SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

1. kolo Slovenského pohára SLA 3D - Dubník - očami hlavného rozhodcu

Vrámci zvyšovania úrovne a kvality Slovenského pohára SLA 3D bola na 1.kolo SP do Starej Turej nominovaná zo strany SLA 3D hlavná rozhodkyňa, ktorá dozerala na dodržiavanie pravidiel HDH IAA počas súťaže.

Požiadali sme ju, aby spísala svoje postrehy zo súťaže. Hlavne aby upozornila na to, v čom sa robili hlavné chyby. Aby sme o týchto chybách vedeli a mohli sa im v ďalších kolách vyhnúť.

Peter Málek za SLA 3D


SP SLA3D 2017, 1. kolo Dubník očami hlavného rozhodcu

Kontrola náradia

– súťažiaci má prísť s kompletnou výbavou. To znamená:

  • Vyplnené bodovacie karty
  • Napnutý luk
  • Podpísané šípy
  • Tabka, rukavica k nahliadnutiu
  • Ďalekohľad k nahliadnutiu

Nedodržanie spôsobuje predlžovanie kontroly a dlhý rad čakajúcich.

Dotyk kolíka

hociktorou časťou tela. Postoj cca 10 cm od kolíka je NESPRÁVNY. Berie sa to ako zvýhodňovanie streleckej pozície.

STOP-ka

– skupina má čakať na určenom mieste, alebo minimálne 3 m od strieľajúceho lukostrelca. Fotodokumentácia Vám ukázala, ako to v mnohých prípadoch bolo.

Skupina má NEVYRUŠOVAŤ.

Každý súťažiaci má mať možnosť na maximálne sústredenie V prípade že je STOP obsadený, tak skupina čaká za predchádzajúcou skupinou. Ak sa hromadí viac skupín nevyrušujeme a čakáme na takom mieste, aby sme neboli blízko predchádzajúceho terča, kde sa momentálne strieľa.

Priebežné spočítavanie a kontrola bodovacích kariet

– po pár upozorneniach to robili všetky skupiny.

Je ZAKÁZANÉ dotýkať sa šípov

a 3D terčov pred zapísaním a skontrolovaním zápisu.

Hlásiť bodové zásahy

zapisovateľom má samotný strelec jasne a zreteľne.

Odovzdávanie bodovacích kariet

– chýbali podpisy, sumár bodov, sumár jednotlivých zásahov, čísla licencií.

Časový limit 90 s

bol počas súťaže námatkovo premeriavaný a nebol prekročený ani v jednej divízií lukov.

Rozhodca nie je POSTRACH a ten, čo chce trestať, ale dohliada na regulérnosť súťaže, aby všetci mali rovnaké podmienky.

Pravidlá platia pre všetkých zúčastnených lukostrelcov a sme povinní ich dodržiavať.

Tatiana Binderová Hlavný rozhodca 1. kola SP 3D

Kontola náradia.JPG Kontrola náradia nasleduje po registrácií. Na kontrolu náradia sa ide s vyplnenou bodovačkou a komplet náradím (luk, šípy, ťapka / rukavička, ďalekohľad)

DSCF2756.JPG Hlavný rozhodca pred súťažou oboznamuje s pravidlami.

DSCF3008.JPG Počas súťaže rozhodca kontroloval skupinu viackrát. Kontroluje sa napr. správnosť priebežného vyplňovania oboch bodovačiek, priebežné spočítavanie bodov atď.

kontrola bodovaciek.JPG Po ukončení streľby na okruhu sa odovzdávajú obe bodovačky. Po kontrole zhody na bodovačkách sa jedna vracia strelcovi.


A tu je niekoľko fotiek z chýb, ktoré sa robili počas súťaže:

Ide najmä o nesprávny postoj pri kolíku (chýba dotyk kolíka):

IMG_4199a.JPG

IMG_4206a.JPG

IMG_4626a.JPG

.

Tu sa zasa skupina natlačila na strelca a nedodržala sa minimálna vzdialenosť skupiny 3 m od strelca. Strelc má právo na kľud a vlastný priestor:

IMG_4681a.JPG

IMG_4403a.JPG

IMG_4075a.JPG

IMG_4134a.JPG

IMG_4188a.JPG

IMG_4398a.JPG

.

Dotyk terča (podľa všetkého to bolo pred zapísaním). Nemôžeme sa pred zapísaním dotýkať ani terča, ani šípov:

IMG_4504a.JPG

Posted in Nezaradené, Dôležité, Komunikačná komisia on apr 04, 2017

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba