodávateľa a splniť všetky náležité podmienky. Už je to všetko úspešne za nami a preto si vás dovoľujem informovať, že od budúceho týždňa bude predsedov hore uvedených klubov kontaktovať dodávateľ a postupne do 31.05.2024 rozposielať klubom terčovnice.

 • na VČS v 11/2023 som pri téme rozpočet hovorila, že budeme v roku 2024 vyskakovať iba do výšky , ktorú si môžeme dovoliť, preto ma nesmierne teší , že:
 1. V tomto roku budeme môcť podporiť organizátorv SP/MSR/GP - čiastočným preplatením nákladov. Každý kto organizuje , alebo v minulosti organizoval súťaž v sérií SP/GP , alebo našu najvyššiu súťaž MSR v 3D lukostreľbe dobre vie , aké je náročné splniť všetky podmienky podľa smerníc, ktoré sme si schválili. Počet účastníkov - lukostrelcov nám každým rokom rastie a organizátori majú čoraz väčší problém :
  • najisť miesto, ktoré spĺňa takéto nároky - veľké parkovisko + riadiaci personál na ňom,
  • dostatočne veľkú strelnicu, pričom 9 predpísaných terčovníc na nej už mnoho krát nestačí,
  • kvalitná a bezpečná trať s max.počtom 34 terčov, s tým spojené fajčiarske zóny/voda na trati
  • dostatočný priestor pre obedy,
  • dostatočný personál pre spracovanie výsledkov, min.7 cm medaile pre víťazov, zvládnuť záverečné ceremoniál,
  • dvoje stupne pre víťazov...

súťaž.jpg

Preto nás teší, že rozpočet nám tento rok dovoľuje pristúpiť k čiastočnému preplateniu nákladov na súťaž a do výšky 750 EUR preplatiť organizátorom náklady . Samozrejme, aby sme dodržali zákon a k tomu príslušné nariadenia, celý popis o druhu nákladov, vydokladovaní uvedieme vo Vykonávacom predpise a žiadosti , ktorú umiestníme do riadiacej dokumentácie.

 1. Na základe plánovaného rozpočtu podporíme aj našu slovesnkú "športovú výpravu" , ktorá nás bude reprezentovať na majstrovstvách sveta v moosburgu 02.-06.09.2024 a to preplatením štartovného pre športovcov a aj súťažných tímov.
 2. Podporíme aj našu talentovanú mládež v rámci CTM pri SLA 3D. tento rok sme pripravili formát osobnejšieho prístupu, kde inšrtuktor a jeho 1-2 zverenci sa stretnú priamo na trati (predom dohodnutá súťaž z nižšej série 3D West Cup/JU5/SSP/3D VSP a priamo na trati si budú predávať skúsenosti , vedomosti podľa potrieb účastníka. Účastníkovi a rovnako školiteľovi preplatíme štartovné a podľa dohody so školiteľom a účstníkom sa rozhodne , či sa bude daný výsledok zo súťaže započítavať do hodnotenia, aby sme samozrejme nepoškodili ostatných účastníkov súťaže.
 3. Začali sme vyberať záverečné poháre/plakety/odznačiky... na finále sérií - moja najobľúbenejšia téma zasadania

Ale samozrejme bolo treba prebrať aj ťažšie témy a rozhodnúť jasne a objektívne, pretože ak sa máme stretávať na súťažiach , nesmieme deliť súťaže na lepšie a horšie , resp. na bezpečné a menej bezpečné. Toto bude beh na dlhšiu trať, ale pomaly začneme pristupovať k podmienke, ž každá súťaž zverejnená v súťažnom kalendári SLA 3D, bude mať hlavného rozhodcu z SLA 3D.Rovnako urobíme poriadok v počte súťaží za klub, aby sme nepoškodzovali súťaže z nižších sérií tým, že sa mnoho krát prekrývajú s 2-3 klubovými súťažmi. No a samozrejme, pokiaľ zistíme vážne porušenie bezpečnosti , pristúpime k zákazu zverejnenia súťaže na 1 rok pre daný klub, s tým, že opätovne ho zaradíme do súťažného kalendára, iba po zistení od vyslaného technického delegáta, že súťaž sa usporiadava podľa štandardov SLA 3D (viď riadiaca dokumentácia - ako usporiadať súťaž a na nič nezabudnúť).

Prebrali sme aj našu "obľúbenú tému" tvorba skupín. Podľa súťažného poriadku sú jasne zadefinované 2 možnosti, buď ich robí organizátor, alebo predsedníctvo. Stretávame sa aj s názormi, že nie je dodržaný súťažný poriadok , že niektorí lukostrelci sú zaradení inak... Zadefinovali sme si v súťažnom poriadku mnoho podmienok, ale nepočítali sme s faktom, pre koľko strelcov a terčov je možné všetky podmienky splniť.Program na tvorbu skupín bol tvorený pre 180-200 účastníkov, ktorých po minulé roky pekne potriedil do 32 skupín. Ale pri pošte účastníkov 250 program 50-60 ľudí nezaradí, pretože nedokáže splniť podmienky a preto ich treba ručne doplniť podľa najlepšej alternatívy. Nuž nie je to ľahké a do budúcej VČS nás čaká rozhodnutie : buď obmedzenie počtu účastníkov na SP , alebo zmena podmienok na tvornu skupín, aby súťažný poriadok súhlasil s realitou :)

Ako sami vidíte, niektoré body boli náročné , niektoré veľmi príjemné, ale to je naša práca. Robíme ju pre vás i nás. Preto ak sa chceme všetci na trati cítiť príjemne a najmä bezpečne , robíme všetko preto , aby sme podporili organizátorov a tým aj všetkých lukostrelcov, ktorí si môžu byť istí, že ak sa prihlásia na súťaž , ktorú zastrešuje SLA 3D, bude vždy kvalitná, bezpečná a podľa pravidiel SLA 3D.

Jana Harabinová predseda SLA 3D

Posted in Dianie v SLA3D on máj 10, 2024

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba