SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Spomíname na históriu 3D lukostreľby na Slovensku

Dňa 4.3.2020 si pripomíname 15. výročie od registrácie Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D (SLA 3D). Preto by sme vám radi priblížili, ako sa vyvíjala 3D lukostreľba na Slovensku, ako vznikla SLA 3D, či aké osoby za tým všetkým stáli a môžeme im ďakovať za to, že založili základy tomuto krásnemu športu na Slovensku.

Peter Málek - predseda SLA 3D


K histórii 3D lukostreľby na Slovensku – zo spomienok

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D bola oficiálne zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR v Evidencii občianskych združení dňa 4.3.2005. Do toho času mal organizačne zastrešovať 3D lukostreľbu na Slovensku Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ), ktorý vznikol po rozdelení Česko-Slovenska. „Organizované“ 3D sa teda na Slovensku strieľa od polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia. Organizovali sa pravidelné domáce súťaže, mnohé aj so zahraničnou účasťou, najmä českou, maďarskou, rakúskou.

Slovenskí lukostrelci sa zúčastňovali pretekov 3D lukostreľby v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku a pod., odkiaľ prinášali informácie, postupne vznikali kluby. V Trenčianskych Tepliciach viedol klub 3D lukostreľby Tomáš Krutek, v Šamoríne Pavol Špaček, v Rajci Anton Mihál, v Žiline Rastislav Židek, v Bratislave Ladislav Lukáč (klub VILLA DIANA), v Bytči pôsobil Miloš Borovička, v Nových Zámkoch Peter Rédey, Attila Száraz, Ľudovít Melecski (klub LEGOLAS), v Senci pôsobil Peter Jankovič...

2D terče..jpg

2D terče.jpg

... 2D terče sa používali na začiatkoch, foto P. Jankovič

Lukostrelci (jednotlivci aj kluby), ktorí sa chceli venovať 3D streľbe, vytvorili na Slovensku dobrovoľné zoskupenie (nezávislé od SLZ), ktoré bolo akceptované v EAA 3D – Európskej lukostreleckej asociácii 3D. Medzi funkcionárov EAA 3D patrili Pavol Špaček, Rastislav Židek.

Slovenskí 3D lukostrelci sa teda mohli zúčastňovať podujatí, organizovanými EAA 3D, aj podujatí, ktoré organizovali organizácie a kluby, venujúce sa 3D v jednotlivých členských krajinách EAA 3D. Títo lukostrelci vytvorili takýmto spôsobom prvú slovenskú 3D reprezentáciu, ktorá sa zúčastňovala súťaží doma i v zahraničí a súťaže na Slovensku aj organizovala.

2007 Kubišová (2).jpg

... Európsky pohár EAA 3D - 2007, Kučišdorfská dolina, foto: D. Kubišová

O založení úradne registrovanej organizácie zastrešujúcej 3D lukostrelcov – SLA 3D – rozhodli zástupcovia 3D slovenskej lukostreleckej obce na porade v Rajeckej Lesnej. Vypracovaním stanov i ďalších potrebných dokumentov, vrátane súťažného poriadku a kalendára pretekov, spolu so samotným zaregistrovaním organizácie bol poverený Ladislav Lukáč. Registrácia prebehla 4.3.2005. Ladislav Lukáč sa stal prvým predsedom SLA 3D a riadil ju 8 rokov.

logo villa Diana.jpg

... logo klubu Villa Diana, ktorého predsedom bol Ladislav Lukáč

Slováci boli teda partnermi Európskej lukostreleckej asociácie 3D. V rámci EAA 3D sa v jednotlivých členských krajinách konali preteky európskeho pohára a aj majstrovstvá Európy. S českou stranou sa pravidelne organizoval československý pohár. Evidencia aj s pôvodným číslovaním členov členskej základne bývalej EAA 3D bola prevzatá so zámerom ponechať historickú kontinuitu k SLA 3D. Je z nej evidentné, ktorí strelci stáli pri vzniku a rozvoji 3D lukostreľby na Slovensku. Zámer spojenia so SLZ ako rovnocenný partner zameraný na 3D nevyšiel.

ĎALŠÍ „ZNÁMI“ 3D LUKOSTRELCI V SR

Patria k nim ľudia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenskej 3D lukostreľby najmä propagáciou tohto športu prostredníctvom zakladania a práce v kluboch, alebo aj organizovaním 3D lukostreleckých podujatí.
Oldřich Bagár patrí k zakladateľom slovenskej lukostreľby – v čase delenia Československého lukostreleckého zväzu v roku 1992 na dva samostatné obhajoval v Prahe SLZ aj napriek malému počtu slovenských klubov (3 kluby v porovnaní s cca 30 českými).

Pavol Špaček pôsobil ako funkcionár v Európskej lukostreleckej asociácii 3D. Aj prostredníctvom lukostreleckého klubu v Šamoríne sa významnou mierou zaslúžil predovšetkým o rozšírenie 3D lukostreľby na Slovensku (pretekov organizovaných týmto klubom sa zúčastňovali aj zahraniční strelci z Rakúska a Maďarska).

V predsedníctve EAA 3D pôsobil isté obdobie aj Rastislav Židek. Ferdinand Kočiš sa zúčastnil ako prvý Slovák majstrovstiev sveta v 3D FITA v Taliansku.

Zakladajúcim členom Lukostreleckého klubu 3D Trenčianske Teplice, ktorý bol založený v roku 1998, je Jozef Mercell. V roku 2001 v Trenčianskych Tepliciach zorganizovali pretek Európskeho pohára 3D za účasti strelcov z Česka, Rakúska, Maďarska a Slovinska. Tento klub spolu so šamorínskym sa ako prvé špecializovali na 3D lukostreľbu.

V roku 1995 Gabriel Szabo, Zoltán Molnár, Koloman Lukács zakladajú klub loveckej lukostreľby v Komoči. Hneď nato sa v Komoči uskutočnila prvá súťaž v streľbe lukom na 2D terče zvierat, kde bolo účastných aj cca 30 súťažiacich aj z Maďarska.

TERČE

Aj keď sa v deväťdesiatych rokoch rozširuje 3D streľba aj s pretekmi, nie všade boli finančné prostriedky na získanie 3D terčov. Napr. lukostrelci v Šamoríne asi v roku 1995 nakúpili za cca 250 000 slovenských korún originálne terče zvierat (zn. McKenzie); tiež v Trenčianskych Tepliciach sa nakúpili 3D terče a začalo sa s pretekmi. Inde strieľali na obrázky rôznych zvierat na papierových terčoch na terčovniciach s vyznačenými zónami, tzv. 2D terče. V Senci sa napr. strieľali tzv. 2D preteky s papierovými terčami zvierat, a až finále sa strieľalo na 3D terč – jablko na terči (pretekov sa zúčastňovalo 50 – 80 strelcov, ktorí súťažili systémom: netrafil – vypadol, trafil – postúpil). Až po roku 2000 sa objavujú „doma robené“ 3D terče zvierat, ktoré vyrábali nadšenci ako Peter Bernát , Attila Szabó.

2004 Nové Zámky 1Jónás.jpg

... súťaž v Nových Zámkoch v roku 2004 - foto L. Jónás

LUKOSTRELECKÁ VÝBAVA

Aj keď boli informácie o lukostreľbe, lukostreleckej výbave a pretekoch na Slovensku známe, lukostrelecký materiál sa sem dostával veľmi ťažko a bol veľmi drahý. Strelci ho nakupovali spravidla v zahraničí, po roku 1990 sa vozil materiál z lukostreleckých obchodov z Rakúska, Nemecka, Maďarska, Poľska, alebo napr. v deväťdesiatych rokoch sa luky, ramená, mieridlá kupovali aj od strelcov zo zahraničia, ktorí sem chodili na preteky (a predávali za doláre...). Aj na pretekoch v zahraničí bolo vidieť rozdiely vo výbave slovenských účastníkov.

V podstate prvý predajca lukostreleckého materiálu na Slovensku bol Peter Čeľjuska. Slovenskí 3D strelci v počiatkoch strieľali spravidla z reflexných lukov (skladacích alebo aj celistvých drevených), kladkové luky sa k nám dostali okolo roku 1992.

finálový rozstrel holé luky.jpg

... finálový rozstrel holé luky, foto P. Jankovič

SÚŤAŽE A PRAVIDLÁ

Prvé Medzinárodné majstrovstvá v 3D lukostreľbe sa konali v roku 1998, 1999. Súťažilo sa podľa pravidiel vtedy známych ako IBO a podľa pravidiel jednotlivých organizátorov, v kategoriách tradičný dlhý luk, lovecký reflexný luk, historické luky, olympijské reflexné luky a kladkové luky so zameriavačom a bez zameriavača vo všetkých vekových kategoriách.

DSC00837.JPG

DSCF3555.JPG

... súťaž Illiny 2009 - predchodca Južnej 5-ky - foto D. Binder

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa organizovali preteky: a) terčové (na vonkajších strelniciach na kruhové terče a známe vzdialenosti: 90 m + 70 m + 50 m + 30 m); b) halové (vo vnútri na kruhové terče na známu vzdialenosť 18 m); c) terénne (v teréne na kruhové terče rôznych veľkostí na rôzne vzdialenosti, ktoré sa v 1. kole odhadovali ako dnes na pretekoch 3D a v 2. kole boli dané od 10 m do 60 m); d) poľné (v teréne na tzv. 2D terče) na rôzne vzdialenosti, ktoré sa odhadovali (od 10 m až 50 m). Zaujímavosťou bolo, že na takýchto terčových pretekoch sa muselo strieľať kompletne v bielom oblečení, len na terénnych a poľných bolo dovolené oblečenie farebné.

Vrakuňa 1992.jpg ... Vrakuňa 1992

Výsledkom týchto organizovaných súťaží bol aj nárast záujemcov o tento šport. Od prelomu tisícročia je evidentný boom v oblasti 3D lukostreľby na Slovensku, ktorý sa prejavuje aj v uľahčení získavania informácií, lukostreleckého materiálu, tréningov.

namiesto medailí..jpg

namiesto medailí.jpg

... namiesto medailí dostávali víťazi figúrky lukostrelcov - foto P. Jankovič

Poďakovanie

Poďakovanie patrí lukostrelcom, ktorí sa podelili o informácie, predovšetkým však pánom: Ladislav Lukáč, Peter Jankovič, Oldřich Bagár, Jozef Mercell, Attila Száraz, Rastislav Židek.

(c) Viera Majchrovičová


Ďalšie zaujímavé fotografie:

ME Vorau Rakúsko, 2009 - foto D. Binder:

P8170007.JPG

P8220275.JPG

092.JPG


Grand Prix Racibor, 2009, organizoval p. Pagáčik st. - foto D. Binder:

DSC00635.jpg

DSC00642.jpg

DSCF3249.jpg


2004-2006, Imeľ, 2x Zlatná, Nové Zámky - foto L. Jónás:

2004 Imeľ 1 - Jónás.jpg

2006 Zlatná Jónás.jpg

2006 Zlatná 1 Jónás.jpg

2004 Nové Zámky Jónás.jpg

Posted in Reportáže on mar 04, 2020

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba