SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

11. ročník lukostreleckej súťaže o titul „LUKOSTRELEC NOVOHRADU” a o hodnosť I., II. a III. „OBRANCA FIĽAKOVSKÉHO HRADU”
18.06.2017 - 18.06.2017 Fiľakovo Pozvánka

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 16.06.2017 - 23:55, online odhlásenie je možné len do 15.06.2017 - 14:00

Organizátor:


Organizátor - Občianske združenie KOHÁRY
Organizátor - Ing. Ladislav Estefán, 0908/929 288, kohary@profuturo.sk
Riaditeľ súťaže - Róbert Eibner (Fiľakovskí vlci)
Hlavný rozhodca - Fülöp Géza Zsolt (Maďarsko)

Adresa:

Hradný areál vo Fiľakove, Podhradská 603/28, 986 01 Fiľakovo, Slovakia

Mapa:

GPS: 48.271663, 19.824106


Otvoriť mapu

Pravidlá:

SLA3D 2016, súťaž jednotlivcov na základe súťažných podmienok historickej lukostreľby a na základe písomnej registrácie v skupinách utvorených vopred alebo na mieste súťaže.  

Súťaž sa uskutoční na nezameranú vzdialenosť na 15 terčov 3D, príp. 2D , 2 šípy na terč, 2 kolá, t.j. spolu 60 výstrelov, bodovanie 10,8,5, streľba jednotlivo.

 Deti (do 12 rokov) sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby.

Vo vekových kategóriách je rozhodujúci vek ku dňu súťaže – 18.6.2017

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

8:00-9:30   Registrácia, kontrola náradia, tréning

9:30-10:00 Zahájenie, rozdelenie skupín, rozchod na trať

10:00           Štart súťaže

 cca 15:00     Vyhodnotenie

Ocenenie:

LUKOSTRELEC NOVOHRADU – len divízia PBHB, strelec s najlepším dosiahnutým výsledkom – Putovný pohár, diplom, vecná cena

 I., II. a III. OBRANCA FIĽAKOVSKÉHO HRADU – minimálny počet 3 súťažiacich v kategórii – medaila, diplom, vecná cena        

VŠETCI – na požiadanie Pamätný list

Ubytovanie:

Iné:

Súťažiaci + 1 sprievodca má vstup na hrad zdarma, ďalšie sprevádzajúce osoby si musia zaplatiť vstupné na hrad: dospelí (26-62 r.) 3,- €,deti (6-26 r.) a dôchodcovia (62-70 r.) 1,50 €, pre deti vo veku 0-6 r. a seniorov nad 70 r. je vstup zdarma.


Zverejnenie tejto súťaže podliehalo úhrade poplatku za zverejnenie v zmysle Zápisnice zo zasadania Predsedníctva SLA3D z 27.12.2016. 


Pozvánka:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba