Pohár Košického kraja 2022 - 3.kolo
03.09.2022 - 03.09.2022 Poľov

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 02.09.2022 - 20:00, online odhlásenie je možné len do 02.09.2022 - 20:00

Organizátor:

Adresa:

Mapa:

GPS: 0, 0


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Pravidlá : Strieľa sa podľa pravidiel HDH IAA s národnými úpravami SLA 3D.

Účastníci súťaže sú povinní dodržiavať Bezpečnostnú smernicu SLA 3D a mať so sebou rúško!

Strieľa sa na 3D terče, 18 až 24 cieľov.

Počet výstrelov na terč : 2, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o strelecký kolík, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovacej tabuľky je povinné priebežne spočítavať body
Skupiny:
Každá skupina musí mať najmenej dvoch strelcov, nie však viac ako päť strelcov.

Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2020. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby. Do prihlasovacieho formulára sa vypisuje meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby. Pokiaľ táto sprevádzajúca osoba je strelec, tak tam vypíše svoje číslo licencie + meno (napr. SVK0456 - Janko Mrkvička), alebo ak je sprevádzajúca osoba nestrelec, tak tam vypíše meno - nestrelec (napr. Janko Mrkvička - nestrelec). Týmto spôsobom sa budú organizátorovi jednoduchšie robiť skupiny a podľa toho bude vedieť, kto strieľa a kto nestrieľa.

Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť :  Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Fajčenie je povolené iba na vyhradených stanoviskáchBezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

Organizátor je povinný skontrolovať pred každým kolom pretekára, vzhľadom na zaradenie, do tej ktorej kategórii.

Riaditeľ súťažnej série Pohár Košického kraja : 

Ing. Peter Čeljuska, lukostrelba@lukostrelba.sk,  0948 736 600

Súťaž sa koná pod záštitou Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Deti  5 €

kadeti  10 €

Dospelí 13 €

V cene štartovného je občerstvenie .

Obed navyše 3€

 (V prípade ak nebude možné obedy poskytovať bude cena štartovného adekvátne upravená)

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena každého obedu: 0,00€

Program:

09:00 - 09:45 hod - Registrácia:

09:15 - 09:45 hod - Tréning: 

10:00 - 10:15 hod - Zahájenie, organizačné a bezpečnostné pokyny

10:30 - Štart súťaže

13:00 - Občerstvenie 

13:30 - Vyhodnotenie 

Ocenenie:

Oceňuje sa medailami, ocenení sú prví traja v každej divízii luku a vekovej kategórii podľa pohlavia.        

 /usporiadateľ však môže odovzdať aj viac a iných cien/.


Pohár získa pretekár v každej kategórii, ktorý získal v súčte 3 najlepších výsledkov najviac bodov a zúčastnil sa najmenej 3 kôl v jednej kategórii. Za víťazstvo v kole sa udeľuje 8 bodov, za druhé miesto 6 bodov, za tretie miesto 4 body a za štvrté miesto 2 body. Pri rovnosti bodov pohár získava ten, ktorý má viac víťazstiev a ak i tu je zhoda, rozhoduje vyšší súčet nástrelov v troch najlepších výsledkov.

Poháre pre víťazov zabezpečí a odovzdá Ing. Peter Čeljuska po skončení 5. kola.


Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba