SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Kandidáti na Slovenský pohár SLA 3D a MSR SLA 3D 2018

Vzhľadom k tomu, že sa na VČS SLA 3D, ktorá sa bude konať 17.11.2017, bude prerokovávať aj súťažný kalendár na Slovenský pohár a MSR pre rok 2018, zverejňujeme zoznam kandidátov na usporiadanie pre jednotlivé regióny:

. .

KANDIDÁTI SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2018:

región ZÁPAD:

LK 3beč Partizánske

ProEberhard LO Malinovo

LK Hubert Arrows, Trnovec

Horné Húščie 3D, Myjava

Archery klub Geronimo, Trnava

región STRED:

KŠL Robin Zvolen

ARQUITIS Blatnica

LK Varín

región VÝCHOD:

L.K.Bašta Rimavská Sobota

Spišský Lukostrelecký Klub, Spišské Vlachy

KANDIDÁTI MSR SLA 3D 2018:

ARQUITIS Blatnica

LK 3beč Partizánske

LK Varín

Chceme poprosiť všetky kluby, ktoré žiadali o organizovanie SP alebo MSR, aby si skontrolovali, či sú v tomto zozname. Aby sa nestalo, že sa prihláška niekde stratila. (prihlasovanie bolo vysvetlené tu: http://archery3d.sk/blog/vyberove-konanie-na-usporiadateov-sp-msr-sla-3d-2018)

Ďakujem!

Peter Málek

Posted on nov 12, 2017

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba