POZOR - SÚŤAŽ JE ZRUŠENÁ !!! Južná Päťka 2020, 5. kolo, FINÁLE
04.10.2020 - 04.10.2020 Kolárovo

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 01.10.2020 - 23:55, online odhlásenie je možné len do 01.10.2020 - 23:50
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 250

Organizátor:

LK Legolas
Organizátor - LK LEGOLAS Nové Zámky a FRED BEAR Komoča
Organizátor - Attila Száraz, 0905 979736, szarazattila@legalas.sk
Riaditeľ súťaže - Attila Száraz
Hlavný rozhodca - Rédey Zuzana

Adresa:

Kolárovo, areál Vodného mlyna, označené tabuľou 3D

Mapa:

GPS: 47.914597, 18.007563


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Všetky preteky Južnej Päťky, okrem nižšie uvedených, sa riadia podľa pravidiel a súťažného poriadku  SLA 3D na rok 2020.

 1. Súťaž pozostáva z piatich pretekov (kôl), preteky sa konajú v nedeľu.
 • 28.06.2020 Nové Zámky
 • 12.07.2020  Trnovec nad Váhom
 • 09.08.2020  Hurbanovo        
 • 06.09.2020 Dvory nad Žitavou    
 • 04.10.2020 Komoča             


       2. Pre objektívnosť súťaže organizátor dopredu rozdelí prvých troch z každej kategórie spolu do skupiny a to podľa priebežných výsledkov.  Rozdelenie ostatných strelcov do skupín je svojvoľné pri registrácii, ale organizátor má právo podľa zváženia prerozdelovať skupiny. Maximálny počet strelcov v skupine je 8. V jednej skupine nemôžu byť iba osoby z jedného klubu! Odporúča sa dať do každej skupiny aspoň dvoch z rovnakej kategórie lukov. Dospelý strelec môže robiť doprovod maximálne trom deťom. 

Skupina zvolí vedúceho skupiny, ktorý má za úlohu vyplňovanie bodovačiek. Bodovačky treba vyplniť presne a čitateľne a to všetky údaje (meno, kategória, divízia, pohlavie, číslo skupiny). Chybne alebo neúplne vyplnené bodovačky nebudú zaradené do vyhodnotenia. Po ukončení súťaže vedúci spočíta body a dá prekontrolovať strelcovi. Strelec svojim podpisom preberie zodpovednosť za správnosť výpočtu. Strelec za úplne vyplnenú bodovačku dostane lístok na obed, prípadne ak sa nevydávajú lístky na obed, tak organizátor pri vydávaní obeda kontroluje bodovačky a neúplne vyplnené vráti na opravu.


      3. Trať pozostáva z 28 3D terčov, v prípade väčšieho počtu účastníkov organizátor doplní trať o ďalšie 3D terče podľa potreby. Malé zvieratá sú vyložené po dve, pričom sa strieľa do jedného oba šípy. Je neprípustné počas súťaže strieľať na terče ďalší                šíp! Takýto súťažiaci môže byť organizátorom preteku diskvalifikovaný.

      4.  Na značenie miesta streľby sa používajú kolíky troch farieb: biely, modrý a červený. Vzdialenosti kolíkov a poloha strelca podľa divízií a ketegórií:

 • Biely kolík (min. 5m – max. 15m):

          - Deti (klasický luk)

 • Modrý kolík (min. 5m – max. 30m):

         - Deti kladkové luky, OL (deti do 7 rokov  strieľajú od bieleho kolíka)

         - Kadeti – BB, TRRB, TRLB, PBHB

         - Seniori – BB, TRRB, TRLB, PBHB

         - Veteráni – BB, TRRB, TRLB, PBHB

 • Červený kolík (min. 10m – max. 50m):         

          - Kadeti – OL, CU, HU, CRB

          - Seniori – OL, CU, HU, CRB

         - Veteráni – OL, CU, HU, CRB

         5. Strelci strieľajúci od modrého a bieleho kolíka strieľajú 2 šípy na každý terč, oba majú rovnakú hodnotu (11, 10, 8, 5, 0). Strelci strieľajúci od červeného kolíka strieľajú jeden šíp na každý terč. Od jedného kolíka strieľajú vždy dvaja súťažiaci naraz.                     Postoj pri kolíku – do 1m vľavo, vpravo a dozadu. Súťažiaci sa nemusí kolíka dotýkať, nesmie však stáť pred kolíkom. Strieľa sa od červeného kolíka postupne k terču.

          6. Bodovanie výstrelov je podľa pravidiel HDH IAA a to 11, 10, 8, 5, 0. Stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty. Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Bude použitá jedna bodovačka pre strelca v skupine.    


           7. Vyhľadávanie šípov a fotografovanie je povolené len v prípade, pokiaľ  to nezdržuje ďalšiu skupinu. Nájdené cudzie šípy je potrebné odovzdať po preteku organizátorovi preteku.

 
          8. Pred pretekom a počas neho sa zakazuje konzumácia alkoholu. Pri podozrení organizátor preverí strelca a ak zistí, že je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, okamžite ho diskvalifikuje z preteku bez nároku na vrátenie štartovného. (podľa SLA3D)


Riaditeľ celej súťažnej série Južná päťka: 

Mgr. Attila Száraz, szarazattila@legolas.sk, 0905 979 736.

Súťaž sa koná pod záštitou Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior, Veterán

Štartovné:

POZOR, na súťaži nebude zabezpečený obed, ani strava, bufet, či občerstvenie!
Znížilo sa štartovné nasledovne: 

 • Deti, Kadeti: 5,-eur
 • Senior, Veterán: 11,-eur


Mimo priestoru určeného pre súťaž sa v pešom dosahu nachádza bufet s výdajom rýchleho občerstvenia a nápojov cez okienko. Je možné využiť, ale stravu a nápoje nie je možné nosiť a konzumovať na mieste súťaže!

Program:

Registrácia, tréning: 8:00 – 9:30

Zahájenie: 9:30 – 10:00

Štart súťaže: 10:00

Obed: od 14:00

Vyhodnotenie: 14:00

Organizátor v dobe od ukončenia súťaže do vyhodnotenia môže vložiť šikovnostné hry, ktoré sú vyhodnotené zvlášť.


Ocenenie:

1. Každé kolo sa vyhodnocuje zvlášť a hodnotí sa dosiahnutými bodmi za umiestnenie:

 • 1.miesto – 25 bodov
 • 2.miesto – 20 bodov
 • 3.miesto – 16 bodov
 • 4.miesto – 13 bodov
 • 5.miesto – 10 bodov
 • 6.miesto – 8 bodov
 • 7.miesto – 6 bodov
 • 8.miesto – 4 body
 • 9.miesto – 2 body
 • 10.miesto – 1 bod. 

V každom kole pre prvých troch v každej kategórii patrí medaila. V kategóriách s viac ako piatimi strelcami sa udeľuje aj pohár pre víťaza. Budú vyhodnotené a odmenené všetky deti. Organizátor jednotlivých kôl môže zlúčiť podobné divízie lukov, keď v danej divízii je málo prihlásených, avšak to nemá vplyv na celkové vyhodnotenie, kde budú všetky divízie vyhodnotené zvlášť.

2. Strelec, ktorý sa zúčastní minimálne štyroch (4) kôl JUH5, postupuje do finále. Počítajú sa štyri (4) najlepšie výsledky. Pri rovnosti bodov rozhoduje piate a šieste kolo alebo priemer bodov na šíp. Celkové vyhodnotenie súťaže „Majster južnej päťky“ bude po vyhodnotení šiesteho (finálového) kola. Ocenenie (trofeje a diplom) dostanú prví traja v kategóriách s minimálne tromi súťažiacimi. Budú ocenení aj súťažiaci, ktorí sa zúčastnili všetkých piatich kôl.

3. Bodovacie lístky zo všetkých pretekov Južnej 5-ky budú na finálovom preteku zlosované o nákupné poukazy hlavného sponzora seriálu do predajne Luk a šíp.

Ubytovanie:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba