4.zasadanie predsedníctva v roku 2024.

Milí členovia SLA 3D , rada by som Vás informovala o 5.zasadaní nového predsednícva SLA 3D zo dňa 3.4.2024. (technicky je to 4.zasadanie v roku 2024).

Zápisnicu nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Zápisnica na stiahnutie v PDF: https://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2024-04-03-zapisnica-z-4-zasadania-predsednictva-sla3d-v-roku-2024.pdff

PROGRAM :

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Informácia o činnosti v SLA 3D od 4.zasadania 05.03.2024
  • 2.1. Školenie rozhodcov SLA 3D – 10.03.2024 úspešne za nami
  • 2.2. Výzva Nitriansky samosprávny kraj - dotácie pre športové asociácie - čakáme na odpoveď
  • 2.3. Dotácia Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR – pozitívna odpoveď
  • 2.4. Plynulý prechod zo starej (pôvodnej web stránky archery3d.sk) na novú ( Michal Hricišin)
  • 2.5. Hodnotiaci formulár úspešne rozbehnutý /zapracovaný
  • 2.6. Oslovenie od predsedu rakúskej lukostreleckej asociácie
  • 2.7. CTM prihlášky - vyhodnotenie
  • 2.8. 3D Archallenge - zmeny v získaní medailí
 3. Ivan Filip – súťažná séria 3D pohár strednej Európy
 4. Obstaranie a nákup terčovníc pre kluby s najvyšším počtom detí za rok 2023 – podpora klubov s najväčším počtom aktívnych lukostrelcov do 23 rokov
 5. Ostatné, diskusia

Čo bolo najdôležitejšie?

image_174_questions.jpg

 • Zhotnotili sme úspešný priebeh školenia rozhodcov, ktorí sú uvedený v novej záložke spolu s trénermi i inštruktormi: Športoví odborníci SLA 3D : https://archery3d.sk/sportovi-odbornici-sla3d a rozhodli sme sa, že na stránku SLA 3D zverejníme literatúru a 25 otázok z testov, aby si ho mohli urobiť aj členovia SLA 3D skúšobne test( a zistiť, ako sú na tom ich vedomosti).
 • Výzva Nitriansky samosprávny kraj -dotácie pre športové asociácie - čakáme na odpoveď
 • Výzva Dotácia MCRaŠ SR - pozitívna odpoveď o schválení dotácie 38.700 eur, opravili sme logo + text na stránke SLA 3D, pristúpime k podpisu zmluvvy a následne k pozitívnej korekcií plánovaného rozpočtu.
 • Testujeme novú stránku a pridávame nové funkcie.
 • VBoli sme kontaktovaní predsedom rakúskej lukostreleckej asociácie, pozvánka ku spolupráci
 • Natočíme krátke inštruktážne video - Online bodovačka, prihlasovanie sa na súťaže na stránke SLA 3D + pripojíme titulky v angličtine, nemčine,maďarčine a prepošleme okolitým predsedom lukostreleckých zväzov a asociácií a tak im uľahčíme sa zorientovať na našom portály.
 • Museli sme pristúpiť k vyriešeniu chaosu k súťažiam v lukostreleckej sérií Pohár strednej Európy 2024 a pristúpili k zrušeniu zo súťažného kalendára.
 • Vyhodnotili sme kluby s najväčším počtom detí za rok 2023 a rozhodli sme sa, že odmeníme nie prvých 5 klubov , ale hneď 14, od počtu 5 a viac detí.
 • Vytvorili sme dokument Písomné prehlásenie účastníkov pred súťažou - vzor , na stiahnutie aj tu : https://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/pisomne-prehlasenie-ucastnikov-pred-sutazou-vzor.pdf a požiadame organizátorov SP, aby ho dávali podpisovať účastníkmi pred lukostreleckou súťažou.
 • Ako doplnok pri stavbe trate sme vytvorili fotodokumentáciu sporných terčov ( obrázky zaliate do folie), ktoré si môže organizátor SP zapožičať zo skladu majetku SLA 3D.

obrázok na trať .jpg

Jana Harabinová - predsedníčka SLA 3D

Posted in Dianie v SLA3D, Komunikačná komisia on apr 04, 2024

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba