SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Dobré správy pre SLA 3D, info z 2.zasadania nového predsedníctva.

Milí členovia SLA 3D!

Rád by som informoval o činnosti predsedníctva SLA 3D za posledné obdobie od ostatného zasadnutia v decembri, ako aj o veľmi pozitívnych novinkách pre našu asociáciu.

V prvom rade by som sa chcel pochváliť viacerými výbornými novinkami:

Podarilo sa nám zapísať a splniť podmienky podľa Zákona o športe a aj formálne sa

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D stala Športovým zväzom (za neuznaný šport „lukostreľba - odvetvie 3D lukostreľba).

Registráciu v Informačnom systéme športu nájdete tu: https://sport.iedu.sk/Company/Company/16446

Výhody tohto statusu:

 • získali sme formálny status organizácie pôsobiacej v oblasti športu oprávnenej prijímať dotácie z verejných zdrojov
 • môžeme vystupovať oficiálne ako športový zväz pre 3D lukostreľbu
 • môžeme žiadať o štátne dotácie a reagovať na výzvy
 • môžeme oficiálne vytvárať reprezentáciu pre 3D MS/ME/GP na súťaže pod HDH IAA atď.

Druhou novinkou je to, že sme sa prvýkrát v histórií SLA 3D pokúsili zažiadať o štátne dotácie. Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme splnili kritéria na žiadosť o dotácie zo štátneho rozpočtu. Veríme, že sa nám dajaké dotácie ujdú, reagovali sme na 3 účely (2+3 projekty). Ak áno, bude to obrovská injekcia k rozvoju našej organizácie i 3D lukostreľby. Ak nie, bude to pre nás v predsedníctve, ktorí sme pracovali na žiadostiach (Málek, Franců) aspoň obrovská skúsenosť. A o rok budeme vedieť lepšie na to zareagovať a urobiť to ešte lepšie, aby šanca na získanie dotácie bola čo najvyššia.

Vďaka patrí aj Vám, individuálnym členom, ale hlavne predsedom klubov, ktorí reagovali na moju výzvu a aktualizovali údaje o svojich členoch v profiloch. Tým sa nám podarilo získať údaje a nahrať do Informačného systému športu 487 našich športovcov zo 702, ktorých sme mali v roku 2019. Bez toho by sme sa nepohli. Každý člen s kompletnými údajmi zvyšuje našu šancu na úspešné posúdenie niektorej našej žiadosti.

Tretím pozitívom osobne pre mňa je to, že sa začala napĺňať moja vízia toho, že činnosť v SLA 3D nie je iba o práci členov predsedníctva, ale pokúsil som sa zapojiť do prác čo najviac členov ochotných pomôcť. A máme tu prvé výsledky:

 • Podarilo sa navrhnúť prvý leták propagujúci SLA 3D a 3D lukostreľbu v kooperácií: Mirka Eliášová /grafika/, Janka Harabinová, Vierka Majchrovičová /texty/, Dušan Francu, Diana Hamary Gurová /korektúry/. Bol to naozaj pekný „tímový výkon“. Leták aj s náhľadmi nájdete v prílohe.
 • Máme pripravené nové preložené pravidlá HDH IAA, tam zasa pracovali Dalibor Halík, Paľo Durec, Dušan Horváth, Tatiana Binderová
 • Janka Harabinová začala spravovať súťažný kalendár (všetky rozpisy súťaží, výsledky zasielajte jej na sutaz@archery3d.sk)
 • rodinke Žitňanskej, ktorí zamakali na sociálnych médiách, sme na Instagrame a na Facebooku urobili stránku na 3D lukostreľbu ... a tak by som mohol pokračovať, veľmi ďakujem všetkým, ktorí pomáhali a pomáhajú! Pochváľte ich aj Vy v kluboch, zaslúžia si to . Ja si to veľmi cením, že nezištne pomáhajú dobrej veci.

ZASADANIE PREDSEDNÍCTVA – ZÁPISNICA:

Dńa 23.1.2020 prebehlo zasadanie predsedníctva SLA 3D. Prvýkrát sme to skúsili online, každý z domu. Fungovalo to, tento formát bude aj do budúcnosti určite vyhovujúci. Prerokovali sme bohatý program, zápisnicu nájdete tu:

ZÁPISNICA PREDSEDNÍCTVA NA STIAHNUTIE TU V PDF

Prílohy:

Návrh pravidiel HDH IAA s národnými úpravami - na pripomienkovanie

 • pre vysvetlenie, čierny text sú nezmenené ustanovenia pravidiel HDH IAA z minulosti
 • červeným textom sú novinky v pravidlách HDH IAA z minulosti (postupovali sme ako v anglickom originále pravidiel)
 • národná úprava je vždy uvedená pri danom odstavci, je to uskočený text s nadpisom Národná úprava SLA 3D. - toto je jediné, čo môžeme pridávať, uberať, upravovať.

Návrh propagačného letáku SLA 3D

Predsedovia klubov boli oslovení ohľadom pripomienkovania národných úprav pravidiel, ktoré budú prerokovávať s členmi svojich klubov. Pripomienky na národné úpravy budú prerokované na nasledujúcom zasadaní predsedníctva 5.3.2020. Definitívne pravidlá pre súťaže SP / MSR budú vydané nasledovne.

Tak dúfam, že Vás nové správy potešili a teším sa na stretnutie na niektorej zo súťaží.

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité on jan 27, 2020

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba