SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Pohár košického kraja 1.kolo
27.05.2017 - 27.05.2017 Leles

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 23.05.2017 - 23:00, online odhlásenie je možné len do 25.05.2017 - 23:00

Organizátor:

LK TAS Leles
Organizátor - Július Kázsmér, 0917829084, 0915270095, Julius.kazsmer@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Ing. Judita Kázsmérová
Hlavný rozhodca - Ferdinand Kočiš

Adresa:

Július Kázsmér, Nový rad č. 144 07684 Leles, Slovensko (Priestory okolo bufetu pri moste cez Latoricu medzi obcou Leles a mestom V. Kapušany)

Mapa:

GPS: 48.500206278, 22.05324852


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel HDHIAA s národnými úpravami SLA3D 2017
(viď: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia)

Počet terčov:  28 alebo 32

Počet výstrelov na terč: 2, pri výstrele je potrebný dotykstrelca o kolík, strieľa sa po jednom strelcovi, maximálny čas na výstrel: 90sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary nazapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežnespočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovačiek druhým a tretím členomskupiny.

Skupiny: Maximálny počet strelcov v skupine je 6; skupiny budúvopred pripravené organizátorom, pričom sa prihliada na výkonnosť lukostrelcova priebežné poradie v Slovenskom pohári SLA3D.

Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2017 (pozor, tu je zmenaoproti predchádzajúcim ročníkom, keďže postupujeme podľa pravidiel HDH IAA). Jemožné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti aveteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovejkategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodičaalebo ním poverenej dospelej osoby.

Fair Play:  Pri registrácii prebehne základná kontrolanáradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu jepotrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počassúťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlána trati sú povinné doržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokouviditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokynyorganizátora.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

Registrácia:    8:30 – 10:00 hod.
Tréning:          10:00 – 10:30 hod.

Zahájenie a rozdelenie do skupín: 9:45 - 10:00 hod.

Štart súťaže:  10:30 hod.

Obed:              13:30 hod.

 Vyhodnotenie:  15:00 hod.

Ocenenie:

Oceňuje sa medailami, ocenení sú prví traja v každej divízii luku, vekovej kategórií luku a pohlaví bez ohľadu na počet účastníkov.

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba