SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2020 - 1.kolo (náhradný termín)
21.06.2020 - 21.06.2020 Myjava

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 18.06.2020 - 18:00, online odhlásenie je možné len do 18.06.2020 - 17:55
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 280

Organizátor:

HORNÉ HÚŠČIE 3D ☯
Organizátor - Ľubomír Málek (lubo@malek.sk, 0907 726 414)
Riaditeľ súťaže - Marián Chudík (st.)
Hlavný rozhodca - Jana Harabinová
Pomocník organizátora - Peter Málek (peter @malek.sk, 0944/644533)
Pomocník organizátora - Radek Konig
Technický delegát - Taniana Binderová
Technický delegát - Martin Karas
Technický delegát - Attila Száraz
Technický delegát - Barbora Majchrovičová
Technický delegát - Róbert Paškuliak

Adresa:

Poľovnícka strelnica Padelky, Turá Lúka, Myjava, Slovensko

Mapa:

GPS: 48.739031, 17.541803


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel HDH IAA s národnými úpravami SLA 3D.

Na súťaži sa súťaží podľa ustanovení Súťažného poriadku pre rok 2021. Účastníci súťaže sú povinní dodržiavať Bezpečnostnú smernicu SLA 3D


Počet terčov: 28, 30, 32, 34  (podľa počtu prihlásených a možností organizátora)
 
Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o strelecký kolík, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovacej tabuľky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovacích tabuliek druhým a tretím členom skupiny.


Postavenie trate a postavenie pri kolíkoch:

V prípade, že na danú súťaž SP SLA 3D je prihlásených 150 a viac súťažiacich, organizátor je povinný postaviť súťažnú trať s dvoma streleckými kolíkmi na jednu vzdialenosť pre všetky terče na celej súťažnej trati.

V prípade, že je prihlásených 149 a menej súťažiacich, organizátor môže postaviť súťažnú trať s jedným, alebo dvoma streleckými kolíkmi na jednu vzdialenosť, avšak rovnako pre všetky terče na celej súťažnej trati. 


Skupiny: 
Každá skupina musí mať najmenej troch strelcov, nie však viac ako osem strelcov. Skupiny budú vopred pripravené organizátorom, pričom sa prihliada na výkonnosť lukostrelcov a priebežné poradie v Slovenskom pohári SLA 3D.
Strelci v skupine zvolia dvoch strelcov zo skupiny ktorí budú zapisovať skóre. Každý strelec zapísaný v skupine ako prvý, je vedúci skupiny. V prípade dvojitých kolíkov sú v skupine minimálne 2 a maximálne 4 páry. V prípade nepárneho počtu strelcov strieľa posledný v zozname sám.
Pre hladký priebeh súťaže sú povolení maximálne štyria strelci (CU, HU, CRB) v jednej skupine pri súťažnej trati s jedným streleckým kolíkom; maximálne šiesti strelci (CU, HU, CRB) pri súťažnej trati s dvoma streleckými kolíkmi.

Skupiny lukostrelcov určené organizátorom sú záväzné a nemenné. Svojvoľná zmena skupiny bude znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho.

Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2021. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby. Do prihlasovacieho formulára sa vypisuje meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby. Pokiaľ táto sprevádzajúca osoba je strelec, tak tam vypíše svoje číslo licencie + meno (napr. SVK0456 - Janko Mrkvička), alebo ak je sprevádzajúca osoba nestrelec, tak tam vypíše meno - nestrelec (napr. Janko Mrkvička - nestrelec). Týmto spôsobom sa budú organizátorovi jednoduchšie robiť skupiny a podľa toho bude vedieť, kto strieľa a kto nestrieľa.

Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Fajčenie je povolené iba na vyhradených stanoviskách. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie Slovenského pohára SLA 3D 2021:
Slovenský pohár má 8 kôl vrátane finálového kola. Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na štyroch súťažiach. Do celkového hodnotenia SP sa započítavajú body za 4 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z týchto štyroch najlepších umiestnení.

Bodovanie do celkového hodnotenia SP: 
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod

Vo všetkých vekových kategóriach a divíziach lukov budú prví traja z celkového hodnotenia na finálovom kole vyhodnotení pohármi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Na súťažiach Slovenského pohára SLA 3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA 3D.

Na prihlásenie na súťaž je povinná platná členská licencia SLA 3D pre aktuálny rok. Info o získaní licencie tu: http://archery3d.sk/ako-ziskat-licenciu-sla3d . Súťaže sa môžu zúčastniť zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D Lukostřelba – CZExxxx; AUTxxxx; HUNxxxx; POLxxxx).

Pretekár sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťaže. Pokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi výšku stravnej jednotky, ak ho o to požiada. 


Súťaž spoluorganizuje Slovenská lukostrelecká asociácia 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných, športových a organizačných štandardov.Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior 18+, Veterán 51+

Štartovné:

Deti:          11 EUR

Kadeti:      11 EUR

Dospelí, veteráni:  16 EUR

V cene štartovného je obed.

Úhrada štartovného môže byť uskutočnená aj poukážkami v hodnote 11 EUR, ktoré obdržali aktívni športovci z roku 2019 do 23 rokov. 

Obed pre doprovod v cene 5 EUR. 

V prípade, že nemáte záujem o jedlo, tak zľava na štartovnom je vo výške - 4 EUR. Nezáujem o stravu nahlásite pri prihlasovaní tak, že do kolónky "Počet obedov pre sprevádzajúce osoby" vypíšete záporné číslo: -1 

Program:

Registrácia:     08:30 - 10:00 hod.

Tréning:           08:30 - 09:45 hod.

Zahájenie:       09:55 - 10:00 hod.

Ocenenie historicky 3 najúspešnejších 3D lukostrelcov SLA 3D:   10:00 - 10:05 hod.

Organizačné a bezpečnostné pokyny: 10:05 - 10:15 hod.

Štart súťaže:  10:30 hod.

Obed:              14:00 hod.

Ústupovka o diviaka:   14:30 hod.

Vyhodnotenie:  15:30 hod.

Ocenenie:

Oceňuje sa medailami, ocenení sú prví traja v každej divízii luku a vekovej kategórii  podľa pohlavia. 
Na kvalitnejšie vybavenie 3D terčami na Slovenskom pohári SLA 3D 2021 nám prispelo dotáciou zo štátneho rozpočtu na šport: 

 

Iné:

Prekvapenia a niečo navyše na tomto kole v "Hornom Húščí"?: 


TRADIČNÁ BONUSOVÁ SÚŤAŽ V ÚSTUPOVKE O DIVIAKA!

Po ukončení oficiálnej súťaže a po obede a pred celkovým vyhodnotením prebehne cca. v čase 14:00 - 15:00 súťaž v ústupovke. 

Najskôr pre deti do 12 rokov o detskú cenu. 

Následne pre ostatných strelcov ústupovka o streleného diviaka (reálny vyvrhnutý diviak z mäsa a kostí), ktorého venoval do súťaže spoluorganizátor súťaže - Poľovnícke združenie Turá Lúka! (kladkové luky+kuše musia trafiť do 11-tky, ostatné luky do kíll zóny, strieľajú sa 2 šípy, strieľa sa z neznámej vzdialenosti, ktorá sa bude v každom kole zväčšovať). ZASTREĽTE COVID-19!

Na začiatku korona opatrení  - 27.3.2020 náš člen Dušan Franců‎ napísal na svojom Facebooku: 

"Tak si predstavte, že ten sajrajt, kvôli ktorému nemôžeme chodiť na tridéčkové súťaže, sa dnes vznášal nad našou záhradou! Tak som ho picol, zviazal a zavrel do kôlne. Až to všetko prehrmí, tak ho ponúknem organizátorovi prvej súťaže, na ktorú pôjdem, aby ho umiestnil na trať ako terč číslo 19. A každý to do neho napálime!"

Duškovu výzvu sme s radosťou prijali a na terči číslo 19 vás bude čakať terč COVID 19! Určite si každý z nás do neho s radosťou vystrelí! 


VYHODNOTENIE HISTORICKY NAJÚSPEŠNEJŠÍCH LUKOSTRELCOV SLA 3D

V tomto roku si pripomíname 15 rokov existencie SLA 3D. A vôbec tušíte, ktorí traja strelci by mohli byť najúspešnejšími tromi lukostrelcami na MSR SLA 3D počas jej histórie? 

Sú to stále aktívni lukostrelci a sú tu medzi nami a mladší z nás ani netušia, že tu máme takéto 3D stálice. Na úvod SP ich slávnostne zavoláme a oceníme. 

 

POĽOVNÍCKE ŠPECIALITY

Toto kolo organizujeme v spolupráci s Poľovnícke združenie Turá Lúka, ktoré nám pripraví chutný obed - pečeného diviaka. A kto bude mať záujem, môže si zakúpiť ich špeciality z diviny (paštéky, mäso apod.).
Počas celého dňa bude otvorený bufet s občerstvením.SÚŤAŽNÉ SKUPINY: 

Na súťaži sú určené súťažné skupiny. Skupiny sú fixné, prosím nežiadajte o zmeny! Skupiny boli odsúhlasené hlavným rozhodcom dňa 19.6.2020.slovensky-pohar-sla-3d-2020-1kolo - skupiny V PDF.pdf

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba