Na konci roku 2021 končia niektorým členom výkonnostné triedy

Milí lukostrelci,

V roku 2020 sme zaviedli nový motivačný pojem - výkonnostné triedy. V princípe ide o to, že sme zaviedli tieto výkonnostné triedy (skratka: VT) preto, aby sa tí , ktorým na tom záleží, sa mohli zlepšovať a dajako svoju výkonnosť aj vedeli kvantifikovať určitou VT.

Sú 4 VT: III., II., I. a Majstrovská (MS).

O všetkom pojednáva príslušná Smernica pre výkonnostné triedy: https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/sla3d-smernica-pre-vykonnostne-triedy-sla3dv11.pdf

VT tabuľka.JPG

Podmienkou pre priznanie VT je dosiahnutie požadovaného výsledku – priemerného nástrelu (pozri tabuľku) uvedeného v oficiálnej výsledkovej listine zo súťaže potvrdenej hlavným rozhodcom minimálne trikrát v priebehu obdobia 14 kalendárnych mesiacov v rovnakej divízií luku.

Čiže kto v tomto jesennom období má čas, môže si požiadať o novú VT (ak mu končí, alebo si ju zlepšil počas sezóny).

O priznanie dosiahnutej VT strelec požiada po splnení podmienok e-mailom na adresu vt@archery3d.sk. V žiadosti uvedie dosiahnuté výsledky a odkaz na výsledkové listiny obsahujúce výsledky, ktorými splnil limity pre príslušnú VT.

Všetky VT možno priznať za výsledok dosiahnutý na Slovenskom pohári, MSR, MMSR, na Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy a Grand Prix podľa pravidiel HDH a WA, na ktorých sa používali IBO scoring terče. III.VT je možné získať, okrem vyššie uvedených súťaží, aj na vybraných súťažiach v pôsobnosti a pod záštitou SLA 3D (t.j. 3D West Cup, SSP, Južná 5ka).

Pre kadetov, ktorí sa chcú dostať v ďalšom roku do CTM, tak je priznanie VT podmienkou prijatia do CTM, tak tam to odporúčam urobiť.

Pre ostatných je to aktuálne skôr otázka vlastnej motivácie.

Osoby, ktoré zažiadali o VT v roku 2020, tým tieto VT končia k 31.12.2021. Pokiaľ si nezažiadate o novú VT s doloženými výsledkami, tak VT vám bude vymazaná na konci roku. Preto si to dajte doporiadku a požiadajte opäť o VT s aktuálnymi výsledkami.

Tu je zoznam členov, ktorým boli priznané VT v roku 2020 a VT im končia:

VT.JPG

Ďakujeme!

Peter Málek a Marián Antal


VZOR ŽIADOSTI O PRIZNANIE VT:

email poslať na adresu: vt@archery3d.sk predmet emailu: Žiadosť o priznanie VT - meno priezvisko

Text emailu: Týmto Vás žiadam o priznanie výkonostnej triedy: Meno priezvisko: číslo licencie: divízia, veková kategória (napr. TRRB, senior) 3 najlepšie výkony: (názov súťaže + link na výsledky, dosiahnutý priemer na šip) (výkony aj s rozpisom súťaže si môžete vykopírovať zo svojho profilu - bude to automaticky obsahovať aj link na súťaž napr. takto:)

VZOROVÁ ŽIADOSŤ:

VZOR.jpg

A tu je ešte pre kontrolu zoznam majiteľov VT, ktoré získali v tomto roku a budú platné do konca roku 2022:

VT2022.JPG

Posted in Dôležité, Metodicko-trénerská komisia on okt 22, 2021

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba