SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Výročná členská schôdza - zápisnica s prílohami

Dňa 17.11.2020 prebehlo online zasadanie Výročnej členskej schôdze SLA 3D, na ktorom sa stretli zástupcovia 400 našich členov.

Prikladáme oficiálne výstupy z VČS:

ZÁPISNICA z VČS 2020

Príloha č.1 - Správa o činnosti SLA 3D 2020

Príloha č.2 - Správa o hospodárení SLA 3D 2020

Príloha č.3 - Revízna správa

Príloha č.4 - Plán činnosti SLA 3D 2021

Príloha č.5 - Plán rozpočtu SLA 2021

Príloha č.6 - Hodnotiace správy jednotlivých kôl SP 2020

Príloha č.7 - Kalendár súťaží 2021


Záujemcom o dianie na VČS prikladáme 6 hodín záznamu: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6TY-7-7-0PQ8p4tNcmMep5Rar_3748nY

Ešte raz ďakujem všetkým účastníkom!

Ing. Peter Málek - predseda SLA 3D

.

Posted in Dôležité on nov 18, 2020

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba