SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

3. zasadanie predsedníctva SLA 3D

Vážení členovia SLA 3D!

Rád by som Vás informoval o zasadaní predsedníctva SLA 3D zo dňa 5.3.2020.

Prerokovali sme 19 bodov, zápisnicu zo zasadania nájdete tu: http://archery3d.sk/storage/app/media/Dokumenty/zapisnice/2020-03-05-zapisnica-zasadania-predsednictva-sla3doverena.pdf .

Medzi najdôležitejšie a najnáročnejšie body bolo prijatie 9 dokumentov, na ktorých sme v posledných týždňoch intenzívne pracovali. V dokumentoch Súťažný poriadok a Pravidlá HDH vrátane národných úprav sú zahrnuté aj pripomienky predsedov klubov, ktorí mali viac ako mesiac na pripomienkovanie a zladenie dokumentov.

Všetky dokumenty nájdete tu: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Ide o nasledovné dokumenty:

 Bezpečnostná smernica

 Hospodárska smernica

 Komunikačná smernica

 Organizačná smernica

 Smernica na ochranu osobných údajov

  Pravidlá HDH-IAA vrátane národných úprav platné od 6.3.2020

  Súťažný poriadok pre súťaže v pôsobnosti SLA 3D pre rok 2020 (súťaže Slovenský pohár a MSR/MMSR)

     Metodická pomôcka - Ceremoniál vyhlasovania víťazov

     Tlačivo - Žiadosť o riešenie vnútorného sporu vrámci SLA 3D

Medzi ďalšie prerokované body patrilo:

 • Usmernenie pre účastníkov a organizátorov súťaží v súvislosti s Korona vírusom, ktoré zverejníme na našej stránke.
 • informácia o činnostiach spojených s 15.výročím založenia SLA 3D
 • hodnotenie prvých halových MMSR v 3D lukostreľbe + stánku SLA 3D
 • prijal sa nový klub Žitnoostrovský lukostrelecký klub
 • začali sa prípravné práce pre nové logo SLA 3D a na výkonnostných triedach

Zápisnicu s podrobnosťami k jednotlivým bodom nájdete na našej stránke v záložke "Riadiace dokumenty a tlačivá", v časti: Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia

Ing. Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dianie v SLA3D on mar 06, 2020

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba