Ako vzniklo nové logo a repre dres SLA 3D

Na začiatku mojej funkcie predsedu SLA 3D som predstavil plán, ako zmeniť SLA 3D na modernú a pružnú organizáciu. Tento plán má veľmi veľa dielčich úloh, ktoré je potrebné postupne urobiť. Moderná organizácia má aj moderný vizuál, tak bolo potrebné sa pustiť do redesignu nášho loga i našich repre dresov.

SLA 3D je prezentované navonok nielen svojimi výkonmi, ale aj vizuálne. Svojim logom, či reprezentačnými dresmi. Logo sme mali už troška zastaralé a nesúvisiace s lukostreľbou. A reprezentačné dresy SLA 3D vlastne ani nemala. Používali sa tričká, ktoré si dal pred 6 rokmi navrhnúť vo Vrbovskej firme Silverman klub Horné Húščie 3D, aby sa malo v čom súťažiť v zahraničí. A tieto tričká si postupne dali privyrábať ďalší a ďalší lukostrelci.

Na základe rozhodnutia predsedníctva SLA 3D sa na jar vypísalo výberové konanie na grafika, ktorý by nám navrhol nové logo SLA 3D. Cez tento oznam sme sa snažili osloviť grafika v našich radoch, či externého človeka: http://www.archery3d.sk/blog/vyberove-konanie-na-zhotovite-loga-sla-3d

Do komisie na výber loga bolo menovaných 5 našich členov, ktorí mali záujem pracovať na výbere toho najvhodnejšieho návrhu. Predsedom komisie bol: Attila Száraz Členmi komisie boli: Ivan Majchrovič, Jana Bejticová, Katarína Žitňanská a Peter Málek.

Táto komisia sa veľakrát stretla online, kde sme si prešli celým procesom od spracovania prvých návrhov až po finálny návrh reprezentačného trička. Takto zamyslene sme pracovali na jednom zo stretnutí :-) :

KOMISIA.JPG

Bolo pre nás obrovským pozitívnym prekvapením, že do súťaže na výber loga sa prihlásilo až 19 záujemcov! Všetci venovali svoj voľný čas na to, aby nám mohli vytvoriť svoje návrhy. A tých návrhov boli desiatky a desiatky.

Týmto sa chcem poďakovať nasledovným lukostrelcom i nelukostrelcom, že nám zaslali svoje návrhy.

Boli to menovite:

 • Kristián Joniak
 • Daniel Šimončík
 • Marek Šmiešny
 • Jozef Žitňanský
 • Ladislav Kajma
 • Juraj Čulák
 • František Száz
 • Peter Sebők
 • Tomáš Fidrich
 • Bazsó Máté
 • Katarína Turóciová
 • Miloš Nádašský
 • Erich Kmeť
 • Jaromír Miko
 • Róbert Kreutz
 • Tomáš Murín
 • Gabriel Murecka
 • Lukáš Rückschloss
 • Peter Horňák

Návrhy loga boli profesionálne i amatérske. Pre vašu predstavu som vybral zopár návrhov, ktoré sme dostali (a bolo ich násobne viac).

Snímka1.PNG

Snímka2.PNG

V príslušnej komisií sme si postupne prebrali jednotlivé návrhy a zužovali výber až na pár návrhov. A kto sa stal víťazom? Je to návrh od profesionálneho grafika Tomáša Murína, ktorý sa zaoberá návrhom lôg a identity značiek pre veľké nadnárodné spoločnosti. Je nám cťou, že človek takéhoto formátu sa zúčastnil nášho výberu.

Tu bol motivačný list od neho:

murín.JPG

Poslal nám viacero návrhov a nakoniec sme vybrali toto nové logo:

logo ok.JPG

SLA3D_Logo_RGB 480X600.jpg

zastava.JPG

KLIKNI TU NA ZOBRAZENIE MANUÁLU NA POUŽÍVANIE NOVÉHO LOGA SLA 3D, AKO AJ MOŽNÉ VARIANTY:

Logo sa postupne bude umiestňovať na všetky dokumenty SLA 3D, na web stránku atď.

Výberom loga však komisia svoju činnosť neukončila. Pracovali sme s grafikom ešte ďalších 6 týždňov a snažili sme sa spracovať aj návrh reprezentačného trička SLA 3D. A viem, že sa nám to podarilo výborne, pretože vám môžem predstaviť vizuál nového repre trička, pod ktorým budeme môcť reprezentovať SLA 3D na medzinárodných súťažiach. Myslím si, že budeme mať jedno z najkrajších repre tričiek, aké som kedy videl. To bude kopa zahraničných lukostrelcov - záujemcov o výmenu trička na medzinárodných súťažiach!

SLA3D_Repre_jersey_A1b - schválený.jpg

Čo možno na tričku nájsť?

 • farby našej trikolóry a slovenský znak s nadpisom Slovakia (to je povinné z hľadiska nás ako športového zväzu voči štátu)
 • je tu nové logo SLA 3D
 • na pravej strane strelca sa na tričku v spodnej časti objavuje nadpis "3D" z nášho nového loga - pekne viditeľné pri pohľade spredu, keď lukostrelec strieľa
 • na chrbte nadpis "SLOVAKIA" 3D archery team
 • na chrbte je iniciálka mena a celé priezvisko
 • na hrudi je iba meno bez priezviska (to je schválne, aby vás v cudzine oslovovali vaši súperi priateľskejšie - menom a nie priezviskom)
 • tričká budú mať predĺženú dĺžku (aby pri mierení nevytŕčalo bruško)
 • spodná časť trička je tmavá - kvôli menej viditeľnému zašpineniu
 • horná časť trička je bledá - aby slnko nepálilo na plecia

Kvalita doterajších tričiek nám veľmi nevyhovovala, tak sme našli niečo lepšie. Našli sme preto aj nového výrobcu, ktorý bude vyrábať tričká z nového materiálu, ktorý sme už odskúšali. Je priedušný, pevný, elastický a nesmrdieť v ňom :-).

V najbližších týždňoch budeme riešiť hromadné objednanie nových repre tričiek. Veľkosti tričiek a spôsob objednania budú čoskoro zverejnené na našej stránke.

Týmto chcem veľmi pekne ešte raz poďakovať členom komisie: Janke, Katke, Ivanovi a Attilovi, že počas 4 mesiacov venovali svoj voľný čas výberu nového loga a repre dresu. A samozrejme najväčšia vďaka patrí 18 grafikom, ktorí sa zúčastnili nášho výberu a osobitne Tomášovi Murínovi. S jeho pomocou sme sa ako SLA 3D posunuli poriadne ďalej! Logo a repre dres máme špičkové!

Ďakujem!

Peter Málek - predseda SLA 3D

P.S: Pokiaľ budete potrebovať naše nové logo SLA 3D v krivkách pre grafika (napr. na medaile, na klubové tričká apod.), tak kompletné podklady pre grafika nájdete v časti "Logo SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia

Posted in Dôležité, Odborné komisie on sep 09, 2020

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba