Nákup 13 terčovníc pre SLA 3D - výzva pre predajcov

Na základe parametrov schváleného riadneho rozpočtu zo 17.11.2019 a dodatkového rozpočtu SLA 3D z 28.5.2020, predkladá Peter Málek Návrh na obstaranie pre predmet zákazky:

Nákup terčovníc – ako materiálnej podpory klubov s mládežou a organizátorovi MSR 2020

Ide o nákup 10 kusov terčovníc pre kluby s mládežou a 3 ks organizátorovi MSR 2020.

Cieľom obstarávania je získať najlepšiu cenovú ponuku za požadované terčovnice.

ŠPECIFIKÁCIA TOVARU A INFORMÁCIE PRE PREDAJCOV NA ZASLANIE PONÚK - KLIKNI TU:

Peter Málek - predseda a hospodár SLA 3D

Posted in Hospodárska komisia on jún 10, 2020

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba