Južná Päťka 2022 - 6.kolo finále
16.10.2022 - 16.10.2022 Komoča

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 15.10.2022 - 20:00, online odhlásenie je možné len do 15.10.2022 - 20:01

Organizátor:


Organizátor -
Riaditeľ súťaže -
Hlavný rozhodca -

Adresa:

Mapa:

GPS: 0, 0


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažný poriadok - Južná 5+1 - 2022


Všetky preteky Južnej Päťky, sa riadia podľa nižšie uvedených pravidiel súťažnej série Južná 5+1. Vekové kategórie a divízie lukov sa určujú podľa pravidiel HDH IAA. 

1.Súťaž pozostáva zo šiestich pretekov, preteky sa konajú v nedeľu.

 • 27.03.2022 – Zlatná na Ostrove
 • 01.05.2022 – Dvory nad Žitavou
 • 12.06.2022 – Nové Zámky
 • 03.07.2022 – Trnovec nad Váhom
 • 11.09.2022 – Hurbanovo
 • 16.10.2022 – Komoča


2.Súťažná séria JUH5+1 je otvorenou súťažnou sériou. Účasť nie je podmienená licenciou SLA3D ani členstvom lukostreleckého klubu. Súťažiaci zo zahraničia majú povolené štartovať bez obmedzení.

3. Skupiny sa vytvárajú ráno pred samotnou súťažou. Zaraďovanie do skupín je riadené organizátorom poverenou osobou, ktorá bude zapisovať účastníkov do skupín tak, aby v žiadnej skupine neboli iba súťažiaci z jedného klubu. Odporúča sa dať do každej skupiny aspoň dvoch z rovnakej kategórie lukov. Súťažiť v inej skupine, ako bol súťažiaci zadelený, môže súťažiaci len so súhlasom organizátora vydaným ešte pred odchodom na súťažnú trať. Pri nepovolenej zámene skupiny nebudú súťažiacemu uznané zásahy dosiahnuté v skupine, do ktorej sa presunul bez súhlasu. Dospelý strelec môže robiť doprovod maximálne trom deťom.

4.Trať pozostáva minimálne z 28 3D terčov, v prípade väčšieho počtu účastníkov organizátor doplní trať o ďalšie 3D terče podľa potreby. Môžu sa používať aj terče značky CSUMI.

5. Na značenie miesta streľby sa používajú kolíky troch farieb: biely, modrý a červený.

 • Biely kolík (min. 3m – max. 15m)

        Deti – BB, CRB, CU, HU, OL, PBHB, TRLB, TRRB

 • Modrý kolík (min. 5m – max. 30m)

        Kadeti – BB, CRB, CU, HU, OL, PBHB, TRLB, TRRB

        Seniori – BB, TRRB, TRLB, PBHB

        Veteráni – BB, TRRB, TRLB, PBHB

 • Červený kolík (min. 10m – max. 55m)

        Seniori – OL, CU, HU, CRB

        Veteráni – OL, CU, HU, CRB

6. Strelci strieľajúci od modrého a bieleho kolíka strieľajú 2 šípy na každý terč, oba majú rovnakú hodnotu (11, 10, 8, 5, 0). Strelci strieľajúci od červeného kolíka strieľajú jeden šíp na každý terč. Od jedného kolíka strieľajú vždy dvaja súťažiaci naraz. Postoj pri kolíku – do 1m vľavo, vpravo a dozadu. Súťažiaci sa nemusí kolíka dotýkať, nesmie však stáť pred kolíkom. Strieľa sa od červeného kolíka postupne k terču.

7. Bodovacie lístky zo všetkých pretekov Južnej 5-ky budú na finálovom preteku zlosované o nákupné poukazy sponzora seriálu do predajne Luk a šíp.


Riaditeľ celej súťažnej série Južná päťka: 

Mgr. Attila Száraz, szarazattila@legolas.sk, 0905 979 736.

Súťaž sa koná v pôsobnosti Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.

Priemerné nástrely danej súťaže možno započítať na nástrel III.výkonnostnej triedy.

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2022.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

 • Deti, Kadeti: 6,-eur
 • Senior, Veterán: 11,-eur
 • V cene štartovného nie je obed. 
 • Objednať obed je možné cez prihlasovací portál SLA3D. Cenu obedu (obvyklá cena), prípadne to, čo bude na obed, zverejní usporiadateľ  v rozpise súťaže
 • Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2022

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena každého obedu: 0,00€

Program:

08.00 – 09.30       Registrácia, tréning

09.30 – 10.00       Otvorenie súťaže, rozdelenie skupín

10.00 – 10.30       Začiatok súťaže (prvý výstrel) – presne udať

14.30                    Odovzdanie vyplnených bodovacích lístkov, Obed

do 16.00               Vyhodnotenie


Ocenenie:

 • Všetky kolá sa vyhodnocujú zvlášť. Oceňujú sa medailou prví traja strelci bez ohľadu na počet súťažiacich v každej kategórii. Jednotlivé kolá sú hodnotené bodmi podľa umiestnenia (1.miesto – 30 bodov, 2.miesto – 25 bodov, 3.miesto – 21 bodov, 4.miesto – 18 bodov, 5.miesto – 15 bodov, 6.miesto – 12 bodov, 7.miesto – 9 bodov, 8.miesto – 6 body, 9.miesto – 3 body, 10.miesto – 1 bod)
 • Strelec, ktorý sa zúčastní minimálne štyroch (4) kôl JUH5, postupuje do finálového vyhodnotenia. Počítajú sa štyri (4) najlepšie výsledky. Pri rovnosti bodov rozhoduje piate a šieste kolo. Pri pretrvajúcej rovnosti rozhoduje priemer bodov na šíp zo započítaných štyroch kôl. 
 • Celkové vyhodnotenie súťaže „Majster južnej päťky“ bude po vyhodnotení šiesteho (finálového) kola. 
 • Ocenenie (trofeje) dostanú prví traja strelci v každej kategórii. Budú ocenení aj súťažiaci, ktorí sa zúčastnili všetkých šiestich kôl.

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba