SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Usmernenie: licencie HDH IAA - na Majstrovstvá sveta HDH IAA - Rakúsko, Moosburgh

Týmto by sme Vám chceli dať záväzné usmernenie ohľadom úhrady medzinárodnej licencie HDH IAA na Majstrovstvách sveta HDH IAA v rakúskom Moosburgu, ktoré sa konajú v septembri 2018.

Na túto súťaž sa prihlásilo k dnešnému dňu (4.3.2018) už 69 lukostrelcov zo Slovenska. Uhradených je zatiaľ 16 štartovných poplatkov. Na súťaž sa prihlasujú jednak členovia SLA 3D, ako aj nečlenovia SLA 3D.

Upozorňujeme, že k tomu, aby lukostelec mohol štartovať na týchto MS, musí mať zaplatenú medzinárodnú licenciu HDH IAA.

Lukostrelci, ktorí splnia nasledovné podmienky, budú mať uhradenú medzinárodnú licenciu HDH IAA:

1. musia byť členom SLA 3D (uhradená licencia pre rok 2018)

2. do 25.4.2018 musia mať uhradené štartovné na tomto podujatí a v stĺpci úhrady (Payed) bude zaznamenaná úhrada.

Kontrolu prihlásených a úhrady si skontrolujte tu: (http://hdhiaa.net/registration/weblap//2nd-3d-archery-wch-2018--2-9-2018/31/eng/list-of-registered-participants/sort-by/country-code/DESC.archery) Upozorňujeme, aby ste si úhradu nenechávali na poslednú chvíľu, pretože platby štartovného bývajú pripísané aj niekoľko dní po reálnej úhrade.

Lukostelci, ktorí nesplnia tieto podmienky, si musia zakúpiť a uhradiť licenciu v sume 15 EUR sami. Čísla účtov nájdete tu: http://hdhiaa.net/members/info/ Licencie sa nebudú uhrádzať ani členom SLA 3D, ktorí si uhradia štartovné na MS až po termíne!

Úhrada medzinárodných licencií HDH IAA sa pre členov SLA 3D vykonáva na základe rozpočtovaných prostriedkov na podporu reprezentácie z rozpočtu SLA 3D. Zoznam osôb, ktorým boli licencie uhradené, budú zverejnené na stránke SLA 3D po 30.4.2018.

Jozef Ďugel - predseda SLA 3D Peter Málek - hospodár SLA 3D

Posted in Dôležité, Komunikačná komisia on mar 04, 2018

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba