SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2020 - 4.kolo
13.06.2020 - 13.06.2020 Bartoška, Čremošné 137, 039 01 Turčianske Teplice

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 11.06.2020 - 12:00, online odhlásenie je možné len do 11.06.2020 - 11:56
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 280

Organizátor:

ARQUITIS Blatnica
Organizátor - Róbert Paškuliak, 0903 513 490, arquits.blatnica@gmail.com
Hlavný rozhodca - Miroslav Giláni
Pomocný rozhodca - Michaela Gilániová
Riaditeľ súťaže - Róbert Paškuliak
Technický delegát - Attila Száraz
Technický delegát - Tibor Lévay
Technický delegát - Tatiana Binderová
Technický delegát - Martin Karas
Technický delegát - Maria Málek

Adresa:

Čremošné, Horský Hotel Bartoška

Mapa:

GPS: 48.835992, 18.962992


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel HDH IAA s národnými úpravami SLA 3D.

Na súťaži sa súťaží podľa ustanovení Súťažného poriadku pre rok 2021. Účastníci súťaže sú povinní dodržiavať Bezpečnostnú smernicu SLA 3D


Počet terčov: 28, 30, 32, 34  (podľa počtu prihlásených a možností organizátora)
 
Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o strelecký kolík, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovacej tabuľky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovacích tabuliek druhým a tretím členom skupiny.


Postavenie trate a postavenie pri kolíkoch:

V prípade, že na danú súťaž SP SLA 3D je prihlásených 150 a viac súťažiacich, organizátor je povinný postaviť súťažnú trať s dvoma streleckými kolíkmi na jednu vzdialenosť pre všetky terče na celej súťažnej trati.

V prípade, že je prihlásených 149 a menej súťažiacich, organizátor môže postaviť súťažnú trať s jedným, alebo dvoma streleckými kolíkmi na jednu vzdialenosť, avšak rovnako pre všetky terče na celej súťažnej trati. 


Skupiny: 
Každá skupina musí mať najmenej troch strelcov, nie však viac ako osem strelcov. Skupiny budú vopred pripravené organizátorom, pričom sa prihliada na výkonnosť lukostrelcov a priebežné poradie v Slovenskom pohári SLA 3D.
Strelci v skupine zvolia dvoch strelcov zo skupiny ktorí budú zapisovať skóre. Každý strelec zapísaný v skupine ako prvý, je vedúci skupiny. V prípade dvojitých kolíkov sú v skupine minimálne 2 a maximálne 4 páry. V prípade nepárneho počtu strelcov strieľa posledný v zozname sám.
Pre hladký priebeh súťaže sú povolení maximálne štyria strelci (CU, HU, CRB) v jednej skupine pri súťažnej trati s jedným streleckým kolíkom; maximálne šiesti strelci (CU, HU, CRB) pri súťažnej trati s dvoma streleckými kolíkmi.

Skupiny lukostrelcov určené organizátorom sú záväzné a nemenné. Svojvoľná zmena skupiny bude znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho.

Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2021. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby. Do prihlasovacieho formulára sa vypisuje meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby. Pokiaľ táto sprevádzajúca osoba je strelec, tak tam vypíše svoje číslo licencie + meno (napr. SVK0456 - Janko Mrkvička), alebo ak je sprevádzajúca osoba nestrelec, tak tam vypíše meno - nestrelec (napr. Janko Mrkvička - nestrelec). Týmto spôsobom sa budú organizátorovi jednoduchšie robiť skupiny a podľa toho bude vedieť, kto strieľa a kto nestrieľa.

Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Fajčenie je povolené iba na vyhradených stanoviskách. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie Slovenského pohára SLA 3D 2021:
Slovenský pohár má 8 kôl vrátane finálového kola. Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na štyroch súťažiach. Do celkového hodnotenia SP sa započítavajú body za 4 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z týchto štyroch najlepších umiestnení.

Bodovanie do celkového hodnotenia SP: 
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod

Vo všetkých vekových kategóriach a divíziach lukov budú prví traja z celkového hodnotenia na finálovom kole vyhodnotení pohármi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Na súťažiach Slovenského pohára SLA 3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA 3D.

Na prihlásenie na súťaž je povinná platná členská licencia SLA 3D pre aktuálny rok. Info o získaní licencie tu: http://archery3d.sk/ako-ziskat-licenciu-sla3d . Súťaže sa môžu zúčastniť zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D Lukostřelba – CZExxxx; AUTxxxx; HUNxxxx; POLxxxx).

Pretekár sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťaže. Pokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi výšku stravnej jednotky, ak ho o to požiada. 


Súťaž spoluorganizuje Slovenská lukostrelecká asociácia 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných, športových a organizačných štandardov.Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior 18+, Veterán 51+

Štartovné:

Deti:          11 EUR

Kadeti:      11 EUR

Dospelí, veteráni:  16 EUR

V cene štartovného je obed.

Úhrada štartovného môže byť uskutočnená aj poukážkami v hodnote 11 EUR, ktoré obdržali aktívni športovci z roku 2019 do 23 rokov. 

Obed pre doprovod v cene 5 EUR. 

V prípade, že nemáte záujem o jedlo, tak zľava na štartovnom je vo výške - 4 EUR. Nezáujem o stravu nahlásite pri prihlasovaní tak, že do kolónky "Počet obedov pre sprevádzajúce osoby" vypíšete záporné číslo: -1 

Program:

Registrácia:     08:30 - 10:00 hod.

Tréning:          08:30 - 09:45 hod.

Zahájenie, organizačné a bezpečnostné pokyny: 10:00 - 10:15 hod.

Štart súťaže:  10:30 hod.

Obed:              14:00 hod.

Vyhodnotenie:  15:00 hod.

Ocenenie:

Oceňuje sa medailami, ocenení sú prví traja v každej divízii luku a vekovej kategórii  podľa pohlavia. 
Na kvalitnejšie vybavenie 3D terčami na Slovenskom pohári SLA 3D 2021 nám prispelo dotáciou zo štátneho rozpočtu na šport: 

 

Iné:

Prečítajte si prosím ešte pár užitočných informácií ohľadom pretekov:

 1. Horský hotel Bartoška sa nachádza na horskom prechode Šturec medzi Turcom a Banskou Bystricou, preto nechoďte do obce Čremošné. Tá sa nachádza úplne inde
 2. Trať vedie nenáročným terénom, no napriek tomu si vezmite pevné nepremokavé topánky, niektoré úseky môžu byť trošku podmáčané
 3. Kvôli korone, sme museli prijať niektoré mimoriadne opatrenia:
  1. Ráno nebude tradičný chlieb s masťou a cibuľou, ale bude k dispozícii výdajný automat a otvorený bufet na hoteli
  2. Pri registrácii použite pripravenú dezinfekciu na ruky, napriek dobrej situácii s koronou dodržujte hygienické pokyny predpísané UVZ. Rúško je odporúčané v exteriéri pri vzdialenosti osôb do 2 m. 
  3. Ak máte príznaky ochorenia dýchacích ciest, teplotu na preteky necestujte
 4. Na parkovanie budú dve parkoviská. Naši asistenti vás usmernia tam kde bude voľno. Prosím rešpektujte ich pokyny, nakoľko parkovacie miesta sú obmedzené
 5. Na trati budeme náhodne kontrolovať prítomnosť alkoholu dychovou skúškou !
 6. Na trati budú vyhradené 2 miesta pre fajčiarov, kde bude k dispozícii aj minerálka na občerstvenie
 7. Pripravili sme pre vás 32 terčov vzhľadom na očakávanú vysokú účasť (viď mapka)
 8. Ubytovanie je možné priamo v areáli pretekov na Horskom hoteli Bartoška


Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba