Darujte 2% dane do SLA 3D a podporte naše deti!

Milí priatelia lukostreľby,

s radosťou vám oznamujeme, že v roku 2018 sa SLA 3D opäť stala príjemcom 2% dane za rok 2017. Pokiaľ by ste mali takú možnosť, budeme veľmi radi a svoje 2% nenecháte prepadnúť a podporíte nás aj Vy.

Na Výročnej členskej schôdzi SLA 3D, ktorá sa konala 17.11.2017 vo Varíne sa dohodlo, že celý výnos z 2 % sa použije na pokrytie časti nákladov, ktoré budú spojené s letným sústredením detí. Pomôžeme takto spoločne našim mladým lukostrelcom, aby sa mohli zúčastniť sústredenia a až tak to nezasiahlo rozpočet ich rodičov.

Vopred veľmi pekne ďakujeme za každý príspevok, či to bude malá, či väčšia čiastka! A ak nemôžete darovať Vy, skúste sa spýtať svojich známych, ktorí by nás mohli takto podporiť.

AKO POSTUPOVAŤ?

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2018 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania (rovnako ako pri právnických osobách je vyhlásenie už súčasťou daňového priznania).

  • do 30. apríla 2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:


Ešte raz ĎAKUJEME!

Ing. Peter Málek - hospodár SLA 3D a člen predsedníctva


Snímka2.jpg (foto zo sústredenia v lete 2017)


20170223172010_2percenta2014.jpg

Posted in Dôležité, Hospodárska komisia on feb 01, 2018

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba