Hajnovejská tridsiatka
04.05.2019 - 04.05.2019 Hajná Nová Ves

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 02.05.2019 - 23:50, online odhlásenie je možné len do 02.05.2019 - 23:56
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 150

Organizátor:

Lukostrelecký klub Topoľ
Organizátor - Martin KARAS, Marek PATÁK, 0911396302, klubtopol@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Monika KARASOVÁ
Hlavný rozhodca - Peter DOBIÁŠ

Adresa:

Futbalové ihrisko, Hajná Nová Ves, 95603, Slovensko

Mapa:

GPS: 48.536769, 18.032151


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Počet výstrelov naterč: 2, 

Postavenie strelcov prikolíku:  Strieľa sa vo dvojiciach, obaja strelci musia byťpostavení za streleckou líniou. 1 meter napravo od kolíka a max. 1 meter zakolíkom. Postavenie ľavého strelca je max. 1 meter vľavo od kolíka a max. 1meter za kolíkom. 

Bodovanie výstrelov:11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Prizapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Bude použitájedna bodovačka v skupine.

Deti: Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievoderodiča alebo ním poverenej dospelej osoby. Pokiaľ bude prihlásenýdostatočný počet detí, je možné dať deti do samostatných skupín a tie budúpod dohľadom dospelej osoby z radov organizátorov.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou apočas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostnépravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnomoblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexnávesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokynyorganizátora.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior, Veterán

Štartovné:

Deti 5 EUR

Kadeti 8 EUR

Dospelí 12 EUR

V cene štartovného je obed.

Obed pre doprovod v cene 5 EUR. 

V prípade, že nemáte záujem o jedlo, tak zľava na štartovnom je vo výške - 3 EUR. Nezáujem o stravu nahlásite pri prihlasovaní tak, že do kolónky "Počet obedov pre sprevádzajúce osoby" vypíšete záporné číslo: -1

Program:

Registrácia: 8:00 – 9:30 hod.

Tréning: 8:30 – 9:30 hod.

Zahájenie a rozdelenie do skupín: 9:45 - 10:00 hod.

Štart súťaže: 10:00

Obed: 14:00

Vyhodnotenie: 15:00

Ocenenie:

Prví traja v každej kategórií a divízie lukov budú ocenení medailami, bez ohľadu na počet štartujúcich.

Ubytovanie:

Iné:

Súťažiacim bude  ráno k dispozícii niečo na zahryznutie.

V mieste súťaže bude aj bufet, kde sa dá dokúpiť drobné jedlo a pitie.

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba