SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

SSPohár Finále
23.09.2017 - 23.09.2017 Koprovnica

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 20.09.2017 - 23:59, online odhlásenie je možné len do 20.09.2017 - 23:45

Organizátor:

LK VICTORIA Želovce
Organizátor - Mgr. Tibor Gonda, tibor.gonda@gmail.com, 0907851031
Riaditeľ súťaže - Mgr. Tibor Gonda
Hlavný rozhodca - Zsolt Oravec

Adresa:

Hotel Koprovnica

Mapa:

GPS: 48.272822, 19.383159


Otvoriť mapu

Pravidlá:

SLA 3D s úpravami pre SSP 3D

3D terče, 19 + 1 vzdialený terč  strieľajú sa 2 šípy, vzdielaný terč 4 šípy a počítajú sa 2 najlepšie zásahy.

Pretekár má možnosť štartovať vo vyššej kategórii, ktorá platí pre celý pohárový seriál.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

08:00-09:40  Registrácia, tréning

09:45  Zahájenie súťaže, rozdelenie do skupín

10:00  Začiatok súťaže - rozchod na trať

10:30  Prvý výstrel

16:00  Vyhodnotenie

Ocenenie:

Ocenení budú všetci súťažiaci na medailových miestach bez ohľadu na počet súťažiacich v kategórii. Diplomy a medaile pre prvé tri miesta.

Poháre pre víťazov, ktorí absolvovali aspoň 3 kolá SSP, do hodnotenia sa počítajú 3 najlepšie kolá. Pri rovnakom počte bodov sa berú do úvahy body z finálového kola.

Ubytovanie:

Iné:

TRLB, TRRB, PBHB, BB, OL, CU, HU, CRB - 1 šíp.


Bezpečnosť: Za alkohol na trati je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia, bez nároku na vrátenie štartovného. Strelci v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe reflexné prvky. Odporúča sa oblečenie výrazných farieb. Sprievod sa nesmie vzdialiť od zvereného dieťaťa.

Štartovné zahŕňa obed. Obedy pre doprovod treba nahlásiť do 20. 09. 2017. Po tomto termíne nie je možné zakúpiť ďalšie obedy.

Info o preteku, prihlasovanie po termíne, odhlasovanie: tibor.gonda@gmail.com, 0907851031

 Prihlásení pretekári, ktorí sa nemôžete preteku zúčastniť - prosím oznámte nám to formou SMS aj v deň preteku.

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba