SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Aj pre rok 2022 sa nám podarilo získať dotáciu 12667€ na podporu 3D lukostreľby!

Milí členovia SLA 3D,

Aj v tomto roku mám veľkú radosť z toho, že sa nám tretíkrát po sebe podarilo získať dotáciu pre našu organizáciu zo štátneho rozpočtu. Ministrom školstva bola pre rok 2022 schválená dotácia pre SLA 3D vo výške 12667 EUR na podporu 3D lukostreľby!

Rozpočet SLA 3D pre rok 2022 som na ostatnej VČS predložil v dvoch variantoch. Jeden počítal s "chudobnejšou" verziou, keby sa nám dotácia nepodarila vybaviť. Druhý počítal s dotáciou 12000€, čím by sme mohli v oveľa širšej miere podporiť 3D lukostrebu v roku 2022, ale ponachať si aj dostatočnú finančnú rezervu pre nasledujúce roky. A je výborné, že môžeme v tomto roku fungovať podľa druhého varianta s plným financovaním.

Čo sa bude tým pádom financovať "navyše?":


 • Nákup 3D terčov (na požičanie zdarma na SP/MSR pre organizátorov).
  • Pôvodná suma: 500 EUR
  • Navýšenie z dôvodu získania dotácie: 2000 EUR, celková suma: 2500 EUR
  • Poznámka: budeme sa snažiť nakúpiť terče všetkých veľkostí i od viacerých výrobcov, aby sme si obnovili naše terče.

 • Podpora Centra talentovanej mládeže SLA 3D
  • Pôvodná suma: 2100 EUR
  • Navýšenie z dôvodu získania dotácie: 900 EUR, celková suma: 3000 EUR
  • Poznámka: navýšenie sa využije na prácu CTM - na ďalšie víkendové sústredenie CTM

 • Podpora reprezentácie na Majstrovstvách sveta v Slovinsku
  • Pôvodná suma: 0 EUR
  • Navýšenie z dôvodu získania dotácie: 1000 EUR, celková suma: 1000 EUR
  • Poznámka: suma bude určená na preplatenie štartovného pre súťažiacich podľa kľúča, ktorý bude schválený na predsedníctve SLA 3D

 • Materiálna podpora klubov (nákup terčovníc)
  • Pôvodná suma: 0 EUR
  • Navýšenie z dôvodu získania dotácie: 1000 EUR, celková suma: 1000 EUR
  • Poznámka: terčovnice pre niekoľko najaktívnejších klubov s deťmi - po 1-2 terčovnici pre každý klub, štatistika klubov, ktorých sa to týka, sa vypracuje neskôr dľa kritérií určených predsedníctvom SLA 3D.

 • Lukostrelecké sústredenie pre dospelých - Sústredenie nadšencov 3D lukostreľby - Babica (od 1.4.2022) - poraďme si navzájom!
  • Pôvodná suma: 0 EUR
  • Navýšenie z dôvodu získania dotácie: 500 EUR, celková suma: 500 EUR
  • Poznámka: preplatenie nákladov na plánované víkendové sústredenie dospelých (3-dňové spojené podujatie / výmena skúseností trénerských/ metodických)

 • Licenčný poplatok na Grand Prix
  • Pôvodná suma: 0 EUR
  • Navýšenie z dôvodu získania dotácie: 1000 EUR, celková suma: 1000 EUR
  • Poznámka: Rezerva na usporiadanie Grand Prix HDH IAA 2023 v Spišských Vlachoch. Licenčný poplatok 1500 EUR by uhradila namiesto organizátorského klubu SLA 3D (rovnako, ako sa to plánuje v roku 2022 za GP v Rimavskej Sobote)

 • Programovanie nových funkcionalít na web stránke
  • Vzhľadom k tomu, že sme po rokoch hľadania našli niekoho, kto by bol schopný a ochotný pokračovať v programovaní našej stránky a zlepšovaní funkcionalít, peniaze, ktoré ušetríme, alebo získame navyše, chcem investovať do rozvoja nášho webu na tieto projekty:
  • možnosť prihlásiť sa na súťaže so stravou i bez stravy (od tohto roku je tam zmena, pretože v štartovnom nie je strava) - projekt zrealizovaný v 03/2022
  • úhrada štartovného a stravy na súťaž online - v pláne 03-04/2022
  • automatický výpočet výkonnostnej triedy (aj novopripravovanej nultej VT) - a vplyv priznanej VT na možnosť prihlásenia sa na MSR (príp. SP) v roku 2023 - vychádza sa z požiadavok VČS z 11/2021 - v pláne v priebehu roku
  • oprava chýb a "bugov" v systéme - priebežne

V najbližších týždňoch obstaráme potrebný majetok, aby bol k dispozícií čím skôr. Ohľadom terčov uvažujeme, že by sa časť uskladňovala vo východnej časti Slovenska, zvyšok v Trnovci (aby sa znížili prepravné náklady pre kluby).

Verím, že som Vás potešil. Financovanie 3D lukostreľby a SLA 3D je pre rok 2022 zabezpečené. Dokonca, k dnešnému máme 641 členov s uhradeným členským, čo sme k takémuto dátumu ešte nikdy nemali.

Peter Málek - predseda a hospodár SLA 3D

.

(foto: S.Marušinec, Pixabay.com a archív SLA 3D)

Marušinec (2).jpg

Posted in Hospodárska komisia on mar 11, 2022

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba