SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Ostrolúcke 3D
10.06.2017 - 10.06.2017 Ostrá Lúka

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 09.06.2017 - 15:00, online odhlásenie je možné len do 09.06.2017 - 15:15
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 144

Organizátor:

KŠL Robin Zvolen
Organizátor - Tatiana Binderová, 0948 792 276, tatiana.binderova@gmail.com
Organizátor - Dušan Binder, 0903 801 403
Riaditeľ súťaže - Róbert Vasil
Hlavný rozhodca - Ľubomír Styk

Adresa:

Ostrá Lúka, futbalové ihrisko a okolie

Mapa:

GPS: 48.55251655, 19.05070066


Otvoriť mapu

Pravidlá:

WA 2017

Počet 3D terčov -  24

Počet výstrelov na 1 terč – 2 výstrely, časový limit 90 s.

Bodovanie zásahov – 11, 10, 8, 5, 0; dotyk čiary je vyššia bodová hodnota.

Strieľa sa vo dvojiciach; postoj pri kolíku – pol kružnica 1 m vpravo, vľavo, vzad; nie je nutný dotyk kolíka; dvojice sú stabilné počas celej súťaže.

Deti do 12 rokov sa môžu zúčastniť len so sprevádzajúcou osobou (nahlásenie nutné pri prihlasovaní na súťaž).

Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel WA. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Skupiny budú vopred vytvorené organizátorom.

Za užívanie alkoholu pred a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia.

Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Je zakázané akékoľvek kamuflážne oblečenie a doplnky.
Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

 Súťaž je vypísaná pre členov SLA 3D, SLZ a aj neregistrovaných lukostrelcov.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

8:00-9:30 Registrácia, kontrola náradia, tréning
09:45-10:00 Rozdelenie skupín
10:15 Štart súťaže


Prestávka na občerstvenie

 15:00 Vyhodnotenie

Ocenenie:

Medaile budú udelené v kategóriách a divíziách kde bude 3 a viac súťažiacich.

Ubytovanie:

Iné:

Občerstvenie (bufet) bude zabezpečené (nealko, káva, sladké, slané, palacinky, hot-dog, polievka). 


Červený kolík KL, OL, HU muži, ženy, veteráni a veteránky    maximálna vzdialenosť 45 m

 

Modrý kolík    KL,OL, HU kadeti a kadetky 

                       HL, DL, IL, PBHB muži, ženy, veteráni a veteránky   maximálna vzdialenosť 30 m

 

Biely kolík      KL, OL, HU žiaci 

                       HL, DL, IL, PBHB kadeti, kadetky a žiaci                   maximálna vzdialenosť 20 m


Informácia pre strelcov idúcich do Talianska na MS, ale taktiež pre iných strelcov, ktorí by mali chuť si streliť dlhšie vzdialenosti: Organizátori pridajú na niektorých terčoch okrem bieleho, modrého a červeného kolíka aj ďalší kolík pre vzdialenosť IFAA!Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba