Svätoplukov šíp
16.06.2018 - 16.06.2018 Chtelnica

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 13.06.2018 - 23:55, online odhlásenie je možné len do 13.06.2018 - 23:50

Organizátor:

Zámocká skupina historickej lukostreľby Aquilas
Organizátor - Ing. Dávid Filip, 0902684725, aquilas@aquilas.sk
Riaditeľ súťaže - Ing.Dávid Filip
Hlavný rozhodca - Daniel Vopát

Adresa:

Zámocký park, Chtelnica Družstevná 694/20, 922 05 Chtelnica

Mapa:

GPS: 48.5695959, 17.6236671


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Náš hlavný kuchár (rovnaký ako varil na turnaji Mor ho!) rozhodol o uzávierke registrácie na turnaj do stredy 13. júna 2018.

Po tomto termíne sa na turnaj kludne môžete registrovať ďalej. :-D Štartovné v nezmenenej výške zaplatia aj všetci tí, ktorí sa prídu zaregistrovať v deň turnaja.

Ten zásadný rozdiel oproti registrácii a zaplateniu štartovného pred týmto dátumom bude v tom, že títo ľudia budú mať zabezpečený obed a prístup na večernú hostinu

(ak prídu v historických kostýmoch). Ranné občerstvenie bude pripravené pre všetkých rovnako.

Stanový tábor pre moderné aj historické stany sa otvorí v kaštieľnom parku piatok 15.6. o 18:00

(organizátori turnaja budú na mieste rozložený určite skôr a večer sa počíta s počestným "ladením mieridiel")

Sobota:

8:00 - 9:30 registrácia lukostrelcov, kontrola výstroje a výzbroje, rozdelenie do skupín

10:00 - zahájenie turnaja

13:00 - 14:00 obed

16:00 - ukončenie turnaja

17:00 - vyhlásenie výsledkov a dekorácia víťazov

18:00 - 20:00 hostina v pivnici kaštieľa (povinný kostým)

20:30 - 22:30 turnaj v nočnej streľbe + vyhlásenie výsledkov a dekorácia víťazov

nedeľa:

 uvoľnenie tábora do 11:00

Kategórie lukostrelcov: Muži, ženy, juniori od 10 do 14 rokov

Kategórie lukov:

               Luk z prírodných materiálov:

Luk môže byť vyrobený preukázateľne iba z prírodných materiálov (1 alebo viac kusov – častí, moderné materiály sú povolené pre tetivu a lepidlo).

Šípy môžu byť vyrobené iba z prírodných materiálov. (nie sú povolené plastové končíky, letky z moderných materiálov, povolené je moderné lepidlo).

U lukov nie je povolená žiadna základka ani strelecké okno (madlo/rukoväť luku vyčnievajúce nad profil 3mm a viac bude považované za základku).

Luk nesmie mať žiadne grafické ani iné úpravy, ktoré by uľahčovali mierenie pri streľbe.

               Luk z moderných materiálov:

Luk môže byť vyrobený z moderných materiálov (1 alebo viac kusov – častí).  Šípy môžu byť vyrobené iba z prírodných materiálov.

(sú povolené plastové končíky, moderné lepidlo). U lukov nie je povolená žiadna základka ani strelecké okno (madlo/rukoväť luky vyčnievajúce nad profil 3mm a viac bude považované za základku). Luk nesmie mať žiadne grafické ani iné úpravy ktoré by uľahčovali mierenie pri streľbe.

Na turnaj odporúčame aspoň 10 šípov

Hrot šípu nesmie presahovať profil násady.

Konečné rozhodnutie o kategórii má rozhodca pri registrácii lukostrelca

Každý lukostrelec môže súťažiť len v jednej kategórii.

Pri preukázanom úmyselnom obchádzaní stanovených pravidiel alebo dokázaní podvodu si organizátori vyhradzujú právo s okamžitou platnosťou vylúčiť strelca z turnaja bez nároku na vrátenie štartovného.

Počas celej doby turnaja je zakázané akýmkoľvek spôsobom znečisťovať životné prostredie, ohrozovať zdravie alebo život ľudí, zvierat alebo drevín vo svojom okolí alebo inak konať v rozpore so zákonmi SR a miestnymi nariadeniami.

Juniori budú strieľať v spoločnej kategórii.

Štartovné pre juniorov je 10 eur.

Súčasťou turnaja bude aj verejná strelnica a ukážky remesiel.

Registráciu spúšťame dnes na aquilas@aquilas.sk (uvádzajte prosím celé meno a priezvysko)

Turnaj sa uskutoční za každého počasia okrem živelných katastrof.

Zaplatené štartovné sa nevracia s výnimkou zrušenia turnaja.

Účastník bude zapísaný do štartovej listiny turnaja až po prijatí platby s priradeným celým menom platiaceho! Registráciu lukostrelca potvrdíme po prijatí platby.

Názov a adresa banky: Prima Banka, Námestie sv. Michala 16, 92001 Hlohovec

Majiteľ účtu: Zámocká skupina historickej lukostreľby Aquilas, o.z. Hlohovec

IBAN: SK74 5600 0000 0027 7333 4001

SWIFT: KOMASK2X

Kontakty:

Riaditeľ turnaja: Ing. Dávid Filip

Tel. č.: +421 902 684 725

e-mail: aquilas@aquilas.sk

Organizátori si vyhradzujú právo zmeny uvedených časových termínov.

 V prípade konfliktu znenia týchto pravidiel s pokynmi organizátorov majú prednosť pokyny organizátorov.

Divízie:

Luk z prírodných materiálov, Luk z moderných materiálov

Vekové kategórie:

Deti, Senior

Štartovné:

15€ (juniori 10€) v cene občerstvenie, pitný režim, obed, (večera pre kostýmovaných lukostrelcov)

Program:

Registrácia: 8:00 – 9:30

Zahájenie: 9:45

Štart súťaže:10:00

Obed: 13:00 – 14:00

 Vyhodnotenie: 17:00

Ocenenie:

Trofeje a diplomy

Ubytovanie:

Vlastný stan

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba