SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Opätovné spustenie súťaží od 19.1.2022 - kto sa môže zúčastniť a čo treba na usporiadanie súťaže?

Po niekoľkých mesiacoch bez možnosti súťaženia vstúpila do platnosti dňa 12.1.2022 nová Vyhláška k organizácii hromadných podujatí - 2/2022 V. v. SR LINK: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_2.pdf Uvedené opatrenia majú byť platné od 19.1.2022 až najviac 4 týždne po vrchole vlny omikron variantu. Ale pripravujú sa ešte nové vyhlášky, o ktorých vás budeme priebežne informovať.

Čo nám táto vyhláška povolila? V paragrafe 2.2.k,l je táto výnimka na organizovanie hromadných podujatí: Sú povolené:

 • hromadné podujatia športového charakteru (športové súťaže, tréningy) osôb starších ako 18 rokov s účasťou výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 osôb.
 • hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku s účasťou výhradne v režime OTP a to v kapacite maximálne 100 osôb,

mikulaska sutaz.JPG

Jednoduché vysvetlenie, aké osoby sa môžu účastniť súťaže:

 • zaočkovaní po 2. alebo 3. dávke do 9 mesiacov od danej dávky
 • po prekonaní COVID 19 do 6 mesiacov
 • deti do 12 rokov a dva mesiace - bez testu i očkovania sú OK
 • deti 12 rokov a 2 mesiace - 18 rokov a 2 mesiace sú OTP (čiže buď plne zaočkovaní, prekonaní 3 mesiace, alebo otestovaní). Pre neočkovaných a neprekonaných 12-18r. stačí aj školský test - ktorý si väčšinou rodičia robia doma v pondelky a štvrtky (a tento štvrtkový je platný 48 hodín, čiže na sobotnú súťaž je OK). Čiže deti sa pravidelne 2x testujú do školy a o teste s negatívnym výsledkom majú záznam napr. v aplikácií EDUPAGE. Tak predpokladám, že toto bude postačovať.

Informácie pre organizátorov, aké povinnosti a opatrenia im vyplývajú z usporiadania súťaže (výber toho podstatného):

 1. v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 2. pri vstupe do priestorov príslušného hromadného podujatia dať oznam o skutočnosti, že organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie iba osobám v režime OP
 3. vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť len účastníkom v režime OP (kontrola pri vstupe)
 4. vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami (pri registrácií rúška, taktiež ak budete do 2 metrov od niekoho...)
 5. organizátor hromadného podujatia je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania (toto usporiadatelia nemusia riešiť, vieme to vytiahnúť z prihlasovacieho systému SLA3D aj dodatočne, ak bude treba).
 6. hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami + dávkovače dezinfekcie
 7. Musia tam byť vyvesené oznamy:
  • potreba nosiť prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,
  • zákaz podávania rúk,
  • informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
 8. pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (výnimka je pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, osoby vykonávajúce športovú činnosť
 9. Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Aktuálne daná vyhláška nestanovuje povinnosť ohlásiť takéto hromadné podujatie na RUVZ (toto v minulosti bolo povinné).

Tešíme sa, že sa konečne budeme môcť začať opäť stretávať na súťažiach!


No a zatiaľ máme na 5.2.2022 potvrdenú prvú súťaž, ktorá sa bude organizovať podľa nových pravidiel. Je to ešte odložená mikulášska súťaž v Rimavskej Sobote. Posledné miesta sú ešte voľné!

Prihlasovanie: https://www.archery3d.sk/sutaz/mikulas-3d-2021

tibor.jpg (Mikuláš Tibor - fotografia z facebooku LK Bašta)

vypracoval: Peter Málek - predseda SLA 3D posledná aktualizácia: 17.1.2022

Posted in Dôležité, Organizačná komisia on jan 13, 2022

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba