Slovenský Pohár SLA 3D - 2.kolo
22.04.2017 - 22.04.2017     Dechtice     Najvyššia súťaž

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 21.04.2017 - 13:00, online odhlásenie je možné len do 21.04.2017 - 12:55
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 220

Organizátor:

Archery Klub Geronimo Trnava
Organizátor - Peter Krištofík (gabriela.sarkova@gmail.com, 0908784007)
Riaditeľ súťaže - Marián Šturdík
Hlavný rozhodca - Dušan Horváth
Staviteľ cvičnej strelnice - Pavol Veselý
Staviteľ trate súťaže - Peter Jankovič, Pavol Veselý, Ľuboš Veselý

Adresa:

Dechtice 300 - Planinka, Slovensko (Rekreačné stredisko Planinka, www.planinka.sk), (v Dechticiach odbočiť na smer - Dobrá Voda)

Mapa:

GPS: 48.566839, 17.550573


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel HDH IAA s národnými úpravami SLA3D 2017
(viď: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia)

Počet terčov:   28 alebo 32

Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o kolík, strieľa sa po jednom strelcovi, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovačiek druhým a tretím členom skupiny.

Skupiny: Maximálny počet strelcov v skupine je 6; skupiny budú vopred pripravené organizátorom, pričom sa prihliada na výkonnosť lukostrelcov a priebežné poradie v Slovenskom pohári SLA3D.

Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2017 (pozor, tu je zmena oproti predchádzajúcim ročníkom, keďže postupujeme podľa pravidiel HDH IAA). Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby.

Fair Play:  Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné doržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie Slovenského pohára SLA3D 2017:
Slovenský pohár má v roku 2017 6 kôl a 1 finálové kolo. Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na štyroch súťažiach. Do celkového hodnotenia SP sa započítavajú body za 4 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z týchto štyroch najlepších umiestnení.

Bodovanie do celkového hodnotenia SP: 
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod


Prví traja z celkového hodnotenia budú na finálovom kole vyhodnotení pohármi.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

Registrácia:    8:00 – 9:30 hod.

Tréning:          8:30 – 9:30 hod.

Zahájenie a rozdelenie do skupín: 9:45 - 10:00 hod.

Štart súťaže:  10:15 hod.

Obed:              13:30 hod.

 Vyhodnotenie:  15:00 hod.

Ocenenie:

Oceňuje sa medailami, ocenení sú prví traja v každej divízii luku, vekovej kategórií luku a pohlaví bez ohľadu na počet účastníkov.

Ubytovanie:

www.planinka.sk  V rámci ubytovania nie je zahrnutá strava. Iba po dohode s majiteľmi. V priestoroch reštaurácie bude počas pretekov zabezpečený bufet s nápojmi a malým občerstvením.

Iné:

Na súťažiach Slovenského pohára SLA3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA3D.

Súťaží Slovenského pohára SLA3D sa môžu zúčastniť iba členovia SLA3D s platnými licenciami, prípadne zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA3D (napr. Česká 3D Lukostřelba).

Pretekár sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťaže. Pokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi výšku stravnej jednotky.

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba