Na súťažiach sa už nemusia testovať očkovaní a "pokovidoví"!

Ahojte lukostrelci,

s radosťou vám môžem oznámiť, že včera vyšla nová vyhláška UVZSR (platná od 3.5.2021), ktorá sa nás týka aj ohľadom testovania pred súťažami:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_199.pdf

Stále zostalo toto v platnosti (že je potrebné sa na súťaži preukázať 12 hodinovým AG testom - čiže je potrebné sa v deň súťaže otestovať, väčšinou organizátori zabezpečujú na mieste). To je tá horšia časť správy, že sa nič nezmenilo.

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.

(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí: a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,


Čo tam pribudlo?

§ 5 V prípade, že táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

e) ide o osobu do 10 rokov veku.

Čo to znamená pre nás? Osoby, ktoré sú 2 týždne po 2.dávke Pfizeru/Moderny, resp. 4 týždne po 1.dávke Astra Zenecy (plus osoby 180 dní po prekonaní COVIDU atď) sa nemusia ráno na súťaži / v deň súťaže testovať!!!

Čiže prinesú si len doklad o očkovaní/prekonaní COVIDU apod. Deti napr. kartičku poistenca, že sú do 10 rokov. A takto sa preukážu pri registrácií a nemusia stáť v rade na testovanie.

Správnu interpretáciu daných predpisov som konzultoval s ÚVZ SR a je to tak, ako som napísal hore. Upozornili ma ale, že sa má meniť Covid automat a podmienky sa môžu meniť, máme to sledovať.

Samozrejme je potrebné dodržiavať ostatné hygienické opatrenia (napr. rúška pri registrácií, odporúčané dodržiavanie odstupov 2 metre apod. apod.)

Som rád, že sa takto časti lukostrelcov vráti priebeh súťaže už ako tak do normálu.

Peter Málek

... prosím sledujte pred súťažou informácie, ktoré priebežne pridávame do podmienok súťaží, tam sa dozviete aktuálne kovid informácie.

IMG_20210327_074116.jpg

Posted in Dôležité on apr 30, 2021

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba