SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Výročná členská schôdza SLA 3D - 18.11.2018

Výročná členská schôdza SLA 3D

.

Pozvánka

.

Vážení predsedovia klubov, vážení členovia SLA 3D,

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D, ktorá sa uskutoční dňa 18. 11. 2018 (nedeľa) v penzióne Almada, Hronská 705, Zvolen-Pod Harajchom, Slovensko (www.almada.sk)

Časový haronogram:

09:45 - príchod, prezentácia účastníkov

10:00 - 15:00 Výročná členská schôdza

-

Návrh programu Výročnej členskej schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Správa o činnosti SLA3D (Jozef Ďugel, Marián Antal)
 4. Predstavenie konceptu ME HDH IAA 2019 zo strany LK Varín, oboznámenie o právnych otázkach organizácie tohto podujatia, hlasovanie o podpore LK Varín zo strany SLA 3D (Jozef Ďugel)
 5. Správa o hospodárení SLA3D (Peter Málek)
 6. Revízna správa (Jozef Matejov)
 7. Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP a MSR 2018 (Dušan Horváth)
 8. Vyhodnotenie účasti a úspechov našich členov na medzinárodných lukostreleckých podujatiach (Jozef Ďugel, Dušan Horváth)
 9. Plán činnosti na rok 2019, stanovenie gestorov riešenia vznesených požiadaviek či otázok zo strany zástupcov klubov, alebo vznesených na VČS, príp. ostatným zainteresovaným osobám
 10. Rozpočet SLA 3D pre rok 2019 a jeho naviazanie na plán činnosti v roku 2019 (Peter Málek)
 11. Diskusia k vopred zaslaným bodom od jednotlivých klubov (prípadné body na diskusiu za jednotlivé kluby zasiela predseda lukostreleckého klubu a je potrebné zaslať ich najneskôr do 11.11.2018 na mailovú adresu: horvath@archery3d.sk) (Dušan Horváth)
 12. Výber organizátorov SP a MSR 2018 (na základe predchádzajúcich prihlášok na SP a MSR - viď príloha) (Peter Málek)
 13. Informačný 30 min. blok - stavba 3D trate (povinné pre vybraných organizátorov SP a MSR) (Marián Antal)
 14. Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA 3D (vytvorenie kalendára s prioritným zadelením súťaží SP a MSR, následne ostatných sérií súťaží - SSP, VSP, 3D West Cup, Južná 5-ka, Turnaj 3 krajín, ako aj individuálnych súťaží) (Peter Málek)
 15. Rôzne, diskusia

Pokyny:

DELEGÁTI

Podobne ako predošlý rok predsedovia klubov (alebo ním poverená osoba) môžu zastupovať členov SLA 3D združených v ich kluboch. Za jeden klub sa odporúča, aby prišiel iba jeden zástupca (predseda, alebo ním splnomocnená osoba).

Každý predseda obdrží pri prezentácii hlasovací lístok s uvedením počtu členov, ktorých zastupuje.

Na základe písomného splnomocnenia môže zastupovať splnomocnená osoba individuálnych členov SLA 3D.

PRIHLASOVANIE

Potvrďte, prosím, svoju účasť vyplnením formuláru na: http://archery3d.sk/sutaz/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d-2018 Obed bude pripravený len pre účastníkov, ktorí potvrdia účasť touto prihláškou.

ROKOVACÍ PORIADOK

V prílohe nájdete návrh rokovacieho poriadku, podľa ktorého sa bude schôdza riadiť.

dňa 15.10.2018
predsedníctvo a predseda SLA 3D

FORMULÁR A PODMIENKY so žiadosťou na usporiadie SP a MSR 2019 - word - vhodné na kopírovanie a vypísanie

Rokovací poriadok

Posted in Dôležité, Komunikačná komisia, Organizačná komisia on okt 19, 2018

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba