SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Slovenský Pohár SLA 3D - 4.kolo
17.06.2017 - 17.06.2017 Leles

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 14.06.2017 - 22:00, online odhlásenie je možné len do 16.06.2017 - 11:55

Organizátor:

LK TAS Leles
Organizátor - JUDr. Július Kázsmér, 0917829084, 0915270095, Julius.kazsmer@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Ing. Judita Kázsmérová
Hlavný rozhodca - Peter Vilim, pomocní rozhodcovia N. Kalman, F. Papp, J. Kázsmér

Adresa:

Priestory okolo bufetu pri moste cez rieku Latorica medzi obcou Leles a mestom Veľké Kapušany, Nový Rad č. 144, Leles, Slovensko

Mapa:

GPS: 48.500206278, 22.05324852


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel HDH IAA s národnými úpravami SLA3D 2017
(viď: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia)

Počet terčov:   28 alebo 32

Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o kolík, strieľa sa po jednom strelcovi, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovačiek druhým a tretím členom skupiny.

Skupiny: Skupiny budú vopred pripravené organizátorom, pričom sa prihliada na výkonnosť lukostrelcov a priebežné poradie v Slovenskom pohári SLA3D, ako aj na usporiadanie strelcov tak, aby súťaž prebiehala priebežne.

Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2017 (pozor, tu je zmena oproti predchádzajúcim ročníkom, keďže postupujeme podľa pravidiel HDH IAA). Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby.

Fair Play:  Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné doržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie Slovenského pohára SLA3D 2017:
Slovenský pohár má v roku 2017 6 kôl a 1 finálové kolo. Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na štyroch súťažiach. Do celkového hodnotenia SP sa započítavajú body za 4 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z týchto štyroch najlepších umiestnení.

Bodovanie do celkového hodnotenia SP: 
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod


Prví traja z celkového hodnotenia budú na finálovom kole vyhodnotení pohármi.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

Registrácia:    8:00 – 9:30 hod.

Tréning:          8:30 – 9:30 hod.

Zahájenie a rozdelenie do skupín: 9:45 - 10:00 hod.

Štart súťaže:  10:15 hod.

Obed:              14:00 hod.

 Vyhodnotenie:  15:30 hod.

Ocenenie:

Oceňuje sa medailami, ocenení sú prví traja v každej divízii luku, vekovej kategórií luku a pohlaví bez ohľadu na počet účastníkov.

Ubytovanie:

Penzion GRIF Veľké Kapušany, Penzion Italia Kráľovský Chlmec, pokiaľ mi zavoláte skúsim niečo lacnejšie

Iné:

Bufet od 12:00 hod. voda, WC k dispozícii, desiata, soda, káva.

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba