Usmernenie pre účastníkov a organizátorov 3D lukostreleckých súťaží v súvislosti s korona vírusom

Predsedníctvo SLA 3D prijalo 5.3.2020 nasledovné usmernenie:

Vzhľadom k tomu, že je vysoký predpoklad, že Corona vírus bude v najbližšom období rozšírený aj na Slovensku, je potrebné prijať usmernenia pre organizátorov i účastníkov súťaží v období, kedy bude tento problém aktuálny.


a/ pre prípad, že usporadúvanie športových podujatí nebude zo strany štátnych orgánov zakázané (aktuálny stav), odporúčame nasledovný postup:

• Každý, kto má klinické príznaky, nech sa v každom prípade súťaže nezúčastní

  • má zvýšenú teplotu, nádcha, kašeľ, bolesť slabosť svalov a kĺbov

• Vyhnúť sa pri stretnutí účastníkov súťaže podávaniu rúk, či bozkávaniu sa

• Organizátor pri odovzdávaní medailí nebude jednotlivým oceneným podávať ruky

• Pokiaľ je to možné, obmedziť počet sprievodných osôb na súťažiach na minimum


b/ v prípade, že Ministerstvo zdravotníctva SR, či iný štátny orgán vyslovene zakáže organizovanie športových podujatí vrátane športových podujatí bez divákov (keďže považujeme naše súťaže ako šport bez divákov), tak predsedníctvo SLA 3D zabezpečí:

• Pozastavenie registrácie na súťaže, ktoré sa budú konať v nasledujúcich 2 týždňoch, aktualizácia sa vykoná vždy v pondelok pre nastávajúci a ďalší víkend

• V kalendári súťaží bude uvedená informácia o tom, že súťaž je zrušená

• Organizátorovi sa v žiadnom prípade neodporúča súťaž zorganizovať aj tak, SLA 3D nepreberá žiadnu zodpovednosť za takýto čin a plná zodpovednosť za prípadné problémy nesie organizátor súťaže spolu s riaditeľom súťaže.

• Po opätovnom povolení organizovania športových podujatí štátnym orgánom sa pozastavené prihlasovanie na súťaže ihneď otvorí


Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité on mar 06, 2020

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba