11.11.2020 - posledný termín nielen na zaslanie žiadostí o usporiadanie SP

Milí členovia SLA 3D,

v budúcom týždni je naplánovaná Výročná členská schôdza SLA 3D - dňa 17.11.2020. Pôvodne sa mala konať s osobnou účasťou vo Zvolene.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa v stredu 11.11.2020 bude rozhodovať predsedníctvo SLA 3D o alternatívnej možnosti organizácie VČS - aby VČS prebehla online. Už kvôli tomu prebehli testovacie stretnutia a vyzerá to, že to vieme bez problémov z kľudu každého domova vyriešiť aj takto - online.

Takže po 11.11.2020 dáme po zasadaní predsedníctva presné inštrukcie k VČS, ako bude definitívne prebiehať.

Rád by som ale upozornil na tieto termíny do 11.11.2020 je potrebné v zmysle pozvánky na VČS (http://www.archery3d.sk/blog/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d-17112020-pozvanka).:

1/ kluby, ktoré majú záujem o usporiadanie SP/MSR SLA 3D 2021 - je potrebné zaslať príslušnú žiadosť! (prezradím, máme zatiaľ jednu spoločnú kandidatúru 2 klubov na MSR. Na Slovenský pohár máme po 3 žiadosti na Západ a Východ a 2 žiadosti na Stred.

2/ Dľa bodu 12 na pozvánke na VČS: Diskusia k vopred zaslaným bodom od jednotlivých klubov (prípadné body na diskusiu za jednotlivé kluby zasiela predseda lukostreleckého klubu a je potrebné zaslať ich najneskôr do 11.11.2020 na mailovú adresu: info@archery3d.sk). Tak ak máte dajaké body do diskusie na VČS, je to potrebné poslať. 4 body, ktoré už boli zaslané, sú už uvedené v pozvánke.

3/ prihlasovanie na VČS je taktiež do 11.11.2020. Tento termín ale v prípade online verzie predĺžime.

4/ kluby, ktoré sa nezúčastia, prosím splnomocnite niekoho, kto sa môže zúčastniť. Je dôležité, aby sme boli uznášaniaschopní.

Ďakujem!

Peter Málek

Posted in Dôležité on nov 10, 2020

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba