General meeting HDH IAA + info k MS/ME

Dnes 8.8.2021 sa uskutočnil vyše 5-hodinový rokovací maratón na general meetingu HDH IAA. Konal sa v Maďarsku neďaleko MS za prítomnosti zástupcov z Maďarska, Česka, Slovinska a Dánska. Online sa zúčastnili Slovensko (Peter Málek), Rakúsko, Nemecko, Portugalsko a Taliansko.

Veľmi krátko popíšem, o čom sme rokovali:

Očkovanie/testovanie na MS/ME HDH IAA - opätovne som preveril informáciu, že nie je potrebné na súťaži preukázať ani testovanie, ani očkovanie.

Na otváracom ceremoniáli vraj bude fontána s vínom, že je vhodné mať so sebou aj pohár, ak chcete ochutnať :-) (teda ak som to dobre pochopil a porozumel :-)

Budú postavené 4 parkúry s dvojitými kolíkmi.

Až po ukončení registrácií sa zverejnia skupiny. Skupiny, priebežné výsledky a všetky informácie budú zverejnené na stránke: https://hdhiaa.net/news/info-folder-for-w3dach-szekszard

Tímová súťaž - ráno bude kvalifikácia, finále bude v meste s veľkou obrazovkou v piatok večer. V sobotu budú individuálne finále.

Boli zvolení členovia rozhodcovskej komisie JURY. Sú to 4 členovia zo zúčastnených krajín ovládajúci pravidlá: Peter Málek (SLA 3D), Mercédesz Windischmann (Hungary), Oscar Richter (Austria), Česko (dodatočná nominácia). Úloha Jury - ak niekto zo súťažiacich podá protest proti rozhodnutiu rozhodcov, zaplatí poplatok za protest, následne zasadne JURY a rozdhodne, či sa postupovalo podľa pravidiel.

Najlepší budú oceňovaní dvoma medailami naraz. Aj za MS 2020 aj za ME 2021. Takže máme dvojitú motiváciu!

Boli vylúčené niektoré organizácie a krajiny z HDH IAA pre neplatenie členských poplatkov.

Rozprávali sme sa o HDH IAA, vízia je, aby to bola jednoduchá organizácia s jednoduchými pravidlami. Aby sa mohol zapojiť každý. Hlavným trhom je Európa, organizovať sociálne a súťažné možnosti pre všetkých členov od detí po veteránov.

Finančný report 2020 (príjmy 1,8 mil.HUF, výdavky 2,5 mil. HUF, strata 650.000 HUF – t.j. okolo 2000 EUR, na účtoch cca. 43000 EUR), rozpočet 2021-22

Bol predložený rozpočet HDH IAA pre roky 2021-22 s návrhom prebytku cca. 7000 EUR.

SÚŤAŽE 2022:

 • jednohlasne bola schválená nominácia SLA 3D na organizáciu Grand Prix HDH IAA v termíne 4.-5.6.2022. Bude to organizované v súčinnosti s klubom Archery Club Geronimo Trnava na Planinke.
 • ďalšie súťaže GP budú 23.-24.4.2022 v Rakúsku v Burgendlande (neďalek Slovenska)
 • MS HDH bude 22-28.8. 2022, Mokrice, Slovenia.
 • GP bude aj v Zlíne v októbri.
 • Som rád, že predsedníctvo HDH súhlasilo s mojou víziou a zorganizovaním ostatných krajín tak, aby sa takéto veľké medzinárodné súťaže organizovali každé 2 mesiace. Bude to výborná možnosť, ako si porovnať svoju výkonnosť so zahraničím.

SÚŤAŽE 2023:

 • jednohlasne bola schválená nominácia SLA 3D na organizáciu Grand Prix HDH IAA v apríli/máji 2023. Bude to organizované v súčinnosti s klubom SLK Spišská Nová Ves pod Spišským hradom. Najmä lokalita uchvátila všetkých prítomných.
 • ostatní organizátori zatiaľ neboli známi, uvažuje sa o ME HDH v Taliansku, alebo Rakúsku.

Zmeny pravidiel:

 • toto jedno pravidlo sme si odsúhlasili už teraz v Maďarsku!!!: ak príde súťažiaci na letmý štart neskoro, max. neskôr o 30 minút, zavolá rozhodcu, ktorý ho prevedie za jeho skupinou. Predchádzajúce terče, ktoré obehol, sa mu zapíšu za nulu. Prosím ale, aby ste si presné znenie pravidla skontrolovali po zverejnení!
 • pozor, nebude sa uplatňovať pravidlo, že kto nestihol, ide s najbližšou skupinou, v ktorej bude 5 súťažiacich! Bol aj návrh úplne zakázať štart, pristúpilo sa ku kompropisu.

Zmeny pravidiel, ktoré budú platné od roku 2022:

 • Od roku 2022 bude nová divízia CRB limited, ktorá bude môcť mať maximálnu energiu na šíp menšiu ako 165 J (je tam zmena, bude sa musieť vážiť šíp aj merať rýchlosť).
 • V roku 2022 a 2023 budú posledné 2 roky, kedy sa bude môcť strieľať aj s terajšími CRB - bez limitu rýchlosti a sily (bezpečnosť a ničenie terčov vs. majitelia drahých silných kúš). Som rád, že sa podarilo znížiť tú prechodnú dobu na 2 roky, lebo bola navrhnovaná na dlhšie.
 • upresnilo sa, že niektoré hybridné luky, pri ktorých nie sú používané flexibilné ramená na výstrel, budú zakázané (napr. sú luky, kde je používaná guma, je tam rúčka na uchytenie madla apod.).
 • bude zakázané rozprávať sa o vzdialenostiach na súťaži (okrem finálových tímov vrámci nich)
 • na rukavici a TABy nebudú môcť byť žiadne poznámky, značky apod.
 • nebudú môcť byť na šípoch žiadne značky, pomocou ktorých by sa dal merať náťah
 • ostatných cca. 10 návrhov na zmeny pravidiel najmä zo strany SLA 3D sme sa dohodli prerokovať v septembri, keďže to nebolo nutné riešiť dnes.
 • z hľadiska SLA 3D premietneme tieto zmeny, akonáhle budú zverejnené v budúcom roku.

Prajem pekný večer (ešte zo Slovenska)

Peter Málek za SLA 3D

HDH.JPG

Posted on aug 08, 2021

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba