Slovenský Pohár - 6. kolo SLA3D, 2. kolo SP 3D SLZ
04.06.2016     Ostrá Lúka     Najvyššia súťaž

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 31.05.2016 - 20:00, online odhlásenie je možné len do 02.06.2016 - 14:00
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 192

Organizátor:

KŠL Robin Zvolen
Riaditeľ súťaže - Róbert Vasil
Hlavný rozhodca - Marián Moravčík
Technický personál (STAFF) - Tatiana Binderová, Dušan Binder

Adresa:

Ostrá Lúka – futbalové ihrisko Chvostová

Mapa:

GPS: 48.55251655, 19.05070066


Otvoriť mapu

Pravidlá:

WA + Súťažný poriadok SLA3D 2016, 24 3D terčov.

Maximálny počet súťažiacich je 192.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

08:00 - 09:30 Registrácia, kontrola náradia, tréning
09:45 - 10:00 Otvorenie, rozdelenie skupín, rozchod na trať
10:15 – 10:30 Štart súťaže
14:00 Obed
15:00 Vyhodnotenie (celkové výsledky budú zverejnené do 24 hod.).

Pri registrácii prebehne kontrola náradia v zmysle Súťažného poriadku SLA3D 2016.

Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.
Strelci s nevyhovujúcou výbavou budú strieľať bez nároku na umiestnenie, resp. budú zaradení do správnej kategórie.
Rozdelenie do skupín robí usporiadateľ minimálne 1 deň pred súťažou. Sprevádzanie detí je nutné!

Organizátor má právo požadovať zaplatenie stravy od lukostrelcov ktorí sa včas neodhlásili zo súťaže a na súťaž neprišli (Súťažný poriadok pre rok 2016, 3.4. Prihlášky na súťaže) pri najbližšom spoločnom stretnutí.

Bezpečnosť:

Za alkohol na trati je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia, bez nároku na vrátenie štartovného. Fajčenie na celom súťažnom okruhu je zakázané.
Strelci v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe reflexné prvky.

Sprevádzajúca osoba sa nesmie vzdialiť od zvereného dieťaťa.
Na cvičnej strelnici je dovolené strieľať len za prítomnosti zástupcu organizátora.


Ocenenie:


Ocenenie:Ocenení budú všetci súťažiaci na medailových miestach,bez ohľadu na počet súťažiacich v kategórii.
Ceny zabezpečuje a udeľuje organizátor, minimálne však  medaile pre prvé tri miesta, na  ktorých bude uvedený  názov súťaže, miesto a dátum.

Ubytovanie:

Iné:

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba