3D West Cup 2022 - 4.kolo
26.06.2022 - 26.06.2022 Bojnice

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 24.06.2022 - 12:00, online odhlásenie je možné len do 27.06.2022 - 9:25
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 180

Organizátor:

LK Epirus
Organizátor - Mgr.Jana Harabinová, 0908 737 634, janaharabinova23@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Mgr.Jana Harabinová
Hlavný rozhodca - Bc.Filip Schwarz

Adresa:

Futbalové ihrisko, kpt.Nálepku 1436, 972 01 Bojnice

Mapa:

GPS: 48.7983, 18.5768


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel World Archery
(oproti pravidlám WA sú pridané divízie lukov: OL, PBHB, HU, CRBL).

Počet terčov:  minimálne 24, max. 30 (podľa počtu účastníkov).

Počet výstrelov na terč: 2, (divízia luku CRBL 1 výstrel na terč)

Postavenie strelcov pri kolíku:  Strieľa sa vo dvojiciach, obaja strelci musia byť postavení za streleckou líniou. Postavenie pravého strelca je v štvrťkruhu max. 1 meter napravo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom. Postavenie ľavého strelca je v štvrťkruhu max. 1 meter vľavo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom. 

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body.Bude použitá jedna bodovačka v skupine.

Skupiny: Maximálny počet strelcov v skupine je 6; 

Zaraďovanie do skupín nesmie byť voľné, ale riadené organizátorom tak, aby v žiadnej skupine neboli iba súťažiaci z jedného klubu. Je dostačujúce skupiny vytvárať ráno pred samotnou súťažou organizátorom poverenou osobou, ktorá bude zapisovať účastníkov do skupín. 

V jednej skupine sa môžu pre hladký priebeh súťaže prihlásiť maximálne 4 strelci (HU, CU, CRBL). Pri tvorbe skupín sa odporúča zohľadniť menej pohyblivých ľudí, a nechať skupiny prvú a poslednú pre takýchto lukostrelcov, avšak iba pre nich, a nie celú rodinu, či doprovod.


Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 10.4.2022 (dátum 1.kola súťažnej série). Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

V skupinách nemôžu byť iba osoby z jedného klubu.


Licencie: Súťažná séria 3D West Cup je "open" - otvorenou súťažnou sériou pre licencovaných strelcov, ako aj pre súťažiacich bez licencie. Súťažiaci zo zahraničia majú povolené štartovať bez obmedzení. 

Deti: Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby. Jedna dospelá osoba môže sprevádzať maximálne 2 deti.

Fair Play:  Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie 3D West Cupu:

3D West Cup má v roku 2022 7 kôl.

Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na 4 súťažiach. Do celkového hodnotenia 3D West Cupu sa započítavajú body za 4 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp zo 4 najlepších umiestnení.

Prví traja z celkového hodnotenia budú na finálovom kole vyhodnotení pohármi alebo inými pamätnými plaketami.


Riaditeľ celej súťažnej série 3D West Cup: Ing. Peter Málek, peter@ malek.sk, 0944 644533


Súťaž sa koná v pôsobnosti Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.

Priemerné nástrely danej súťaže sa môžu započítavať na nástrel III. výkonnostnej triedy. 

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2022. 
Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Deti:         6 EUR

Kadeti:     6 EUR

Dospelí, veteráni:  11 EUR

Štartovné neobsahuje obed.Obed je možné priobjednať si cez prihlasovací formulár.

Cenu obedu (obvyklá cena), prípadne to, čo bude na obed, zverejní usporiadateľ cca. 2-3 týždne v rozpise súťaže. Pokiaľ ste si obed objednali, viete si objednávku zmeniť tak, že sa odhlásite zo súťaže a prihlásite sa nanovo so správnym počtom obedov. 
To, či máte obed objednaný, či nie, si viete skontrolovať v tabuľke na stiahnutie - v Zozname prihlásených na súťaž, ktorý nájdete v spodnej časti pod zoznamom prihlásených osôb na danú súťaž. 

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2022. 

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena každého obedu: 6,00€

Druh obedu: Hamburger+hranolky+dresing+kofola/džús/pivo/ Vegetariánska verzia

Program:

Registrácia:     8:00 – 9:30 hod.

Tréning:          8:30 – 9:30 hod.

Zahájenie a rozdelenie do skupín: 9:45 - 10:00 hod.

Štart súťaže:    10:15 hod.

Obed:              13:30 hod.

Vyhodnotenie: 15:00 hod.

Ocenenie:

Deti, Kadeti:  Oceňujú sa medailou prví traja bez ohľadu na počet súťažiacich.

Dospelí, Veteráni: Oceňujú sa medailou prví traja bez ohľadu na počet súťažiacich. 

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba