SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Lukostrelecké súťaže môžu začať od 27.11.2020! (s negatívnym testom)

Milí lukostrelci a organizátori súťaží!

Dňa 24.11. bola vydaná Vyhláška ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (prevádzky, hromadné podujatia; režim na hraniciach) - s platnosťou od 27. a 26. novembra 2020.

Znenie tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_17_2020.pdf

A táto Vyhláška nám umožňuje usporiadať a zúčastňovať sa na súťažiach, ak dodržíme jej podmienky.

Pre nás sú dôležité tieto ustanovenia:

§ 4 (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí: a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID -19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

c) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. a) a h) a pre podujatia organizované výhradne v exteriéri,

d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:

 1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 2. zákaz podávania rúk,

i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:

 1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 2. partnerov,
 3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
 4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
 5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
 6. osoby školiace voči osobám školeným,
 7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

j) všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva,

k) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.


Praktická interpretácia:

Pre organizátorov:

 • je možné zorganizovať súťaž
 • je potrebné ju ohlásiť na regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred súťažou - zvážil by som to poslať čím skôr, aby v prípade ich námietok ste mali čas ešte reagovať. (podľa vyhlášky sa nevyžaduje povolenie, ale treba im to iba ohlásiť).
 • nájsť a zverejniť informácie v propozíciach súťaže o najbližšom odbernom mieste na antigénové testy, ktoré by bolo otvorené v sobotu od rána
 • vhodne rozložiť čas súťaže, aby si všetci stihli urobiť testy (registráciu urobiť napr. už od 8.00 hodiny, nasledoval by tréning a samotná streľba od 11.hodiny).
 • na súťaži dodržiavať opatrenia podľa bodu i/ (viď hore)
 • ak súťaž budete organizovať, tak pošlite všetky informácie o súťaži na sutaz(zavinac)archery3d.sk. Pripojte info o odberovom mieste v okolí, časoch súťaže apod.
 • na základe výnimky na súťažiach, ktoré sú výhradne v exteriéri, je možné podávať aj stravu (v tejto dobe by som to asi nekomplikoval - nech zváži každý organizátor). Pozor, strava by sa musela ale podávať vonku, nie v reštaurácií!
 • na súťaž striktne pustiť iba účastníkov, ktorí budú mať negatívny test nie starší ako 12 hodín!

Pre súťažiacich:

 • prihlásiť sa včas na súťaž
 • pozrieť sa vo svojom okolí, či máte odberové miesto, ktoré by fungovalo aj menej ako 12 hodín pred súťažou, aby ste sa stihli otestovať ešte večer pred súťažou (napr. ak súťaž začína o 8:00 hod. v sobotu, je potrebné, aby ste sa testovali po 20:00 hodine v piatok). Minister obrany v uplynulých dňoch vyhlasoval, že sieť odberných miest bude hustá, tak hádam to tak aj bude - aktuálnym problémom sú odbery v piatok večer (robí málokto) a počas sobôt máme k dnešnému dňu len okolo 20 odberových miest.
 • ak sa chcete testovať až v sobotu ráno, urobte tak v mieste svojho bydliska, alebo v odberovom mieste, ktoré je vám po ceste. Prípadne využite najbližšie odberové miesto k súťaži, ktoré zverejní organizátor
 • treba dodržiavať všetky predpísané opatrenia na súťaži

ANTIGÉNOVÉ TESTOVACIE MIESTA:

https://www.health.gov.sk/?AG-MOM-komplet (pre istotu si preverte osobne vopred ich pracovnú dobu napr. počas sobôt). Antigénové testy na týchto testovacích miestach by mali byť zdarma.


K aktuálnemu súťažnému kalendáru na stránke: http://www.archery3d.sk/sutaze Pozastavíme zobrazovanie všetkých súťaží do konca roku 2020 - a opätovne sa tam nahodia tie, ktoré budú spĺňať požadované podmienky. Nech máme v kalendári iba také súťaže, ktoré sú reálne a uskutočnia sa!

Tak sa teším, že sa nám otvárajú možnosti opätovného súťaženia. Som zvedavý, ktorý klub vyskúša zorganizovať súťaž ako prvý, aby nám mohol potom posunúť všetky svoje poznatky.

Ja osobne to pošpáranie tyčinkou v nose ľahko vydržím a radšej pôjdem tak na súťaž. Držím palce a teším sa na stretnutie na najbližšej súťaži!

Peter Málek - predseda SLA 3D

P.S: Príklad, ako by to mohlo fungovať. Som klub z Topoľčian, alebo okolia, chcem usporiadať súťaž. Pozriem, či sa u nás v meste (v okolí robí testovanie aj v sobotu ráno):

topolcany.PNG

No a keďže sa robí, nie je žiaden problém. Naplánujem súťaž so začiatkom niekedy o 11.hodine, do propozícií súťaže dám info, že odbery sa robia v Topoľčanoch. No a osobne by som ešte asi skočil na to odberové miesto niekedy začiatkom týždňa a povedal im, že v sobotu ráno im tam príde 150 lukostrelcov na testovanie, aby mali dosť testov.

Posted in Dôležité on nov 27, 2020

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba