Pozor na prihlasovanie obedov na školeniach

Malé upozornenie pre záujemcov o školenie rozhodcov a inštruktorov lukostreľby, ktoré sa budú konať koncom februára a začiatkom marca.

Na poslednej Výročnej členskej schôdzi vo Varíne zaznela požiadavka zo strany predsedov klubov na niektoré výdavky vrámci hospodárenia SLA 3D. Pripomienka bola v tom, aby sa na podujatiach konaných SLA 3D (školenia, workshopy) nepodávala zdarma strava a bola hradená účastníkmi (obedy, večere atď).

A v tomto zmysle sú pripravené aj podklady na školenia. V podmienkach napr. pre školenie rozhodcov na stránke http://archery3d.sk/sutaz/skolenie-rozhodcov-2522018 je uvedené:

Cena: podujatie je bezplatné pre členské kluby SLA 3D, v cene je drobné občerstvenie, školitelia. Obed nie je v cene, je možné objednať si ho vopred tak, že si do prihlasovacieho formuláru vypíšete do políčka „Počet obedov pre sprevádzajúce osoby“ číslo 1. Tak budeme vedieť, že budete chcieť na školení obed.

Všimol som si, že väčšina si obed nepriobjednala. A predpokladám, že to urobili z nevedomosti, pretože v minulosti neboli na to zvyknutí.

Preto chcem upozorniť, aby sa účastníci, ktorí sú prihlásení a obed nemajú (a chcú ho), aby sa odhlásili a prihlásili nanovo aj s obedom. A novoprihlasujúci sa, nech berú zreteľ na tento aspekt.

Je dôležité vedieť v kuchyni vopred, koľko obedov budú pripravovať, aby si nakúpili dostatok surovín.

Ďakujem za pochopenie.

Peter Málek za SLA 3D

Posted on feb 08, 2018

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba