Slovenský Pohár SLA 3D - 3.kolo
13.05.2017 - 13.05.2017 Rimavská Sobota Pozvánka

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 10.05.2017 - 22:00, online odhlásenie je možné len do 11.05.2017 - 21:05
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 224

Organizátor:


Organizátor - Tibor Lévay st., 421905382851, v1.vercajch@vercajch.sk
Riaditeľ súťaže - Tibor Lévay ml.
Hlavný rozhodca - Peter Vilim

Adresa:

Rimavská Sobota, Slovensko

Mapa:

GPS: 48.390087605, 19.97951746


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel HDH IAA s národnými úpravami SLA3D 2017
(viď: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia)

Počet terčov:   28 alebo 32

Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o kolík, strieľa sa po jednom strelcovi, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovačiek druhým a tretím členom skupiny.

Skupiny: Maximálny počet strelcov v skupine je 6; skupiny budú vopred pripravené organizátorom, pričom sa prihliada na výkonnosť lukostrelcov a priebežné poradie v Slovenskom pohári SLA3D.

Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2017 (pozor, tu je zmena oproti predchádzajúcim ročníkom, keďže postupujeme podľa pravidiel HDH IAA). Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby.

Fair Play:  Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné doržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie Slovenského pohára SLA3D 2017:
Slovenský pohár má v roku 2017 6 kôl a 1 finálové kolo. Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na štyroch súťažiach. Do celkového hodnotenia SP sa započítavajú body za 4 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z týchto štyroch najlepších umiestnení.

Bodovanie do celkového hodnotenia SP: 
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod


Prví traja z celkového hodnotenia budú na finálovom kole vyhodnotení pohármi.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior, Veterán

Štartovné:

Deti:          5 EUR

Kadeti:     10 EUR

Dospelí, veteráni:  15 EUR

V cene štartovného je obed.

Program:

Registrácia:    8:00 – 9:30 hod.

Tréning:          8:30 – 9:30 hod.

Zahájenie a rozdelenie do skupín: 9:45 - 10:00 hod.

Štart súťaže:  10:15 hod.

Obed:              13:30 hod.

 Vyhodnotenie:  15:00 hod.

Ocenenie:

Oceňuje sa medailami, ocenení sú prví traja v každej divízii luku, vekovej kategórií luku a pohlaví bez ohľadu na počet účastníkov.

Ubytovanie:

http://www.euromotel.sk

Tel.: +421 47 5622517

Mobil: +421 905745308

Fax: +421 47 5622517
E- mail:
info@euromotel.sk

Iné:

Na súťažiach Slovenského pohára SLA3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA3D.

Súťaží Slovenského pohára SLA3D sa môžu zúčastniť iba členovia SLA3D s platnými licenciami, prípadne zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA3D (napr. Česká 3D Lukostřelba). Takíto strelci nahadzujú číslo licencie vo formáte CZK1234, HUN1234, AUT1234, PLN1234).

Pretekár sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťaže. Pokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný na požiadanie uhradiť organizátorovi výšku stravnej jednotky.

Pozvánka:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba