SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Jedinečná možnosť - vzdelávanie I. a II. trénerského stupňa v lukostreľbe

Je veľmi žiadúce, aby v kluboch SLA 3D pôsobili a vychovávali nových lukostrelcov tréneri, ktorí majú na to patričné vzdelanie a oprávnenie v zmysle Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, §6, ods. 1 a 2. Prítomnosť takýchto trénerov jednoznačne má dlhodobý pozitívny vplyv na kvalitnú výchovu nových lukostrelcov.

Doteraz bola možnosť získať v SLA 3D iba internú kvalifikáciu inštruktora 3D lukostreľby. Je úžasné, ako napredujú niektoré lukostrelecké kluby, ktoré majú vo svojich radoch inštruktorov 3D lukostreľby s takýmito kurzami. Koľko nových záujemcov pribúda prostredníctvom nich do našich radov. Sú to kluby ako LK Stupava, LK Epirus, LK Topoľ, Horné Húščie 3D, SLK Spišské Vlachy atď.. A bolo by úžasné, keby v takýchto aktívnych kluboch pôsobili tréneri, ktorí budú mať vzdelanie aspoň na I. trénerský stupeň v lukostreľbe.

S potešením môžem zverejniť informáciu, že na jeseň 2021 bude možné získať vzdelanie I. a II. trénerského stupňa v lukostreľbe.

Aktuálne pôsobí v radoch SLA 3D týchto 11 trénerov I. alebo II. trénerského stupňa na lukostreľbu. Z toho sa cca. 7 väčšinou venuje 3D lukostreľbe:

Aktuálny zoznam trénerov v lukostreľbe, pôsobiacich v SLA 3D:

 • ANTAL Marián I.stupeň 05/04/14 2634/2014 FTVŠ
 • BINDER Dušan I.stupeň 04/03/11 2523/2011 FTVŠ
 • BINDEROVÁ Tatiana I.stupeň 04/03/11 2524/2011 FTVŠ
 • DOLEŽALOVÁ Lenka I.stupeň 04/03/11 2525/2011 FTVŠ
 • GUROVÁ Diana I.stupeň 05/04/14 2637/2014 FTVŠ
 • HURBAN Vladimír II.stupeň 01/01/09 1002/2008 NŠC
 • MICHLÍK Peter I.stupeň 04/03/11 25xx/2011 FTVŠ
 • PAGÁČIK Peter III.stupeň 01/01/2003 1004/2003 SLZ
 • PAGÁČIK Juraj I.stupeň 20/05/2020 92/2020 FTVŠ
 • PAŠKULIAK Róbert I.stupeň 05/04/2014 2645/2014 FTVŠ
 • SZÁRAZ Attila I.stupeň 04/03/11 2535/2011 FTVŠ
 • VELČÍK Michal I.stupeň 04/03/2011 2537/2011 FTVŠ
 • VILÍM Peter I.stupeň 04/03/11 2647/2014 FTVŠ

Som rád, že sa mi podarilo dohodnúť so SLZ pri výchove trénerov prostredníctvom kurzov, na ktorých sa budú môcť zúčastniť aj členovia SLA 3D. Aktuálne je to jediná schodná cesta, keďže akreditáciu na vydávanie uvedených oprávnení má SLZ v spolupráci s FTVŠ na Univerzite Komenského v Bratislave.

Kurz bude prebiehať na FTVŠ na Univerzite Komenského v Bratislave (teoretická časť), plus českí lektori (lukostrelecká časť). I. stupeň prebehne v októbri: http://slz.sk/index.php/oznamy/338-vzdelavanie-i-a-ii-trenerskeho-stupna

Vzdelávanie II.stupňa bude rozdelené do dvoch častí. 1.časť všeobecného vzdelávania bude prebiehať vo februári 2022 a 2.časť všeobecnej časti sa uskutoční v apríli 22, prezenčne alebo dištančne, v závislosti od epidemiologickej situácie. (pozor, vzdelávania II. stupňa sa môžu zúčastniť iba tréneri, ktorí už sú minimálne 1 rok držiteľmi I. stupňa). II. stupeň bude časovo aj finančne náročnejší.

Požiadavky na účastníka v zmysle Zákona o športe: Na prihlásenie je potrebné mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Všeobecná časť na FTVŠ je ukončená testom, ktorý je potrebné absolvovať ako na vysokej škole aspoň na E. Špeciálna časť je ukončená záverečnou prácou na vybranú tému a jej obhajobou pred komisiou.

Oficiálne sa to urobí tak, že naši tréneri sa zaregistrujú pod niektorým z klubov do SLZ a pod nimi si ten kurz urobia. Klub si už vyberú (ak nie ste v klube, ochotu zaregistrovať v SLZ prejavili napr. tieto kluby: LK Hubert Arrows, Orlík Sliač, KŠL Robin Zvolen, Horné Húščie 3D, prípadne oslovte napriamo iný klub SLZ, s ktorým máte dobré vzťahy). Spôsob registrácie na kurz viď dolu.

Cena kurzu I. stupňa ešte nie je presná, bude závisieť od počtu prihlásených. Tým, že spojíme záujemcov zo SLZ aj SLA 3D, tak o to to bude lacnejšie a vôbec sa to bude môcť zorganizovať (je to príležitosť, ktorá sa opäť niekoľko rokov nemusí objaviť).

Kurz bude trvať cca. 60 hodín (20 hodín všeobecná časť, 40 hodín špeciálna časť) Cena za I. stupeň bude okolo 200 EUR (plus náklady na cestovanie, prípadne ubytovanie).

Predsedníctvo SLA 3D odsúhlasilo dňa 15.7.2021 možnosť spolufinancovania nákladov na vzdelávanie I. a II. trénerského stupňa pre svojich členov vo výške 1000€. Financie sa rozdelia kľúčom: spolufinancovanie pre max. jednu osobu z klubu, suma sa rozpočíta podľa počtu členov SLA 3D daného klubu. (čím väčší klub, tým väčší podiel z celkovej sumy, ktorou sa podporí daný tréner).

Poznámka: v prípade, že sa z klubu chce prihlásiť na vzdelávanie viacero osôb, samozrejme je to možné. Z SLA 3D budeme spolufinancovať iba jednu osobu z klubu. Zvyšnú sumu zvyčajne preplácajú záujemcom ich lukostrelecké kluby.


Spôsob prihlásenia pre záujemcov z rád SLA 3D:

Preto, aby sme mohli dať dokopy všetkych záujemcov, aby sme vedeli rozpočítať sumu dotácie na osobu a vedeli podať hromadnú prihlášku, zašlite svoj záujem o účasť o vzdelávanie I. alebo II. trénerského stupňa nasledovne:

Email bude obsahovať (vykopírujte si a vložte do emailu):

Záväzne sa prihlasujem na vzdelávanie I.(II.) trénerského stupňa v lukostreľbe.

 • Meno, priezvisko:
 • kontaktný email:
 • kontaktný mobil:
 • Som členom klubu SLA 3D:

 • Číslo licencie SLA 3D:
 • Číslo licencie SLZ (ak licenciu v SLZ nemáte, cez ktorý klub v SLZ sa chcete registrovať):
 • Termín: prihlášku zaslať najneskôr do 23.8.2021 na malek(zavináč)archery3d.sk


Keď obdržíme bližšie informácie, budeme ich automaticky zasielať.

Verím, že týmto spôsobom v našich radoch začne pracovať veľa nových zapálených trénerov s oficiálnym vzdelaním. Možnosť získať takéto vzdelanie trénera v lukostreľbe sa nemusí už niekoľko rokov opakovať, tak využite ju prosím všetci, ktorí chcete ísť touto trénerskou cestou.


Peter Málek - predseda SLA 3D

email: malek(zavináč)archery3d.sk

38658543_1535476029889942_6317945820683436032_n.jpg

(fotografie od Alexa zo sústredenia mladých lukostrelcov v "Zahurawoode" 2017)

Posted in Organizačná komisia, Metodicko-trénerská komisia on júl 19, 2021

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba