SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Výročná členská schôdza SLA 3D 2018

Dňa 19.11.2018 prebehla vo Zvolene Výročná členská schôdza SLA 3D. Zúčastnili sa jej zástupcovia 25 lukostreleckých klubov, ktorí zastupovali 401 našich členov.

IMG_20181118_135410_resized_20181119_011144091.jpg

... VČS prebiehala v kongresovej miestnosti penziónu Almada vo Zvolene

Počas takmer 8-hodinového rokovacieho maratónu sa prerokovali okrem iného tieto náležitosti:

  • kandidatúra LK Varín pre ME HDH IAA 2019 a hlasovanie o povolení podpisu zmluvy medzi HDH IAA a SLA 3D o organizovaní ME
  • správa o činnosti SLA 3D
  • správa o hospodárení 2018, rozpočet 2019, revízna správa
  • zavedenie technických delegátov na súťažiach SP 2019
  • plán činnosti 2019
  • rozdelenie jednotlivých kôl SP pre rok 2019, doplnenie do kalendáru súťaží, termín MSR 2019
  • výber organizátorov 1.lukostreleckého plesu

IMG_20181118_103954_resized_20181119_011143830.jpg

... HDH IAA zastupoval p. Gyorgy Gondán, ktorý vysvetľoval potrebu podpisu zmluvy medzi HDH IAA a SLA 3D

Všetky dokumenty si môžete podrobne prečítať tu: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia v časti Zápisnice z výročnej schôdze SLA 3D.

ZÁPISNICA Z VČS - stiahni kliknutím

Príloha 1 - Navrhovaná zmluva medzi HDH IAA a SLA 3D o usporiadaní ME HDH IAA 2019

Príloha 2 - Správa o hospodárení rok 2018

Príloha 3 - Revízna správa

Príloha 4 - Správa technického delegáta

Príloha 5 - Návrh rozpočtu rok 2019

Príloha 6 - Prezentácia plesu lukostrelcov 2019 od ŠK Orlík Sliač

Peter Málek - za komunikačnú komisiu

IMG_20181118_103934_resized_20181119_011144717.jpg

IMG_20181118_103921_resized_20181119_011144360.jpg

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D on nov 19, 2018

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba