SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Hlavné zmeny v pravidlách pre Slovenský pohár a MSR 2022!

Milí lukostrelci,

od 1.1.2022 platia nové pravidlá HDH-IAA, podľa ktorých budeme súťažiť vrámci Slovenského pohára SLA 3D 2022 a MSR SLA 3D 2022.

Odporúčam, aby si každý tieto dva dokumenty prečítal:

Pravidlá HDH - IAA od 2022 - všetko, čo je červeným, je nové

Súťažný poriadok SLA 3D 2022 - všetko, čo je červeným, je nové

Zmeny popíšem v skratke, presné znenie zmeny nájdete v horeuvedených dokumentoch!

ZMENY V PRAVIDLÁCH HDH - IAA oproti zvyklostiam v minulosti:

 1. je vyslovený zákaz diskusie o vzdialenostiach počas súťaže, ale vrámci tímov sa môže o nej rozprávať
 2. ak napr. na MSR niekto neodstrieľa všetky 3 kvalifikačné kolá, tak nie je hodnotený
 3. zakázal sa stringwalking a facewalking pre TRRB, TRLB, PBHB.
 4. Pôvodné "silné" kuše CRB už nie sú povolené. Je nová divízia CRBL, kde maximálna kinetická energia šípu je E0<165 J. Na súťažiach bude potrebovať rozhodca váhu (na váženie šípu) a merač rýchlosti.
 5. Vek sa už neurčuje k 1.1. daného roku, ale ku dňu súťaže!
 6. Veková kategória dospelí sú už do 54 rokov vrátane (boli do 50).
 7. Ak odstrieľala aspoň polovica členov skupiny (a napr. zóna je plná), tak si môžu ísť vytiahnúť šípy. K terču môžu ísť iba tí, čo už strieľali.
 8. Ak sa nemôžete dohodnúť na spornom šípe (či je, alebo nie je čiara), tak sa hlasuje. Ak je 50% na 50%, platí vyššia hodnota
 9. ak sú terče v dvojiciach, tak si môžete vybrať, do ktorého budete strieľať (pozor platí iba pre súťaže dľa pravidiel HDH IAA, nie pre WA súťaže! Čiže na Slovenskom pohári to môžete urobiť, na 3D West Cupe / Južnej 5ke nie!)

ZMENY V SÚŤAŽNOM PORIADKU SLA 3D PRE ROK 2022 - oproti roku 2021:

 1. pre súťažnú sériu SP sa vek určuje podľa dosiahnutého veku k prvému kolu SP, t.j. k 26.3.2022, pre MSR je určujúcim vek v deň súťaže. (tu si treba zvážiť hlavne pre deti vo veku 12.rokov, ako budú strieľať SP od bieleho, alebo modrého kolíka v prípade, že budú mať 13. narodeniny medzi 26.3.2022 a 13.8.2022)
 2. minimálny vek detí na MSR je 8 rokov
 3. v cene štartovného na MSR ani SP nie je obed, pri prihlasovaní si musíte obed priobjednať (momentálne v kolónke na obed pre sprevádzajúcu osobu)
 4. Cena a rozsah obedu sa bude líšiť podľa organizátora a jeho možností. 3 týždne pred súťažou zverejní do časti "Iné" v propozíciach súťaže druh jedla a cenu. Kto už bude mať obed prihlásený a prípadne ho už nechce, tak najjednoduchšie je odhlásiť sa zo súťaže a prihlásiť sa nanovo so správnym počtom obedov.
 5. v prípade, že na MSR budú 3 okruhy, maximálny počet strelcov bude 380
 6. na MSR bude individuálne finále iba pre 6 najviac zastúpených divízií (čiže nie ako doteraz, že kde bolo 6 a viac súťažiacich, bolo automaticky finále).
 7. Pri súťaži klubových tímov vylepšenia: môžu súťažiť od modrého kolíka aj kadeti OL, HU, CU, CRB. Pri finálovej strelnici s 12 terčami tímy strieľajú z iných vzdialeností, ako na individuálnom finále a budú strieľať každý druhý terč na strelnici (nebudú mať tak odstrieľané vo finále klubových tímov to isté, čo bude na individuálnom finále).
 8. Zmení a zjednoduší sa tvorba skupín. Na SP budú spolu prví dvaja z priebežného poradia (pri kladkách štyria), zvyšok do skupiny sa bude dopĺňať z iných divízií minimálne v dvojiciach. Na finále sa skupiny urobia podľa priebežného poradia po 7 kolách.
 9. na MSR sa skupiny na sobotu urobia losovaním z danej divízie a vekovky. Na nedeľu pôjdu spolu najlepší vrámci divízie podľa výsledkov po 2 kolách zo soboty.
 10. nestrieľajúce sprevádzajúce osoby (napr. rodičia pre deti) musia zostať stáť pri značke STOP až do kompletného odstrieľania a zapísania bodových hodnôt.

spracoval: Peter Málek


na ilustračnej fotografií náš mladý člen Ivo Šaling na finále SP 2021:

Ivo Šaling na fotke.jpg

Posted in Dôležité, Technická komisia on jan 26, 2022

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba