SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

4. zasadanie predsedníctva SLA 3D v roku 2021

Vážení členovia SLA 3D!

Rád by som Vás informoval o zasadaní predsedníctva SLA 3D zo dňa 28.9.2021.

Zápisnicu aj všetky prílohy zasadania nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Zápisnica na stiahnutie tu: https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2021-09-zapisnica-zasadania-predsednictva-sla3d-overena.pdf

PROGRAM:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatnej VČS
 3. AKTUÁLNY STAV ROZPOČTU
 4. Zmena rozpočtu – finančná podpora - preplatenie štartovného najúspešnejším športovcom na MS/ME HDH IAA
 5. PRÍPRAVA VČS 17.11.2021
 6. Prijatie nových klubov do SLA 3D
 7. PRÍPRAVA SMERNICE NA VYRADENIE MAJETKU SLA 3D
 8. Ostatné

Čo bolo najdôležitejšie?

Prvýkrát v histórií SLA 3D chceme poďakovať našim najlepším športovcom za vynikajúce výsledky na MS/ME HDH IAA v Maďarsku aj finančnou formou. Rozhodli sme, že preplatíme štartovné nasledujúcim športovcom:

 • Tibor Lévay, HU, Veterán, 787 bodov, celkovo 16 účastníkov (zlato)
 • Róbert Straňák, TRLB, Veterán, 565 bodov, celkovo 15 účastníkov (striebro)
 • Zuzana Králiková, PBHB, Senior, 505 bodov, celkovo 11 účastníkov (bronz)
 • Zuzana Rédey, TRLB, Senior, 445 bodov, celkovo 10 účastníkov (bronz)
 • Klaudia Szatmáriová, CU, Senior, 626 bodov, celkovo 8 účastníkov (bronz)
 • Ema Hudecová, TRRB, Kadet, 475 bodov, 8 účastníkov (zlato)
 • Pavol Šulek, TRRB, Mini, 768 bodov, 7 účastníkov (zlato)
 • Samuel Sebastián Sádecký, HU, Cadet, 781 bodov, 4 účastníci (zlato)

17.11.2021 prebehne Výročná členská schôdza SLA 3D. Po zvážení všetkých možností, aktuálnej situácie s kovidom a podmienkam na organizovanie podobných podujatí sme sa rozhodli, že VČS prebehne ako v minulom roku - online formou.


Vítame v našich radoch nový klub: Archery Team 2008 Michalovce


Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité, Organizačná komisia on sep 29, 2021

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba