2.zasadanie predsedníctva SLA 3D v roku 2024

Milí členovia SLA 3D , rada by som Vás informovala o 3.zasadaní nového predsednícva SLA 3D zo dňa 5.2.2024. (technicky je to 2.zasadanie v roku 2024).

Zápisnicu nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Zápisnica na stiahnutie v PDF: https://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2024-02-05-zapisnica-z-2-zasadania-predsednictva-sla3d.pdf

PROGRAM :

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Informácia o činnosti v SLA 3D od 2.zasadania 08.01.2024
 3. Žiadosť o prijatie nového klubu
 4. Banner SLOVENSKÝ POHÁR SLA3D 2024
 5. Hodnotiaci formulár technickí delegáti 2024
 6. TOP povinnosti 022024
 7. Ostatné, diskusia

Čo bolo najdôležitejšie?

 • Konečne na MV SR došlo k prepisu štatutára SLA3D,čím sa zjednodušia prechody úradných právomocí na nového štatutára (banky, prístupové heslá, podávanie a podpisovanie všetkých žiadostí...)
 • Vybrali sme zhotoviteľa stúh na Slovenský pohár SLA 3D a MSR SLA 3D 2024 a rovnako sme stuhy aj objednali, aby sa stihli vyrobiť do 1.kola SP SLA3 2024.
 • Testujeme novú stránku a pridávame nové funkcie.
 • Vybrali sme objednávateľa nových 3D terčov a rovnako sme ich aj objednali, aby rovnako ako stuhy stihli byť dodané do 1.kolo SP 2024.
 • Upgradli sme na úvodnej web stránke (pôvodnej) vzhľad, ktorý korešponduje s reklamných videom SLA 3D.
 • Vybrali sme nových reklamných partnerov pre rok 2024 a rovnako sme ich banneri od 01.02.2024 umiestnili na web stránku, bodovačky i súťažný banner SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2024.
 • Dňa 27.01.2024 sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci výzvy č. F-2024-DOT01.
 • Dňa 29.01.2024 azsadala metodická komisia za účelom implementovania schválených bodov z VĆS 2023 : 15.06.(fajčenie na trati) a 15.07.( právomoci rozhodcov SLA 3D) do riadiacej dokumentácie.
 • Začíname robiť prípravy na školenie rozhodcov SLA 3D pre obdobie 2024-2026, ktoré bude 10.03.2024.
 • Vypracovali sme poukážky na štartovné v rámci podpory aktívnych športovcov do 23 rokov.
 • Schválili sme prijatie nového klubu : MERIDA -HLK o.z.
 • Vyhotovili sme Banner SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2024 - súčasť súťažnych kôl a zadávame ho do výroby, aby rovnako ako stuhy, terče aj on bol načas vyrobený a doručený načas na 1.kolo SP (21.03.2024)
 • Intenzívne pracujeme na hodnotiacom formulári ( prechádzame na formu online), ktorí technickí delegáti vypíšu vo svojich mobiloch ihneď po súťaži a rovnako príde každému riaditeľovi súťažnej série a rovnako sa objaví aj na stránke SLA3D.

stiahnuť.jpg

Celkom toho bolo dosť , čo poviete :) ?

Jana Harabinová - predsedníčka SLA 3D

Posted in Dôležité, Organizačná komisia on feb 07, 2024

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba