SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Zoznam kandidátov na predsedu, členov predsedníctva a revízora SLA 3D

Vážení členovia SLA 3D,

dňa 17.11.2019 prebehnú na Výročnej členskej schôdzi SLA 3D voľby do týchto orgánov:

 • Predseda
 • Predsedníctvo
 • Revízor

(pozvánka na VČS tu: http://archery3d.sk/blog/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d-pozvanka-program)

Do 4.11.2019 mohli zaslať všetci záujemci svoje kandidatúry, ktoré teraz zverejňujeme. Aby sa mohla členská základňa dohodnúť na tom, koho budú voliť na VČS, prikladáme v abecednom poradí zoznam kandidátov na dané funkcie a nižšie zasielame aj zdôvodnenie ich kandidatúry. Zdôvodnenie kandidatúry bolo nedeliteľnou súčasťou prihlášky.

(Peter M.)


ZOZNAM KANDIDÁTOV NA PREDSEDU SLA 3D:

 • Ďugel Jozef, LK Varín

 • Málek Peter Ing., LK Horné Húščie 3D

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA ČLENOV PREDSEDNÍCTVA SLA 3D:

 • Antal Marián Ing.arch., LK X- FOCUS Prešov

 • Franců Dušan Ing., Ivanská lukostrelecká družina

 • Harabinová Jana Mgr., LK Epirus

 • Horváth Dušan Ing., LK Hubert Arrows

 • Kočiš Ferdinand Bc., Nimrod

 • Paškuliak Róbert Ing., ARQUITIS Blatnica

 • Vilím Peter, Lukostrelecký klub Dobšiná

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA REVÍZORA SLA 3D:

 • Matejov Jozef JUDr., 3beč Partizánske

.


ZDÔVODNENIE KANDIDATÚRY KANDIDÁTOV NA PREDSEDU SLA 3D:

Ďugel Jozef, LK Varín

Predseda SLA3D už šesť rokov, dlhoročné skúsenosti v riadení SLA3D ako aj klube. Aktívne pôsobenie aj v HDH IAA. Organizátor ME v 3D lukostrelbe, ako aj mnohych medzinárodných súťaží.


Málek Peter Ing., LK Horné Húščie 3D

Mám 45 rokov, vyštudoval som Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. Od vysokoškolských časov podnikám v oblasti cestovného ruchu. Komunikujem anglicky, pasívne nemecky a rusky. Som šťastne ženatý, mám 2 deti, bývam v malej osade na Myjavských kopaniciach. Mám rád cestovanie, venujem sa chovu oviec a včiel, obhospodarujem malú farmu. Lukostreľbe sa venujem aj s celou svojou rodinou od roku 2014, som členom SLA 3D.

3D lukostreľbu beriem nielen ako spôsob trávenia voľného času pre celú rodinu, ale určite aj ako šport, ktorému je potrebné venovať sa s plnou vážnosťou.

Počas mojej lukostreleckej kariéry sa snažím reprezentovať nielen na slovenskej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Na Slovensku som sa v TRRB stal 4x majstrom na MSR, taktiež som 2x získal zlato v tímoch na MS/ME HDH IAA, 1xbronz na WBHC (IFAA), 5.miesto na MS World Archery, bronz na ME HDH IAA v hale atď.

Kandidujem za predsedu SLA 3D, pretože mám manažérske a organizačné schopnosti, za tie aktívne roky som “pričuchol” lukostreľbe a koniec koncov už mám aj bohaté skúsenosti v orgánoch SLA 3D. Takže viem, do čoho idem. Okrem toho zvládam prácu s modernými technológiami (web, FB, správa stránky), administratívna práca nie je pre mňa problémom.

Pred 4 rokmi som na VČS proaktívne navrhol novú koncepciu našej web stránky, keďže naša pôvodná stránka bola málo funkčná, neaktuálna a zastaraná. Som rád, že programátor využil veľkú časť z myšlienok z tohto konceptu a máme stránku, akú máme.

Pred 3 rokmi som sa stal v doplnkových voľbách členom predsedníctva SLA 3D – predsedom komunikačnej komisie a pred 2 rokmi som bol zvolený aj za hospodára SLA 3D. Moja činnosť v týchto funkciách obnáša naozaj širokú paletu činností: správa stránky - tvorba súťažného kalendára, písanie množstva článkov a reportáží na stránku, správa Facebookovskej stránky; úhradu členských poplatkov členmi (kontroly platieb cez karty, účty), návrh a správu rozpočtu SLA 3D – podarilo sa mi napr. začať pravidelne získavať každoročne pre SLA 3D okolo 850 EUR za reklamu, konečne som zrušil pokladňu a všetky platby za členské sú reálne a idú na účet. Financie sa snažím riadiť maximálne transparentne.

Za roky pred mojim menovaním za hospodára sme boli vždy v SLA 3D na konci roku s financiami na nule, resp. v mínuse s dlhmi, teraz už hospodárime v pluse a s dostatočnou rezervou.

Ďalej komunikujem s centrálou HDH IAA ohľadom medzinárodných licencií. Som aktívnym členom predsedníctva pri tvorbe a pripomienkovaní dokumentov SLA 3D. Svoje skúsenosti z lukostreľby vždy rád posúvam ďalej, bol som spoluorganizátor a predášajúci vrámci úspešného 1.workshopu tradičných lukostrelcov. http://archery3d.sk/blog/ako-bolo-na-1workshope-poradme-si-navzajom

Prečo chcem zastávať funkciu predsedu SLA 3D?

Rád by som bol, aby SLA 3D bola modernou organizáciou podporujúcou a zastrešujúcou 3D lukostreľbu. Aby v nej fungovali jasné pravidlá, schémy práce a podpory pre kluby, členov, aby bolo jasné každému – od záujemcu o 3D lukostreľbu, na koho sa obrátiť a čo robiť, až po našich reprezentantov pripravujúcich sa na MS/ME. Tiež budem presadzovať, aby rovnaká podpora zo strany SLA 3D bola pre kluby bez ohľadu na to, či sú z východu, či zo severu, juhu, či zo západu. Aby nebol nik zvýhodňovaný.

Organizačná stránka:

Naša organizácia musí mať vporiadku všetky relevantné dokumenty: Stanovy, Súťažné poriadky, Smernice (bezpečnostná, hospodárska, komunikačná, bezpečnostná…). Tiež je potrebné aktualizovať naše súťažné pravidlá podľa aktuálnych medzinárodných pravidiel. Vypracovať “manuál”, na usporiadanie súťaže SP (na čo nezabudnúť) apod.

Vonkajšie vzťahy:

Snaha o užšiu spoluprácu so SLZ – vzájomné uznávanie licencií pri vybraných súťažiach, spoluorganizovanie niektorých 3D súťaží.

Tvárime sa, že máme písomne uzatvorené zmluvy o uznávaní licencií s okolitými krajinami, čo nie je reálne pravda. Preto by som chcel nadviazať reálne bilaterálne vzťahy s okolitými krajinami a ich 3D lukostreleckými organizáciami a dotiahnúť aj tieto dohody.

Chcem preskúmať možnosť a podmienky členstva v IFAA, keďže množstvo našich členov má záujem súťažiť aj na týchto medzinárodných 3D súťažiach.

SLA 3D je členom HDH IAA, z čoho nám vyplýva právo pripomienkovať niektoré dokumenty vydané HDH IAA, prípadne navrhovať zmeny. Rád by som bol, keby sme prispeli k aktívnemu navrhovaniu a presadeniu zlepšenia pravidiel HDH IAA pre 3D lukostreľbu.

Vrámci členstva HDH IAA v spolupráci s niektorým z našich klubov (či spolkom klubov) usporiadať na Slovensku v najbližších 4 rokoch Grand Prix HDH IAA.

Čo však považujem za najdôležitejšie, tak to je vyvinúť maximálnu snahu v tom, aby SLA 3D získala štatút, ktorý SLA 3D na základe miery a kvality jej práce na poli rozvoja športu a práce s mládežou v súlade so zákonmi prislúcha. Týmto spôsobom by sme mohli dosiahnúť oficialitu, vážnosť, (dúfam že) financie, ale aj kopu administračných povinností, s ktorými sa chcem s mojim tímom ľudí popasovať. Chcem, aby sme boli modernou organizáciou a budem navrhovať, aby sme zmodernizovali aj naše logo za 3D lukostreľbe výstižnejším motívom.

Rozvoj členskej základne:

Podpora nových klubov, podpora terajších klubov – informačná pomoc, technická pomoc.

Propagácia 3D lukostreľby – účasť na výstavách, PR vonkajšie – články + média.

Viac propagácie bude znamenať viac lukostrelcov a viac talentov.

Podpora a rozvoj trénerov a inštruktorov lukostreľby:

 • vypracovanie dlhodobého plánu vzdelávania inšturktorov lukostreľby (informačné zabezpečenie, vypracovanie modelového systému práce s mládežou) školenia inštruktorov…
 • vzdelávanie sa inštruktorov navzájom (výmena vlastných skúseností, pozvanie trénerov aj zo SLZ, či zo zahraničia)´
 • motivačná podpora trénerov cez úspechy jeho zverencov (tréner roka)

Vzdelávanie lukostrelcov a klubov:

 • Pokračovanie podujatí typu “Poraďme si navzájom – workshopu lukostrelcov”.
 • Sústredenie pre deti a mládež.
 • 3-dňové sústredenie pre dospelých – ako príprava na ME/MS/MSR apod.
 • Kurzy rozhodcov 2020, 2022

Športová úroveň:

SP a MSR musia byť “výkladňou skriňou” našej 3D lukostreľby – s pevne stanovenými požiadavkami a pravidlami na organizátora i na súťažiacich. Som rád, že sa úroveň organizácie súťaží, ako aj disciplíny súťažiacich počas posledných rokov razantne zvýšila. A na tomto treba budovať ďalej, aby sa športová úroveň aj naďalej zvyšovala. Dodržiavanie ustanovení pravidiel, súťažného poriadku a bezpečnostnej smernice sa musí striktne vyžadovať, kontrolovať a sankcionovať.

Uznávam to, že môžeme mať jednak súťaže typu “gulášoviek”, ktoré sú určené najmä na stretnutie a lukostreľbu s priateľmi, či rodinou. Tu nám zároveň vyrastá to podhubie nových lukostrelcov. To treba zachovať. Ale bezpečnosť musí byť i tu nekompromisne dodržiavaná. Lebo ak sa niekde niečo vážne stane, tak si myslím, že to spustí veľkú antireklamu a nakoniec budeme mať po 3D lukostreľbe a súťažiach mimo povolené 3D strelnice.

Len si spomeňte, pred pár rokmi sa SP a MSR šli na 1 bodovačku, skupiny si napísali kamaráti z klubu spolu, dať si ráno pred súťažou 2 dcl vína na lepší zrak boli úplnou bezproblémovou samozrejmosťou. Našťastie tieto časy už máme za sebou.

Reprezentácia:

Treba jednoznačne vyjadriť uznanie a podporu všetkým, ktorí idú reprezentovať SR do zahraničia na 3D súťažiach HDH IAA, IFAA, či WA.

Momentálne nám nedostatok financií nedovoľuje podporovať inak, ako morálne. A to formami vyhodnotenia Lukostrelec roku, či pochvalami. Podporujeme našich štartujúcich na súťažiach MS/ME HDH IAA formou uhradenia medzinárodnej licencie, v čom by som chcel pokračovať.

Pokiaľ by sa podarilo v budúcnosti získať peniaze aj zo štátneho rozpočtu, tak by som chcel veľmi významnú časť - cca. 1/3 dotácie vyčleniť na podporu tých najlepších reprezentantov. Aby tí naozaj najlepší v 3D lukostreľbe v kontinentálnom a svetovom merítku mali od nás významnú finančnú podporu (preplatenie nákladov za štartovné, dopravu, ubytovanie na vybraných 3D medzinárodných súťažiach, na kúpu materiálu apod.).

Hospodárska časť:

Som ekonóm, tak v tejto oblasti som doma. Chcem pokračovať v tom, čo sa mi podarilo za posledné 2 roky, t.j. udržiavať transparentné hospodárenie SLA 3D s miernym prebytkom. Na strane príjmov si musíme držať stabilnú členskú základňu (tými horeuvedenými aktivitami, ktoré im ponúkneme), udržať si príjmy z reklamy, z 2% daní a pokiaľ sa podarí, by to boli aj príjmy zo štátneho rozpočtu.

Na strane výdavkov postupovať presne tak, ako bolo schválené v rozpočte pre SLA 3D a podľa plánu činností SLA 3D. A naplánovať si iba take podujatia, na ktoré máme financie. Naďalej chcem, aby sa pracovalo s financiami v SLA 3D kompletne bezhotovostne. Chcem založiť bezplatný bankový účet.

Tu som uviedol moje vízie, čo by som chcel urobiť vrámci môjho 4-ročného obdobia. Je to naozaj veľmi veľa aktivít, na ktoré sám určite nebudem stačiť. Určite ich je potrebné rozdeliť si a pracovať na nich v tíme. A pre predsedu je tým najbližším tímom predsedníctvo SLA 3D. Tam by mali pracovať ľudia flexibilní, ochotní a pracovití. Ľudia, s ktorými si rozumiem na úrovni rozvoja lukostreľby a ak aj nemáme rovnaký názor, tak aby sme si vedeli bez zbytočných emócií vydiskutovať vždy to najlepšie riešenie pre našu 3D lukostreľbu. Takýchto ľudí som v našich radoch našiel, súhlasia s mojou víziou a budem veľmi rád, ak ich podporíte aj vo voľbe do predsedníctva SLA 3D. Sú nimi: Dušan Horváth, Róbert Paškuliak, Jana Harabinová, Dušan Franců.

Zároveň už teraz chcem podnietiť našich členov, najmä tých, aktívnych, ktorí by chceli svojou prácou pomôcť rozvoju slovenskej 3D lukostreľby, aby sa mi v prípade zvolenia za predsedu SLA 3D ozvali na môj mail, či mobil. Každá ruka príde vhod a bude fajn, aby sme vedeli o Vás a mohli Vás začleniť do pracovných tímov, ktoré budú mať na starosti jednotlivé úlohy. Aby to, čo robíme, nebola práca len nás piatich v predsedníctve, ale čo najširšej členskej základne. Ideálne bude, ak každý klub bude mať aspoň jedného aktívneho zástupcu v jednotlivých pracovných skupinách. Úspechy, ktoré potom dosiahneme, budú dielom nás všetkých.

Veľmi pekne ďakujem za dôveru a verím, že tieto voľby opäť posunú úroveň SLA 3D a 3D lukostreľby dopredu.
ZDÔVODNENIE KANDIDATÚRY KANDIDÁTOV NA ČLENOV PREDSEDNÍCTVA SLA 3D:

Antal Marián Ing.arch., LK X- FOCUS Prešov

Dlhodobá práca v oblasti metodiky a tréningu v lukostreľbe ...................

Držiteľ dvoch trénerských licencií II. a III. stupeň ........./športová streľba a lukostreľba/

Zakladateľ "Záujmová skupina priateľov lukostreľby Michalovce" a LK X- FOCUS Prešov.


Franců Dušan Ing., Ivanská lukostrelecká družina

Ponúkam svoju prácu v predsedníctve, nakoľko program, ktorý mi predstavil kandidát na predsedu Peter Málek, je blízky mojej predstave z mája tohto roku o tom, čo a ako by predsedníctvo malo robiť a ako by sa SLA3D mala ďalej rozvíjať (dostupná na prečítanie tu: https://docs.google.com/document/d/10nro-OGdok1voMkDOdwvlkZxh-EkRTD9TNP7LVK1kuE/edit?usp=sharing) a verím, že sa v predsedníctve zíde tím schopný a odhodlaný efektívne pracovať.

Súčasne potvrdzujem svoju ochotu pomáhať predsedníctvu aj v prípade, že nebudem jeho členom.


Harabinová Jana Mgr., LK Epirus

Pre kandidatúru za člena predsedníctva SLA ma inšpiroval ambiciózny program kadidujúceho Petra Máleka za predsedu SLA 3D .Bude mi cťou podieľať sa na zhmotnení vízií a plánov pre zlepšenie postavenia SLA 3D v športovej verejnosti na Slovensku a rovnako priniesť kvalitnejšie podmienky pre súčasných členov asociácie.

Vyštudovala som VŠ UK Komenského , fakulta pedagogiky a aj keď od prvého momentu ukončenia VŠ som sa venovala riadeniu firmy, oblasť ekonomika a personalistika, BOZPO a ISSO, svoje skúsenosti z pedagogiky dnes aplikujem vo vedení lukostreleckého krúžku.

Lukostreľbe sa venujem od roku 2015 . V rovnakom roku som založila lukostrelecký klub Epirus a za 4 roky som ho úspešne pozdvihla na poprednú úroveň . Som komunikatívna, viem ľudí zapáliť pre dobrú vec, vďaka rokmi vycibrenému diplomatickému prístupu k ľuďom , viem nájsť riešenia aj v bezvýchodiskovej situácií :-).

Verím, že budem prínosným členom nového predsedníctva SLA.


Horváth Dušan Ing., LK Hubert Arrows

Mám 46 rokov, lukostreľbe som prepadol pred 15-mi rokmi. Vždy som sa snažil stmeľovať lukostrelcov okolo seba, prvý 3D turnaj som organizoval v roku 2012, neskôr som založil klub Hubert Arrows. Moja záľuba sa postupne stala aj mojou obživou a životným cieľom.

Od roku 2016 som členom predsedníctva SLA 3D a mám možnosť aktívne ovplyvňovať smerovanie slovenskej lukostreľby. Člen môjho klubu J.Bošanský je zároveň členom predsedníctva SLZ, vďaka čomu mám prehľad o celej problematike organizovanej lukostreľby na Slovensku. Akceptujem skutočnosť, že k lukostreľbe môžu mať naši členovia rôzny prístup, od čisto rekreačného na vyplnenie voľného času a stretávanie sa s rovnako “postihnutými” priateľmi, až po športový s vysokými ambíciami a veľkým obetovaním seba a vlastnej rodiny pre dosiahnutie špičkových výsledkov. Každý z týchto lukostrelcov by si mal vedieť nájsť svoje miesto a uplatnenie v našom združení, my mu na to vytvárame podmienky, aby sa svojej záľube mohol venovať pod dohľadom a bezpečne.

Počas môjho funkčného v SLA 3D som si vzal za úlohu výchovu rozhodcov 3D lukostreľby a čiastočne aj inštruktorov lukostreľby, v tejto práci by som chcel aj naďalej pokračovať. Sledovaním úrovne kôl Slovenského pohára prostredníctvom “technických delegátov” sa snažíme motivovať kluby k väčšej snahe o zlepšenie organizácie a prípravy turnajov, zároveň vieme po sezóne vyzdvihnúť najpoctivejších a tým menej dôsledným ukázať, kde majú na príležitosť na zlepšenie.

Vedenie SLA 3D nemá priamy vplyv na športové výsledky svojich členov, má ale možnosť vytvárať podmienky a možnosti pre systematické zvyšovanie športovej úrovne. Preto som sa rozhodol, že budem opäť kandidovať za člena predsedníctva SLA 3D. Zároveň podporujem kandidatúru Petra Máleka, Róberta Paškuliaka, Jany Harabinovej a Dušana Franců, s ktorými máme veľmi podobný názor a môžem od nich očakávať aktívnu činnosť, na rozdiel od niektorých pasívnych členov končiaceho vedenia SLA 3D.


Kočiš Ferdinand Bc., Nimrod

Dlhodobo pracujem v oblasti športovej lukostreľby ako tréner - vyštudoval športový tréner - bakalársky titul, zakladateľ LK Nimrod Veľké Kapušany ....


Paškuliak Róbert Ing., ARQUITIS Blatnica

Lukostreľbe sa venujem od roku 2009. Som trénerom lukostreľby 1. stupňa. Trénerstvu sa venujem na klubovej úrovni od roku 2013 a od tej doby som priviedol k lukostreľbe okolo 60 lukostrelcov.

Svojou prácou v predsedníctve chcem prispieť k:

• Posilneniu postavenia SLA3D v rámci medzinárodných organizácií

• Spolupráci s SLZ na báze vzájomnej výhodnosti – organizácia 3D súťaží, školení trénerov, …

• Podpore klubov v oblasti trénerstva a vzdelávania – odborné semináre, workshopy, letné sústredenia

• Trvalému zlepšovaniu športovej úrovne súťaží, komunikácie s členskou základňou

• Transparentnému hospodáreniu

• Podpore reprezentácie

Podporujem program a kandidatúru na predsedu SLA3D Petra Máleka a verím v dobrú spoluprácu členov predsedníctva v prípadnom zložení: Dušan Horváth, Róbert Paškuliak, Jana Harabinová, Dušan Franců

Vopred ďakujem za dôveru.


Vilím Peter, Lukostrelecký klub Dobšiná

Práca s mládežou, organizácia detského lukostreleckého tábora, činnosti vyplívajúce z členstva v predsedníctve SLA 3D.


Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D on nov 05, 2019

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba