3. finálové kolo Trnoveckého halového trojboja – terčovka 60 x 18m - BB, OL, CU, HU
25.01.2020 - 25.01.2020 Trnovec nad Váhom

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 24.01.2020 - 20:00, online odhlásenie je možné len do 24.01.2020 - 19:55
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 48

Organizátor:

LK Hubert Arrows
Riaditeľ súťaže - Ing. Dušan Horváth

Adresa:

Lukostrelecké centrum Luk a šíp, Trnovec nad Váhom, www.lukasip.sk

Mapa:

GPS: 48.138255926, 17.936446667


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Milí lukostrelci, počas zimnej sezóny sme pre Vás opäť naplánovali sériu halových pretekov podľa nasledovných pravidiel:


Pre všetky preteky pohárovej súťaže „Halový trojboj“ platia pravidlá IFAA a súťažný poriadok 2019 s nižšie uvedenými modifikáciami.

Súťažná séria „Trnovecký halový trojboj“ a „Detský halový trojboj“ pozostáva z troch samostatných halových pretekov: 

23.11.2019 (sobota)     3D na 24 terčov (IFAA standard round)

14.12.2019 (sobota )    terénna 2 x 7 terčov x 4 šípy (IFAA FLINT indoor round)

25.1.2020  (sobota)      finále – terčová zostava na 12 x 5 šípov / 18m (IFAA Indoor round)Presný popis zostavy a vzdialenosti pri tomto súťažnom kole sú uvedené nižšie v časti "Iné". 

  

Vekové kategórie:

Detský halový trojboj :

chrobáci  do 10 rokov (2009 a mladší)

mladší žiaci a žiačky 10 – 12 rokov (2007 a mladší)

starší žiaci a žiačky 13 – 14 rokov (2005 a mladší)

kadeti a kadetky 15 – 17 rokov (2002 a mladší)

(deti do 12 rokov sa prihlasujú ako "deti", starší sa prihlasujú ako "kadeti". Na súťaži budú rozdelení.). 


Dospelý 18-50 rokov

Veterán 50 +Divízie lukov:

OL olympijský luk v zmysle definície „freestyle recurve bow“

KL kladkový luk v zmysle definície „freestyle unlimited“

HU kladkový luk v zmysle definície „bowhunter unlimited“

HL (BB) holý luk v zmysle definície „bare bow recurve“

DL (TRLB) dlhý luk v zmysle definície „longbow“

IL (TRRB) inštinktívny luk v zmysle definície „instinctive bow“

PBHB primitívny a jazdecký luk bez streleckého okna „historical bow“


Maximálny počet je obmedzený na 48 súťažiacich pre každú smenu (48 pre deti, 48 pre TRRB+TRLB+PBHB a 48 súťažiacich BB+OL+KL+HU)

                                                                                        

Celkové hodnotenie: Každé kolo sa hodnotí dosiahnutými bodmi za umiestnenie: 1.miesto – 25b, 2.miesto – 20b, 16, 13, 10, 8, 6, 4, 2, 1 bod.

Riziko: Usporiadateľ vykoná všetky opatrenia podľa súťažného poriadku. Za neovplyvniteľné udalosti organizátor nezodpovedá a súťažiaci berie toto riziko na seba.

Účasť: Súťaž je vypísaná pre všetkých lukostrelcov bez ohľadu na licenciu

Rozlosovanie do skupín: Vykoná usporiadateľ pred pretekom.

Divízie:

HU, OL, KL, HL

Vekové kategórie:

Senior 18+, Veterán 51+

Štartovné:

Štartovné : 10 eur, (8 eur detské kategórie) v štartovnom nie je zahrnutá strava. 

Počas dňa bude otvorený malý bufet s občerstvením (nealko, káva, čaj, párky, obložený chlieb).

Program:

Časový harmonogram pre Detský halový trojboj:

7.30 – 8.00 registrácia, tréning

zahájenie pretekov

11.00, odhadované ukončenie, vyhodnotenie


Časový harmonogram pre TRLB, PBHB, TRRB

10.45 – 11.10 registrácia, tréning

11.15 zahájenie pretekov

14.15 ukončenie, vyhodnotenie


Časový harmonogram pre BB, OL, KL, HU

13.45 – 14.10 registrácia, tréning

14.15 zahájenie pretekov

17.15 odhadované ukončenie, vyhodnotenie


Ocenenie:

Každý pretek bude vyhodnotený samostatne, do celkového hodnotenia sa počíta bodový súčet najlepších dvoch pretekov. 

Celkové vyhodnotenie súťaže „O majstra halovej lukostreľby“ bude po vyhodnotení tretieho – finálového kola.


Bodovacie lístky každého preteku budú losované o tombolové ceny.

Na kažnom kole bude losované z bodovacích lístkov o tombolové ceny od  sponzora seriálu predajne Luk a šíp.sk a íjászbarát.hu

Ubytovanie:

Iné:

Strelecká vzdialenosť 18m pre všetky kategórie dospelých a kadetov, 10m pre deti.

terčová zostava na 12 x 5 šípov / 18m (IFAA Indoor round)

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba