SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Majstrovstvá Slovenska SLA 3D s medzinárodnou účasťou
26.08.2017 - 27.08.2017 Spišské Vlachy

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 22.08.2017 - 21:55, online odhlásenie je možné len do 24.08.2017 - 9:50
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 250

Organizátor:

SLK Spišské Vlachy
Organizátor - Peter Michlík, 0915370669, Pemi27@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Ján Sakmar
Hlavný rozhodca - Marián Antal

Adresa:

Okolie 586/51, Spišské Vlachy, Slovensko

Mapa:

GPS: 48.926188, 20.804942


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel HDH IAA s národnými úpravami SLA3D 2017
(viď: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia)

Počet terčov, systém streľby: 

I .deň: 2 kvalifikačné kolá: každý súťažiaci strieľa dva okruhy. Jeden dopoludnia, druhý popoludní. Okruhy A-20 terčov, B-20 terčov (divízia lukov strieľa na rovnakej trati). 

II. deň:  1 kvalifikačné kolo: dopoludnia strelci z jednej divízie strieľajú na rovnakom okruhu v skupinách podľa výkonnosti z 1.dňa (bude rozdelené, ktoré divízie budú strieľať na ktorých okruhoch, všetci strelci určitej divízie budú na rovnakom okruhu)


Finálové kolo: iba pri divíziach s min. počtom 6 účastníkov, strieľa sa na 6 terčov, bodová hodnota je 12, 10, 8, 5, 0. Nástrel sa pripočítava k nástrelu z 3 kvalifikačných kôl. Finálové kolo strieľajú iba dospelí (seniori + veteráni). 


Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o kolík, strieľa sa po jednom strelcovi, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovačiek druhým a tretím členom skupiny.

Skupiny: Maximálny počet strelcov v skupine je 6; skupiny budú vopred pripravené organizátorom, pričom sa prihliada na výkonnosť lukostrelcov a priebežné poradie v Slovenskom pohári SLA3D. Pokiaľ strieľa dospelá osoba s dieťaťom, tak nemusí byť priradená do skupiny s podobnou výkonnosťou, ale podľa toho, ako určí usporiadateľ. Taktiež v prípade, že dospelá osoba a dieťa nestrieľajú v divíziach lukov, ktoré budú na rovnakom okruhu, nemusí byť dodržané to, že počas druhého dňa budú títo súťažiaci strieľať na rovnakom okruhu, ako zvyšní súťažiaci v divízií. Zadelenie takýchto zmiešaných dvojíc (súťažiaci rodiča a dieťa) na okruh určí usporiadateľ.

Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2017 (pozor, tu je zmena oproti predchádzajúcim ročníkom, keďže postupujeme podľa pravidiel HDH IAA). Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby. Prosíme, aby ste pri prihlasovaní dieťaťa vypísali nielen meno sprevádzajúcej osoby, ale aj informáciu, či táto sprevádzajúca osoba je strelcom, alebo len doprovodom.

Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné doržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta). Organizátor odporúča kvôli náročnosti terénu pevnú obuv.


Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

I.Deň:Sobota

Registrácia a tréning : 07:30 – 09:00

Slávnostné zahájenie: 09:15

Štart súťaže: 10:00  odchod na okruh A alebo B (podľa harmonogramu)

Obed: 13:00-14:30

Pokračovanie súťaže do dokončenia súťažných kôl (streľba na druhom okruhu, ako ráno).

II.Deň:Nedeľa

Štart súťaže: 09:00
Streľba na okruhu A alebo B podľa rozpisu (20 terčov každý).

Obed :13:00-14:30

15:00 Finálové kolo (v divíziach a kategóriách pri min. počte 6 účastníkov, finálové kolo strieľajú iba dospelí - seniori + veteráni. Finálové kolo nestrieľajú kadeti a deti.), strieľa sa na 6 terčov, bodová hodnota je 12, 10, 8, 5, 0. Nástrel sa pripočítava k nástrelu z 3 okruhov.

17:00- vyhlásenie výsledkov a záver MSR

Ocenenie:

Medaily a poháre bez ohľadu na počet prihlásených v danej divízií a kategórií. 

Vyhodnotenie:
Majstrovstvá Slovenska SLA 3D:  udeľujú sa poháre pre 1., 2. a 3. (pre členov SLA3D)

Majstrovstvá Slovenska SLA 3D s medzinárodnou účasťou:  udeľujú sa medaily pre 1., 2. a 3. (bez ohľadu na národnosť). 

Ubytovanie:

Chata Sabinka, chaty a penzióny v okolí. (Zahura, Spišské Vlachy, Krompachy, Spišské Podhradie ....)

Iné:

Budeme bojovať o takéto krásne veľké kovové 3D medaile:


Na súťaži MSR SLA3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA3D.

Súťaže sa môžu zúčastniť iba členovia SLA3D s platnými licenciami, prípadne zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA3D (napr. Česká 3D Lukostřelba).

Pretekár sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťažePokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi výšku stravnej jednotky.


TOMBOLA!

V nedeľu po súťaži, bude vylosovanie tomboly pre všetkých súťažiacich,

hlavná cena : automatická práčka Bosch.Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba