Nový spôsob prihlasovania na Výročnú členskú schôdzu SLA 3D

Na žiadosť nášho predsedu, Jozefa Ďugela, zverejňujeme vylepšený spôsob prihlasovania na Výročnú členskú schôdzu SLA 3D.

Prosíme každého zástupcu klubu (resp. individuálneho člena), ktorý sa chce zúčastniť na VČS SLA 3D, aby sa zaregistroval na toto podujatie cez prihlasovací formulár. http://archery3d.sk/sutaz/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d .

Predseda SLA 3D Jozef Ďugel požiadal, aby sme urobili registráciu týmto spôsobom, pretože predsedovia klubov sa vopred nehlásia na VČS a je potrebné pripraviť počet podkladov k VČS, ako aj počet stravných jednotiek .

Za jeden klub sa odporúča, aby prišiel iba jeden zástupca (predseda, alebo ním splnomocnená osoba).

Spoločenská miestnosť v chate Fatranka má obmedzenú kapacitu, tak preto je potrebné limitovať počet zástupcov z jedného klubu.

Program výročnej členskej schôdze:

http://archery3d.sk/blog/vyrocna-clenska-schodza-sla3d-17112017

Prihlasovanie na výročnú členskú schôdzu:

http://archery3d.sk/sutaz/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d

Ďakujeme za pochopenie.

Peter Málek

Posted on nov 12, 2017

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba