Ranking lukostrelcov, automatický prepočet výkonnostných tried v ostrej prevádzke

Milí členovia SLA 3D,

väčšina z vás vie, že SLA 3D už niekoľko rokov viedla záznamy o výkonnostných triedach jednotlivých športovcov. Celý systém fungoval manuálne, niektoré divízie neboli presne vypočítané. Preto bolo potrebné systém zaktualizovať a zautomatizovať.

Začiatkom roku pristúpilo predsedníctvo SLA 3D k schváleniu aktualizovanej Smernice pre výkonnostné triedy (VT). Niekoľko mesiacov trvalo, kým sme naprogramovali algoritmus, ktorý túto smernicu implementuje do praxe. Systém je už nasadený do ostrej prevádzky, tak vám chcem vysvetliť, načo je to celé dobré a ako to funguje:

Koľko máme výkonnostných tried (VT)?

Pre každú divíziu a vekovú kategóriu máme 5 výkonnostných tried. 1.VT je pre najlepších strelcov, 5.VT je najnižšou VT. Celkovo máme 2 pohlavia x 4 vekové kategórie x 9 divízií luku = 360 VT

Ako sa stanovili jednotlivé výkonnostné triedy v smernici?

 • vychádzali sme z reálnych nástrelov na SP a MSR, ME + MS v rokoch 2015-2022, celkovo okolo 10000 údajov.
 • základ VT tvoril výpočet pre mužov seniorov, od neho sa odvodili ostatné vekové kategórie i ženy
 • 1.VT je priemer historicky najlepších 20 výsledkov. Z toho priemeru sa odpočítali 3% a to je hodnota pre 1.VT
 • 4.VT je priemer všetkých nástrelov (dobrých aj zlých danej divízie za 8 rokov)
 • 5.VT je 75% zo štvrtej VT
 • 2.VT a 3.VT je v tretinových rozostupoch medzi 1.VT a 4.VT.

Kde nájdem, kto má akú VT?

 • v menu sme pridali novú záložku:: Ranking 3D lukostrelcov
 • 1684404428160.jpg

Ako nájdem, aké sú VT?

1684404428146.jpg

 • tie sa následne zobrazia

1684404428132.jpg

Aké súťaže sa mi počítajú na výpočet VT?

 • 1.-5.VT si môžete nastrieľať na súťažiach: Slovenský pohár SLA 3D, MSR, ME/MS HDH IAA, Grand Prix HDH IAA
 • 4.-5.VT si môžete okrem toho nastrieľať na predsedníctvom schválených súťažiach: je to súťažná séria 3D West Cup, Stredoslovenský pohár, Južná 5-ka, Východoslovenský pohár.

Aby ste ich ľahšie rozlíšili na prvý pohľad v zozname súťaží, tak žltým sú zvýraznané "Najvyššie súťaže", kde môžete získať 1.-5.VT. Zeleným sú zvýraznené "Nižšie súťaže", kde môžete získať 4.-5.VT

snímka súťaže zoznam.PNG

Ako staré výsledky sa započítavajú pri výpočte VT?

 • výsledky môžu byť staré max. 18 mesiacov

Koľko výsledkov musím dosiahnúť pre určitú VT?

 • pre danú VT musíte dosiahnuť 3 výsledky, z ktorých každý spĺňa danú VT
 • je nesprávnym postupom vypočítať priemer z týchto troch výsledkov a ten chcieť využiť na výpočet VT. Jednoducho povedané - najslabší z týchto troch výsledkov musí byť rovný alebo lepší, ako je limit pre dosiahnutie danej VT.

Ako často sa prepočítavajú VT?

 • Algoritmus na výpočet VT sa prepočítava raz týždenne - v stredu. Pokiaľ športovec dosiahne vyššiu, ale aj nižšiu VT, je oboznámený o tejto zmene emailom.

Ako najľahšie si môžem pohľadať, akú VT mám aktuálne pridelenú?

Môže mať niekto viac VT?

 • áno, je to možné. Výkonnému veteránovi môže byť pridelený za rovnaký výsledok aj veteránska aj seniorska VT (obe vekové kategórie strieľajú z rovnakej vzdialenosti)
 • rovnako aj kadet, ktorý strieľa od modrého kolíka, môže získať svojimi nástrelmi aj seniorskú VT (toto neplatí pre HU, CU, OL, CRB - pretože tam prechádzajú od modrého k červenému kolíku. Vekové kategórie kadetov - držiteľov VT, dostávajú pri prechode do seniorov na rok ochrannú lehotu a sú im pridelené automaticky 4.VT)
 • upozornenie pre veteránov - pokiaľ aj vekovo dosahujete veteránsku vekovú kategóriu, ale vo svojom profile máte zakliknutú vekovú kategóriu senior, tak vám prepočíta iba VT pre seniorov (predpokladáme, že nemáte záujem sa ešte porovnávať s veteránmi). Pokiaľ budete mať zaklinutú vekovú kategóriu veterán, prepočíta vám VT pre seniora aj veterána.

Príklad strelca s dvomi VT: magyarics_Palo.PNG

Za akú divíziu sa mi počíta VT?

 • Výpočet prebieha len za divíziu luku, ktorú máte navolenú vo svojom profile (čiže je to tá, ktorá sa automaticky predvypíše v prihlasovacom formulári na súťaž pri zadaní čísla licencie).

Aké sú účely existencie VT?

 • pre tých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, je to obrovská motivácia nastrieľať čo najvyššiu výkonnostnú triedu.
 • určite je prestížnou záležitosťou byť držiteľom 1.VT, keďže dosiahnúť ju nie je úplne jednoduché, aj keď nie nemožné.
 • dosiahnutie 3. výkonnostnej triedy je jednou z podmienok prijatia do Centra talentovanej mládeže pri SLA 3D
 • Fiančná podpora najvýkonnejších - SLA 3D finančne podporuje v roku 2023 svojich najvýkonnejších členov, ktorí súťažia na ME HDH IAA v Rumunsku. Seniori a juniori s 1. a 2.VT budú mať preplatené štartovné, držitelia 1.VT navyše aj ubytovanie s raňajkami.
 • vzhľadom na obrovský záujem štartujúcich o súťaže slovenského pohára - kde záujem prevyšuje možnosť voľných miest, plánuje sa od roku 2024 zaviesť systém, v ktorom držitelia minimálne 5.VT budú mať prednosť v registrácií na súťaž SP a MSR. (presné podmienky systému sa budú ešte prerokovávať s predsedami klubov). Napr. na ostatnom kole SP pri 240 štartujúcich bolo cca. 180 osôb s niektorou VT, zvyšok bol bez VT.

Pre zaujímavosť - koľko máme držiteľov jednotlivých VT?

K dnešnému dňu 18.5.2023 máme takéto počty držiteľov VT:

 • 1.VT - 22 osôb
 • 2.VT - 49 osôb
 • 3.VT - 67 osôb
 • 4.VT - 143 osôb
 • 5.VT - 131 osôb
 • bez pridelenej VT: 319 osôb

Verím, že tento systém bude šľapať bez problémov. Pokiaľ by ešte bola v systéme dajaká chybička, či dotaz, kontaktujte ma!

Peter Málek

Posted in Dôležité on máj 18, 2023

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba