SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Slovenský Pohár - 7.kolo
18.06.2016     Camping Park Karpaty     Najvyššia súťaž

Oznam:

​Súťaže sa môžu zúčastniť iba držitelia príslušných licencii.

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 14.06.2016 - 23:59, online odhlásenie je možné len do 17.06.2016 - 14:00

Organizátor:

LK PERUN
Riaditeľ súťaže - Peter Kučera
Hlavný rozhodca - Róbert Králik, resp. deleguje ho SLA3D
Staviteľ trate súťaže - Ján Sagan

Adresa:

Camping Park Karpaty, 900 52 Kuchyňa

Mapa:

GPS: 48.4001464444, 17.1668243389


Otvoriť mapu

Pravidlá:

WA + Súťažný poriadok SLA3D 2016, 24 3D terčov.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

8:00 - 09:45 Registrácia, kontrola náradia, tréning na cvičnej strelnici

09:45 -10:00 Úvodné slovo a rozchod na trať
10:15  Štart súťaže /zvukový signál/
14:00-15:00 Obed
15:30 -16:30 Vyhodnotenie 

Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.
Strelci s nevyhovujúcou výbavou budú strieľať bez nároku na umiestnenie, resp. budú zaradení do správnej kategórie. 
Rozdelenie do skupín robí usporiadateľ 1 deň pred súťažou. Na požiadanie s povolením usporiadateľa môžu byť urobené dodatočné zmeny v štartových listinách. 

Organizátor má právo požadovať zaplatenie stravy od lukostrelcov ktorí sa včas neodhlásili zo súťaže a na súťaž neprišli.

Sprevádzajúca osoba sa nesmie vzdialiť od zvereného dieťaťa.

Ocenenie:

Ocenenie:Ocenení budú všetci súťažiaci na medailových miestach,bez ohľadu na počet súťažiacich v kategórii.
Ceny

zabezpečuje a udeľuje organizátor, minimálne však  medaile pre prvé tri

miesta, na  ktorých bude uvedený  názov súťaže, miesto a dátum.

Ubytovanie:

Iné:

Za alkohol na trati je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia, bez nároku na vrátenie štartovného. Fajčenie na celom súťažnom okruhu je zakázané. Strelci v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe reflexné prvky
Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba